Søk etter egenskap

Hopp til: navigasjon, søk

This page provides a simple browsing interface for finding entities described by a property and a named value. Other available search interfaces include the page property search, and the ask query builder.

Søk etter egenskap

En liste over alle sider som har egenskapen «Definisjon» med verdien «[[metall|metall]] med tettleik på under 5 g/mL». Siden det bare ble noen få resultater, vises også nære verdier.

Nedenfor vises opptil 51 resultater fra og med nummer 1.

Vis (forrige 100 | neste 100) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)


    

List of results

 • Trafikkforsikring  + ([[ansvarsforsikring]] som er påbudt ved lov og som alle eiere av biler, motorsykler, traktorer, m.m. plikter å tegne i et godkjent [[forsikringsselskap]])
 • Isotop  + ([[atom|atom]] med eit bestemt tal på [[nøytron|nøytron]] og eit bestemt tal på [[proton|proton]].)
 • Barnebibliotekar  + ([[bibliotekar|bibliotekar]] som har ansvar for bibliotekets tilbud til barn)
 • Fagbibliotek  + ([[bibliotek|bibliotek]] tilknyttet en institusjon eller virksomhet, for eksempel et universitet, skole, sykehus eller bedrift)
 • Heterogen blanding  + ([[blanding|blanding]] der sammensetningen varierer)
 • Homogen blanding  + ([[blanding|blanding]] som har lik sammensetning)
 • Orbital  + ([[bølgefunksjon|bølgefunksjon]] som gir elektronets energinivå og området der det er overveiende sannsynlig å finne elektronet)
 • Geometrisk isomeri  + ([[cis-transisomeri|cis-transisomeri]] der isomerane har ulike posisjonar av grupper med omsyn til ei [[dobbeltbinding|dobbeltbinding]] eller ein ring)
 • Biodrivstoff  + ([[drivstoff]] framstilt av biologisk materiale)
 • Katode  + ([[elektrode|elektrode]] i en elektrokjemisk celle hvor det foregår en [[Reduksjon|reduksjon]])
 • Emneord i streng  + ([[emneord|emneord]] som er strukturert etter hvilke aspekter som inngår i ett sammensatt emne, som dette: Meieridrift – Norge – Historie, som betegner en historisk fremstilling av meieridrift, avgrenset til hvordan dette er gjort i Norge.)
 • Frie emneord  + ([[emneord|emneord]] som ikke hentes fra et [[kontrollert vokabular|kontrollert vokabular]])
 • Bedriftsbibliotek  + ([[fagbibliotek|fagbibliotek]] knyttet til bedrifter eller virksomheter)
 • Universitetsbibliotek  + ([[fagbibliotek|fagbibliotek]] tilknyttet et universitet, med studenter og ansatte som primær målruppe)
 • Dobbelt blind fagfellevurdering  + ([[fagfellevurdering|fagfellevurdering]] der verken forfatteren eller den som skal vurdere dokumentet kjenner hverandres identitet)
 • Blind fagfellevurdering  + ([[fagfellevurdering|fagfellevurdering]] der forfatteren ikke kjenner identiteten til den som skal vurdere dokumentet, men den som skal vurdere kjenner forfatterens identitet)
 • Åpen fagfellevurdering  + ([[fagfellevurdering|fagfellevurdering]] der både forfatteren og den som skal vurdere kjenner hverandres identitet)
 • Analog fartsskriver  + ([[fartsskriver]] som registrerer data på [[diagramskive]])
 • Digital fartsskriver  + ([[fartsskriver]] som registrerer data på [[fartsskriverkort]])
 • Bedriftskort (til fartsskriver)  + ([[fartsskriverkort]] som utstedes til transportbedrifter og som brukes for å låse data fra fartsskriverens kjøretøyenhet)
