Søk etter egenskap

Hopp til: navigasjon, søk

This page provides a simple browsing interface for finding entities described by a property and a named value. Other available search interfaces include the page property search, and the ask query builder.

Søk etter egenskap

En liste over alle sider som har egenskapen «Definisjon» med verdien «forskjellige former for svindel og annen datakriminalitet på nettet». Siden det bare ble noen få resultater, vises også nære verdier.

Nedenfor vises opptil 26 resultater fra og med nummer 1.

Vis (forrige 50 | neste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)


    

List of results

 • Allotrop  + (form av et grunnstoff som viser [[Allotropi|allotropi]])
 • Kunnskapsformidling  + (form for [[Formidling|formidling]] der f.eks. en bibliotekar fungerer som bindeledd mellom brukeren og kunnskapen som gis)
 • Utdyping  + (form for [[Instansiering|instansiering]] der ein [[Komponentstruktur|komponentstruktur]] spesifiserer element i ein annan komponentstruktur)
 • Hyllevandring  + (form for [[formidling|formidling]] av bibliotekets samling, f.eks. knyttet til et bestemt tema)
 • Boken kommer-tjeneste  + (form for [[oppsøkende virksomhet|oppsøkende virksomhet]] hvor biblioteket bringer bøker hjem til brukere som ikke selv kan komme til biblioteket, som f eks eldre og funksjonhemmede)
 • Biblioteksamarbeid  + (formalisert samarbeid mellom bibliotek knyttet til ulike tjenester, f. eks. [[fjernlån|fjernlån]])
 • MARC  + (format for registrering og utveksling av [[bibliografiske data|bibliografiske data]])
 • Anbudskonkurranse  + (formbundet framgangsmåte ved tildeling av oppdrag om levering av varer, utførelse av en tjeneste eller entrepriseoppdrag)
 • Strukturformel  + (formel som viser korleis atoma er bundne til kvarandre i eit molekyl)
 • Bekreftelse på navneendring  + (formell bekreftelse på at navneendring er registrert i [[Folkeregisteret]])
 • Ontologi  + (formell oversikt over et kunnskapsfelt, representert ved begrep og relasjoner mellom dem, inneholder gjerne et sett med setninger med subjekt, predikat og objekt, som «Jorda har en måne».)
 • Interlingua  + (formell representasjon av naturlig språk, f.eks til bruk i maskinoversettelse)
 • Akseptansetest på stedet  + (formell test, som beskrevet i en kontrakt, utført på det aktuelle stedet der leverandøren viser kjøperen at et produkt, en prosess eller en tjeneste fungerer i forhold til definerte krav i et virkelig driftsmiljø)
 • Fødselsnummerbekreftelse  + (formell utskrift fra [[Skatteetaten]] som bekrefter et [[fødselsnummer]])
 • Programvaredistribusjon  + (formidling av programvare for salg eller utdeling)
 • Personvernforordningen  + (forordning som skal styrke og harmonisere personvernet ved behandling av personopplysninger i Den europeiske union (EU))
 • Ansvar  + (forpliktelse til å gjøre noe eller stå til rette for noe)
 • Erstatningsansvar  + (forpliktelse til å stå til rette for noe ved å betale vederlag)
 • Konsortieavtale  + (forpliktende avtaler framforhandlet av et konsortium, for eksempel om digital tilgang til bøker eller tidsskrift, permanente eller tidsavgrensede)
 • Foretak  + (forretningsmessig virksomhet)
 • Kaskoforsikring  + (forsikring av transportmiddel med utstyr, men uten passasjerer og last)
 • Ansvarsforsikring  + (forsikring som dekker erstatningsansvar ved forvoldt skade)
 • Strålingspådriv fra skyer  + (forskjell i jordens [[Strålingsbudsjett|strålingsbudsjett]] mellom en jordklode med og uten skyer)
 • Parallakse  + (forskjell mellom synsretningene når en gjenstand ses fra to forskjellige steder)
 • Naturlig utvalg  + (forskjellig reproduksjon av genotyper forårsaket av faktorer i miljøet og som leder til evolusjonær forandring)
 • Dataangrep  + (forskjellige former for svindel og annen datakriminalitet på nettet)
 • Bibliotekforskning  + (forskning på tema innen bibliotek- og informasjonsvitenskap)
 • Grunnforskning  + (forskning uten sikte på praktisk bruk)
 • Regional plan  + (forslag som utarbeides av [[regional planmyndighet]] iht. de spørsmål som er fastsatt i [[regional planstrategi]])
 • Reguleringsplanforslag  + (forslag til [[reguleringsplan]])
 • Kjønnsmangfold  + (forståing av kjønn som inneber at kjønnsuttrykk og [[Kjønnsidentitet|kjønnsidentitetar]] har uendelege kombinasjonsmoglegheiter)
 • Løpende bibliografi  + (fortegnelse av materiale som oppdateres fortløpende)
 • Konkordans  + (fortegnelse over alle steder i et verk eller et forfatterskap hvor samme ord forekommer eller samme tankegang uttrykkes)
 • Katalog  + (fortegnelse over innholdet i en samling)
 • Tittelregister  + (fortegnelse over titler, vanligvis i alfabetisk rekkefølge)
 • Kjønnsfordom  + (forutinntatt mening eller holdning om et kjønn på måter som blir oppfattet som uriktige eller urettferdige, nedfelt i språk, sosial praksis eller institusjoner)
 • Naturressursforvaltning  + (forvaltning av naturressurser)
 • Omgjøringsvedtak  + (forvaltningsvedtak der et forvaltningsorgan endrer sitt eget tidligere enkeltvedtak)
 • Ikke-invasiv prenatal diagnostisk test  + (fosterdiagnostisk metode hvor man tar en blodprøve av mor for å analysere fosterets DNA)
 • Datapakke  + (fragment av informasjonsmengde for overføring på datanettverk)
 • Søkestrategi  + (framgangsmåte for gjennomføring av søk)
 • Kombinatorisk kjemi  + (framgangsmåte for omsetning av et lite antall kjemikalier til å lage et meget stort antall forbindelser, kalt biblioteker, som så undersøkes for å identifisere brukbare produkter slik som legemiddelkandidater)
 • Ulykkesrapportering  + (framskaffelse av informasjon om karakteristika ved en ulykke presentert i et definert format)
 • Hendelsesrapportering  + (framskaffelse av informasjon om karakteristika ved en hendelse i trafikken presentert i et definert format)
 • Enantioselektiv syntese  + (framstilling av kjemiske sambindingar slik at ein får danna meir av den eine [[Enantiomer|enantiomeren]] enn den andre enantiomeren)
 • Sikkerhet (mot ulykker)  + (fravær av uakseptabel risiko (for ikke-villede hendelser))
 • Sikkerhet (mot angrep)  + (fravær av uakseptabel risiko (for villede hendelser))
 • Trafikksikkerhet  + (fravær av ulykker og skader i trafikken)
 • Bakhjulsdrift  + (fremdriftssystem der kraft fra motoren overføres til kjøretøyets bakre hjul)
 • Forhjulsdrift  + (fremdriftssystem der kraft fra motoren overføres til forhjulene)
 • Forhjul  + (fremre hjul på kjøretøy)