Rasfare

Fra Språkrådets termwiki
Hopp til: navigasjon, søk


BOKMÅL
anbefalt/tilrådd term rasfare
kontekst trafikkskilt
godkjent SVV-AKG 141013


ENGELSK
anbefalt/tilrådd term risk of falling or fallen rocks
referanse www.gov.uk
godkjent SVV-AKG 141013


INFORMASJON
definisjon naturhendelser der masse i form av stein eller jord beveger seg nedover skråninger
referanse http://tsh.toi.no/?21321
kommentar Definisjonen over er fra TØI men de har samme for "ras" og "skred". Jeg er usikker på om vi kan snakke om "snøras", så jeg fjernet "snø" fra definisjonen. Geologiseksjonen har syn på dette. CCG


Send gjerne en tilbakemelding til Statens vegvesen via e-post