 • Plasma  + ([[gass|gass]] hvor mange av partiklene har elektrisk ladning, slik at elektromagnetiske krefter er styrende for gassens oppførsel)
 • Genplassering  + ([[gen|genets]] plass i et [[Kromosom|kromosom]])
 • Hovedgruppegrunnstoff  + ([[grunnstoff|grunnstoff]] i 1. og 2. og 13. til 18. gruppe i periodesystemet, dvs. s- og p-blokkgrunnstoff)
 • Innskuddsmetall  + ([[grunnstoff|grunnstoff]] i 3. til 12. gruppe i periodesystemet, dvs. [[d-blokk|d-blokka]])
 • Halvmetall  + ([[grunnstoff|grunnstoff]] som har eigenskapar som ligg mellom [[metall|metall]] og [[ikke-metall|ikkje-metall]])
 • Innskuddsgrunnstoff  + ([[grunnstoff|grunnstoffene]] i gruppene 3–12 i periodesystemet)
 • Meridional strøm  + ([[havstrøm|havstrøm]] som går langs en lengdegrad, enten nordover eller sørover)
 • Løsning  + ([[homogen blanding|homogen blanding av]] to eller fleire [[stoff|stoff]])
 • Umettet hydrokarbon  + ([[hydrokarbon|hydrokarbon]] med en eller flere [[Dobbeltbinding|dobbelt-]] eller trippelbindinger i molekylene.)
 • Syklisk hydrokarbon  + ([[hydrokarbon|hydrokarbon]] som har en ringstruktur heller enn en åpen kjedestruktur)
 • Asyklisk hydrokarbon  + ([[hydrokarbon|hydrokarbon]] som har en åpen kjedestruktur heller enn en ringstruktur)
 • Feltsøking  + ([[informasjonssøking]] der man spesifiserer hvilke [[metadatafelt|metadata]] søket skal gå til, for eksempel tittel, forfatter, emne)
 • Systematisk søk  + ([[informasjons|informasjonssøking]]- eller [[litteratursøk|litteratursøking]] som foretas etter en fastlagt metode)
 • Londons dispersjonskraft  + ([[intermolekylær kraft|intermolekylær kraft]] mellom [[indusert dipol|induserte dipolar]])
 • Enatomig ion  + ([[ion|ion]] som består av eitt atom)
 • Fleratomig ion  + ([[ion|ion]] som består av meir enn eitt atom)
 • Stereoisomeri  + ([[isomeri|isomeri]] mellom to forbindelser hvis molekylære oppbygging bare atskiller seg ved en forskjellig romlig anordning av atomene, dvs. strukturidentiske stoffer)
 • Bikort  + ([[katalogkort|katalogkort]] som er ordnet etter annet [[ordningsord|ordningsord]] enn hovedinnførselen)
 • Bibliotekkatalog  + ([[katalog|katalog]] som består av [[bibliografiske data|bibliografiske data]] knyttet til samlingen i et bibliotek)
 • Alfabetisk katalog  + ([[katalog|katalog]] som er alfabetisk ordnet, ofte brukt om kortkatalogen)
 • Azid  + ([[kjemisk forbindelse|forbindelse]] som har gruppen N<sub>3</sub>)
 • Hydrokarbon  + ([[kjemisk forbindelse|kjemisk sambinding]] som er bygd opp av berre C-atom og H-atom)
 • Korporativ forfatter  + ([[korporasjon|korporasjon]] som regnes som [[forfatter|forfatter]] til et verk)
 • Stikkrenne  + ([[kulvert]] med maks lysåpning 1 m)
 • Fonologisk enhet  + ([[lydbegrep|lydomgrep]] som har fått status som [[Enhet|eining]])
 • Eddik  + ([[løsning|løsning]] av eddiksyre i vann)
 • Vandig løsning  + ([[løsning|løsning]] der [[Løsemiddel|løsemiddelet]] er vann)
 • Nanomateriale  + ([[materiale|materiale]] som er bygd opp [[atom|atom]] for atom.)
 • Generisk rom  + ([[mentalt rom|mentalt rom]] som omfattar strukturar som er felles for alle [[Innputtrom|innputtrom]])
