Acetyl

Fra Språkrådets termwiki
Hopp til: navigasjon, søk


BOKMÅL
anbefalt/tilrådd term acetyl
referanse Faggruppe i kjemisk terminologi
synonym term acetylgruppe
referanse Faggruppe i kjemisk terminologi
godkjent SR-OKV 08.02.2013


NYNORSK
anbefalt/tilrådd term acetyl
referanse Faggruppe i kjemisk terminologi
synonym term acetylgruppe


ENGELSK
anbefalt/tilrådd term acetyl
referanse Engelskspråklig Wikipedia [1]. Lest 15.11.2012


DANSK
anbefalt/tilrådd term acetyl
referanse Hartmann-Petersen, Preben. 2004. «Håndbog i kemiske fagtermer». København: Gyldendal.


INFORMASJON
definisjon funksjonell gruppe i organisk kjemi. Den består av en karbonylgruppe som er bundet til en metylgruppe.
referanse Faggruppe i kjemisk terminologi
kommentar Kjemisk struktur (O er bundet med en dobbeltbinding til C).
bruksområde
«{{{bruksområde}}}» er ikke i listen over mulige verdier (IKT, Kjemi, Organisk kjemi, Uorganisk kjemi, Fysikalsk kjemi, Materialvitenskap, Biokjemi, Økonomi, Administrasjon, Juss, Personvern, Kjønnsforskning, Lingvistikk, Kognitiv lingvistikk, Jernbane, Bioteknologi, Astronomi, Fysikk, Matematikk, Klima, Meteorologi, Biologi, Økologi, Bibliotekfag, Språkteknologi, Oseanografi, Statistikk, Kunnskapsorganisasjon, Litteratur og kulturformidling, Bibliotek og samfunn) for denne egenskapen.

ansvarlig/ansvarleg Faggruppe i kjemisk terminologi

Send gjerne en tilbakemelding til Språkrådet via e-post