Bileier

Fra Språkrådets termwiki
Hopp til: navigasjon, søk


BOKMÅL
anbefalt/tilrådd term bileier
godkjent SVV-KÅ 031013


ENGELSK
anbefalt/tilrådd term car owner
godkjent SVV-KÅ 031013


INFORMASJON
definisjon eier/besitter av et motorisert kjøretøy
referanse

Ordnett "eier":http://www.ordnett.no/search?search=eier&lang=no

Lovdata: http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/for/sf/fd/td-19860702-1430-0.html&emne=bileier*&
kommentar hvis "bileier" skal være ensbetydende med "vehicle owner" så må "bil" være et motorisert kjøretøy, uavhengig av antall hjul?


Send gjerne en tilbakemelding til Statens vegvesen via e-post