Atom

Fra Språkrådets termwiki
Hopp til: navigasjon, søk


BOKMÅL
anbefalt/tilrådd term atom
referanse "Kjemiens stemmer" av Grønneberg og andre (2012)
godkjent Avventer godkjenning


ENGELSK
anbefalt/tilrådd term atom
referanse Oxford English Dictionary
godkjent Avventer godkjenning


INFORMASJON
definisjon den minste nøytrale delen av et grunnstoff som kan delta i en kjemisk reaksjon
referanse "Kjemiens stemmer" av Grønneberg og andre (2012)
kommentar

Eng.def.(OED): a particle of a chemical element which is the unit in which the elements combine and which cannot be further divided into smaller particles all having the properties of that element; the smallest particle in which a chemical element exists and combines

Alt.nor.def.(SNL):

Atom, den minste stoffmengden av et grunnstoff som har de kjemiske egenskapene som er karakteristiske for grunnstoffet, og som kan inngå i en kjemisk forbindelse. Ved kjemiske midler er atomet udelelig, men ved fysiske midler kan det spaltes i elementærpartikler, som det er bygd opp av.
referanse

Oxford English Dictionary

Store norske leksikon
bruksområde Kjemi
ansvarlig/ansvarleg T.C.Gadmar
inndato 29.11.2012

Send gjerne en tilbakemelding til Språkrådet via e-post