Atomsymbol

Fra Språkrådets termwiki
Hopp til: navigasjon, søk


BOKMÅL
anbefalt/tilrådd term atomsymbol
referanse Truls Grønneberg et al. 2011. ”Kjemien stemmer: kjemi 2”. 3. utg. 4.oppl. Cappelen Damm
synonym term kjemisk symbol
referanse Store norske leksikon [1]. Lest 29.11.2012
godkjent SR-OKV 07.05.2013


NYNORSK
anbefalt/tilrådd term atomsymbol
synonym term kjemisk symbol


ENGELSK
anbefalt/tilrådd term chemical symbol
referanse Engelskspråkleg Wikipedia [2]. Lest 29.11.2012
kortform symbol


DANSK
anbefalt/tilrådd term atomtegn
referanse Hartmann-Petersen, Preben. 2004. «Håndbog i kemiske fagtermer». København: Gyldendal.


INFORMASJON
definisjon ein eller to bokstavar frå det latinske namnet på grunnstoffet
referanse Truls Grønneberg et al. 2011. ”Kjemien stemmer: kjemi 2”. 3. utg. 4.oppl. Cappelen
kommentar Den første bokstaven er alltid stor, den andre liten
bruksområde
«{{{bruksområde}}}» er ikke i listen over mulige verdier (IKT, Kjemi, Organisk kjemi, Uorganisk kjemi, Fysikalsk kjemi, Materialvitenskap, Biokjemi, Økonomi, Administrasjon, Juss, Personvern, Kjønnsforskning, Lingvistikk, Kognitiv lingvistikk, Jernbane, Bioteknologi, Astronomi, Fysikk, Matematikk, Klima, Meteorologi, Biologi, Økologi, Bibliotekfag, Språkteknologi, Oseanografi, Statistikk, Kunnskapsorganisasjon, Litteratur og kulturformidling, Bibliotek og samfunn) for denne egenskapen.

ansvarlig/ansvarleg Faggruppe for kjemisk terminologi
inndato 29.11.2012

Send gjerne en tilbakemelding til Språkrådet via e-post