Fortau

Fra Språkrådets termwiki
Hopp til: navigasjon, søk


BOKMÅL
anbefalt/tilrådd term fortau
godkjent SVV-KÅ 200913


ENGELSK
anbefalt/tilrådd term pavement
synonym term sidewalk (AmE)
merknad Pavement har flere betydninger på engelsk.
godkjent SVV-KÅ 200913


INFORMASJON
definisjon del av veg reservert for gående som ligger høyere enn kjørebanen og er atskilt fra denne med kantstein (kan også benyttes av syklende)
referanse Statens vegvesen Håndbok 017
ansvarlig/ansvarleg SVV-IS
inndato 200913


Send gjerne en tilbakemelding til Statens vegvesen via e-post