Automatisk trafikkontroll

Fra Språkrådets termwiki
Hopp til: navigasjon, søk


BOKMÅL
anbefalt/tilrådd term automatisk trafikkontroll
kontekst ATK
synonym term automatisk hastighetskontroll
godkjent SVV-KÅ 301013


ENGELSK
anbefalt/tilrådd term automatic speed enforcement
referanse www.nvf-dictionary.org
synonym term automatic speed control
merknad Speed control brukes i en del sammenhenger om "cruisekontroll", dvs. en innretning i kjøretøyet som holder hastigheten på et visst nivå.
godkjent SVV-KÅ 301013


INFORMASJON
definisjon

fotografering utført av fotoboks og utløst av fartsoverskridelse

overvåking av et kjøretøys fart ved hjelp av fotobokser, samt oppfølging av de brudd på fartsgrensen fotoboksene avdekker
referanse http://www.vegvesen.no/Fag/Fokusomrader/Trafikksikkerhet/Automatisk+trafikkontroll+ATK
kommentar vegvesen.no bruker control, ikke enforcement. nvf bruker enforcement. Iflg TK er control EU-termen, mens både UK og US bruker enforcement (control er noe annet: cruise control) Hvilken anbefaler vi? Kan vi stryke termen automatisk hastighetskontroll (fra nvf) når den står som synonym her? KÅ
ansvarlig/ansvarleg SVV-IS
inndato 011113


Send gjerne en tilbakemelding til Statens vegvesen via e-post