Melding

Fra Språkrådets termwiki
Hopp til: navigasjon, søk


BOKMÅL
anbefalt/tilrådd term melding
kontekst Plan- og bygningsloven
godkjent SVV-AKG 061213


ENGELSK
anbefalt/tilrådd term notification
godkjent SVV-AKG 061213


INFORMASJON
definisjon informasjon fra forslagsstiller om oppstart av planarbeidet i minst én avis som er alminnelig lest på stedet, gjennom elektroniske medier, og direkte til berørte parter som registrerte grunneiere og festere i planområdet.
referanse http://www.regjeringen.no/nb/dep/kld/dok/veiledninger/2009/ny-versjon-lovkommentar-til-plandelen-i-/kapittel-12-reguleringsplan/-12-8-oppstart-av-reguleringsplanarbeid.html?id=556808
kommentar CCG 08.01
ansvarlig/ansvarleg SVV-IS


Send gjerne en tilbakemelding til Statens vegvesen via e-post