 • Bibliografiske data  + ([[metadata|metadata]] som inngår i en [[bibliografisk post|bibliografisk post]], f.eks. beskrivelser av forfatter, tittel, emne osv.)
 • Lettmetall  + ([[metall|metall]] med tettleik på under 5 g/mL)
 • Edelt metall  + ([[metall|metall]] som ikke blir oksidert av O<sub>2</sub>(g) eller av H<sup>+</sup>-ioner)
 • Bokbuss  + ([[mobil bibliotektjeneste|mobil bibliotektjeneste]] lokalisert i et kjøretøy)
 • Bokbåt  + ([[mobil bibliotektjeneste|mobil bibliotektjeneste]] lokalisert i en båt)
 • Delokalisert molekylorbital  + ([[molekylorbital|molekylorbital]] som ikke er begrenset til to atomer som ligger ved siden av hverandre, men strekker seg over tre eller flere atomer)
 • Diatomisk molekyl  + ([[molekyl|molekyl]] som består av to atomer)
 • Flerbindsverk  + ([[monografi|monografi]] i et på forhånd fastsatt antall fysisk adskilte deler som er planlagt eller utgitt som en enhet, de enkelte delene kan ha egne titler og ansvarsangivelser)
 • Atomorbital  + ([[orbital|orbital]] som beskriver elektroner i et isolert atom)
 • Molekylorbital  + ([[orbital|orbital]] som beskriver elektroner i et molekyl)
 • Oppslagsord  + ([[ordningsord|ordningsord]] i en innførsel i et register, en liste eller et verk beregnet på oppslag, det kan være et enkeltord, en ordforbindelse (jf. flerordsterm) eller et symbol.)
 • Hovedordningsord  + ([[ordningsord|ordningsordet]] på hovedinnførselen til en katalogpost)
 • Eter  + ([[organisk forbindelse|organisk forbindelse]] av typen R-O-R' hvor R og R' er [[alkylgruppe|alkyl]] og eller [[arylgruppe|aryl]])
 • Ester  + ([[organisk forbindelse|organisk sambinding]] som er danna i ein reaksjon mellom ein [[alkohol|alkohol]] og ei syre)
 • Årbok  + ([[periodikum|periodikum]] som kommer en gang i året og inngår i en serie)
 • Podet kopolymer  + ([[polymer|polymer]] med ei hovudkjede av éin polymertype og forgreningar av ein annen polymertype)
 • Lineær kopolymer  + ([[polymer|polymer]] som er samansett av ei uforgreina kjede av monomerar)
 • Årsprøvekjennemerke  + ([[prøveskilt]] som brukes av bilforhandlere og i Norge er gyldig i 12 mnd)
 • Digital referansetjeneste  + ([[referansetjeneste|referansetjeneste]] der kommunikasjonen med bibliotekaren foregår via digitale kanaler som for eksempel via [[chat|Internett Relay Chat]], [[sosiale medier|sosialt medium]] eller [[e-post|e-post]])
 • Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak  + ([[skjema]] som skal brukes ved klage på enkeltvedtak)
 • Kationisk tensid  + ([[stoff|stoff]] der hver partikkel har en upolar (hydrofob) hydrokarbonkjede og en polar gruppe (hydrofil) med positiv ladning.)
 • Metall  + ([[stoff|stoff]] med glans som lett leiar varme og elektrisk straum og som lèt seg smide og valse)
 • Katalysator  + ([[stoff|stoff]] som øker farten på en [[kjemisk reaksjon|kjemisk reaksjon]] ved å senke [[aktiveringsenergi|aktiveringsenergien]].)
 • Tilsatsstoff  + ([[stoff|stoff]] tilsatt en polymer for å gi en plast med bedre bruksegenskaper enn polymeren har alene)
 • Nøytron  + ([[subatomær partikkel|subatomær partikkel]] utan lading.)
 • Preliminærside  + ([[tittelside|tittelsiden]] eller tittelsidene i et dokument, foruten baksiden av tittelbladene, alle sider forut for tittelsidene og omslaget)
