Bileier

Fra Språkrådets termwiki
Hopp til: navigasjon, søk


BOKMÅL
anbefalt/tilrådd term bileier
godkjent SVV-KÅ 031013


ENGELSK
anbefalt/tilrådd term car owner
godkjent SVV-KÅ 031013


INFORMASJON
definisjon eier/besitter av en motorvogn
referanse

Ordnett "eier":http://www.ordnett.no/search?search=eier&lang=no

Lovdata: http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/for/sf/fd/td-19860702-1430-0.html&emne=bileier*&
kommentar hvis "bileier" skal være ensbetydende med "vehicle owner" så må "bil" være motorvogn, uavhengig av antall hjul? Bør termen være "eier av motorvogn" heller enn "bileier"?


Send gjerne en tilbakemelding til Statens vegvesen via e-post