Online-søking

Fra Språkrådets termwiki
Hopp til: navigasjon, søk


BOKMÅL
anbefalt/tilrådd term online-søking


NYNORSK
anbefalt/tilrådd term online-søking


ENGELSK
anbefalt/tilrådd term online searching


INFORMASJON
definisjon begrepet ble brukt om informasjonssøk i elektroniske kilder, spesielt databaser, for å skille det fra søk i trykte kilder som for eksempel håndbøker og leksikon (bibliotekfag) og andre referanseverk
kommentar termen blir i liten grad brukt i norsk lenger
bruksområde Bibliotekfag
ansvarlig/ansvarleg Biblioterm
inndato 17.10.2017