 • Ryggtittel  + ([[tittel|tittel]] eller andre opplysninger fra tittelsiden skrevet på en boks rygg, som er skrevet på langs hvis bokryggen er for smal til at den, og i tilfelle leses ovenfra og ned.)
 • Omslagstittel  + ([[tittel|tittel]] på et dokuments originale omslag)
 • Spisstittel  + ([[tittel|tittel]] på et verk plassert øverst på første tekstside, eller umiddelbart over første notelinje på et partitur)
 • Særtittel  + ([[tittel|tittelen]] på en enkelt, uselvstendig del av et [[dokument|dokument]], eller på et bibliografisk uselvstendig, men etter innholdet selvstendig, del av [[verk|verk]])
 • Friteksttavle  + ([[variabelt skilt]] med ikke-standardisert tekst)
 • Hybrid åpen tilgang  + ([[åpen tilgang|åpen tilgang]] der forfattere kan velge å betale en APC («Article Processing Charge») for å gjøre sin artikkel åpent tilgjengelig, i et ellers abonnementsbasert tidsskrift)
 • Gull åpen tilgang  + ([[åpen tilgang|åpen tilgang]] der forskningsresultater er publisert i Open Access-tidsskrifter, altså tidsskrifter som er fritt tilgjengelige online.)
 • Grønn åpen tilgang  + ([[åpen tilgang|åpen tilgang]] der forskningsresultater gjøres tilgjengelig på nett i åpne vitenarkiv, ofte kalt egenarkivering)
 • Metylengruppe  + (_:CH2-gruppe)
 • Akvatisk miljø  + (abiotiske og biotiske forhold for økosystem i innsjø, elv eller hav, der organismer lever i stillestående eller rennende vann)
 • Marint miljø  + (abiotiske og biotiske forhold for økosystem i havet)
 • Hydroborering  + (addisjon av en [[Kjemisk forbindelse|forbindelse]] med BH-binding til en umettet forbindelse)
 • Tollkontor  + (administrativ enhet for tollformaliteter)
 • Overtredelsesgebyr  + (administrativ sanksjon (i form av pengekrav) som kan ilegges av et forvaltningsorgan, som retter seg mot en begått overtredelse av lov, forskrift eller individuell avgjørelse, og som regnes som straff etter den europeiske menneskerettskonvensjon)
 • Fylke  + (administrativt hovedområde i Norge)
 • Versjonskontroll  + (administrering av endringer i dokumenter, programvare, nettsider og andre infromasjonkilder)
 • Fysisorpsjon  + (adsorpsjon der det adsorberte stoffet vert bunde til ei overflate ved hjelp av intermolekylære krefter)
 • Offentlig administrasjon  + (akademisk fag i skjæringspunktet mellom statsvitenskap og jus som fokuserer på omformingen av politikk til praksis)
 • Bakaksel  + (aksel mellom bakre hjul på kjøretøy)
 • Løftbar aksel  + (aksel som kan heves fra sin normale posisjon og senkes igjen ved hjelp av en [[akselløfter]])
 • Drivaksel  + (aksling som overfører drivkraften fra motoren til vegen/underlaget)
 • Litteraturformidling  + (aktivitet som fungerer som ledd mellom bok og leser)
 • Håndtering av nødanrop  + (aktiviteter knyttet til mottak og identifisering av anrop fra nødtelefoner samt initiering av nødvendige tiltak i forhold til anropet)
 • Håndtering av risikogods  + (aktiviteter knyttet til styring og kontroll av transport av risikogods)
 • Speditør  + (aktør som mottar og sender varer, sørger for omlasting, tollklarerer o.l. for andres regning)
 • Sykloalkan  + (alkan som er samansett av ein ring med karbonatom)