Søk etter egenskap

Hopp til: navigasjon, søk

This page provides a simple browsing interface for finding entities described by a property and a named value. Other available search interfaces include the page property search, and the ask query builder.

Søk etter egenskap

En liste over alle sider som har egenskapen «Definisjon» med verdien «kvantifiserbar indikator for klimaendring». Siden det bare ble noen få resultater, vises også nære verdier.

Nedenfor vises opptil 26 resultater fra og med nummer 1.

Vis (forrige 50 | neste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)


    

List of results

 • Lydkort  + (kretskort for avspilling og innspilling av lyd på PC-er)
 • Nettverkskort  + (kretskort som benyttes i en datamaskin for at denne skal kunne knyttes til et datanett)
 • Grafikkort  + (kretskort som gjør en datamaskin i stand til å vise datagrafikk på en skjerm)
 • Kjønnsperspektiv  + (kritisk analyse som avdekker korleis kjønn har ei konstituerande rolle på sentrale område i livet)
 • Vippepunkt  + (kritisk terskel der regionale eller globale [[Klimaendring|klimaendringer]] går fra en stabil fase til en annen stabil fase)
 • Indusert pluripotent stamcelle  + (kroppscelle som er omprogrammert i laboratoriet til å bli [[Pluripotent stamcelle|pluripotent stamceller]])
 • Menisk  + (krumma væskeoverflate i eit røyr eller ein flaskehals)
 • Gravitasjonsbølge  + (krusninger i [[Tidrom|tidrommets]] geometri som brer seg med lysets hastighet)
 • Planskilt kryss  + (kryss der minst en av vegene (primærvegen) ikke har kryssende trafikkstrømmer)
 • Plankryss  + (kryss der vegene møtes i samme plan)
 • Lille istid  + (kuldeperiode fra ca. 1600 til ca. 1920, da isbreene hadde større utbredelse enn i dag)
 • Buckminsterfulleren  + (kuleformet [[Molekyl|molekyl]] som består av 60 karbonatomer)
 • S-orbital  + (kulesymmetrisk [[Orbital|orbital]])
 • Renkultur  + (kultur med bare en type mikroorganismer)
 • Ramme  + (kulturelt innarbeidd omgrepsstruktur som ein forstår konkrete situasjonar ut frå)
 • Kjønnsforskjell  + (kulturelt symbolisert og kroppsleggjort skilnad mellom menn og kvinner)
 • Informasjonskompetanse  + (kunnskaper, ferdigheter, eller forståelser folk behøver for å finne fram til, evaluere eller ta i bruk relevant informasjon i en gitt kontekst, informasjon kan både være digital og analog)
 • Landskapskunst  + (kunstform der kunstneren jobber direkte i naturen slik at kunstverket og naturen knyttes uløselig sammen)
 • Programmeringsspråk  + (kunstig språk som brukes til å skrive programvare)
 • Indekseringsspråk  + (kunstige språk konstruert for å uttrykke dokumenters emne og form, ofte er de tilordnet en notasjon (koder) for å kunne muliggjøre systematisk ordning, indekseringsspråk benevnes gjerne klassifikasjonsskjema (bibliotek, muséer) eller arkivnøkler)
 • Glattkjøringskurs  + (kurs som har som formål å gjøre førere oppmerksomme på risikoen ved kjøring på glatt føre)
 • Titrerkurve  + (kurve som viser endring av pH under en titrering)
 • Utskriftskvalitet  + (kvaliteten på en utskrift)
 • Autoritetskontroll  + (kvalitetssikring av bibliografiske poster i en bibliotekkatalog ved hjelp av [[autoritetsregister|autoritetsregister]])
 • Fagfellevurdering  + (kvalitetssikring av forskningsbidrag (fagartikler, bøker) ved at eksperter innenfor faget kritisk vurderer bidraget før publisering)
 • Titrering  + (kvantitativ analysemetode for å bestemme konsentrasjonen eller mengden av et stoff i en løsning ved å la den reagere med en standardløsning)
 • Gravimetri  + (kvantitativ analysemetode som ved hjelp av veiing bestemmer massen til en [[Analytt (kjemi) |analytt]])
 • Volumetri  + (kvantitativ analysemetode som ved hjelp av måling av volum bestemmer konsentrasjonen til en analytt)
 • Reproduktive rettigheter  + (kvinners rett til å bestemme over dei reproduktive moglegheitene som ligg i kroppen deira, samt ei rekkje sosiale, økonomiske og juridiske rettar knytte til reproduksjon og til perioden før og etter fødsel)
 • Ladestolpe  + (ladeinstallasjon med en stolpe som er festet i bakken)
 • Ladeboks  + (ladeinstallasjon som består av en boks festet på vegg eller et annet sted)
 • Saktelading  + (lading av ladbar bil med bruk av elbilkontakt (effekt begrenset til 2,2 kW))
 • Normallading  + (lading av ladbar bil med bruk av elbilkontakt (effekt opp til 22 kW))
 • Hurtiglading  + (lading av ladbar bil med bruk av en type hurtigladekontakt (effekt over 22kW))
 • Formell ladning  + (ladning som er tilordna eit atom i eit molekyl, og som er avhengig av at elektron i alle kjemiske bindingar vert delte likt mellom atom, uavhengig av relativ [[Elektronegativitet|elektronegativitet]])
 • Filterlag  + (lag av filtermateriale, normalt nederste lag i [[overbygning]]en mellom [[planum]] og [[forsterkningslag]])
 • Forsterkningslag  + (lag i vegens overbygning, mellom planum og bærelag, som skal fordele trafikkbelastningen slik at undergrunnen ikke overbelastes)
 • Tapetum  + (lag i årehinnen hos mange dyr; sterkt lysreflekterende)
 • Gjenfinningssystem  + (lagrings- og organiseringssystem for dokumenter, dokumentrepresentasjoner eller andre opplysninger, som gjør disse søk- og gjenfinnbare)
 • Harddisk  + (lagringsmedium som består av en eller flere magnetiske skiver for lagring av data)
 • Båndstasjon  + (lagringsmedium som kan lese båndkassetter)
 • Bitkart  + (lagringsmetode for datagrafikk)
 • Varsellampe  + (lampe som lyser for å signalisere en mangelfull tilstand ved kjøretøyet)
 • Vegmeldingstjenesten  + (landsdekkende tjeneste for innsamling, bearbeiding og videreformidling av [[vegmelding]]er til trafikantene)
 • Kjørefelt  + (langsgående inndeling av kjørebane)
 • Kommuneplan  + (langtidsplan og handlingsprogram for kommunens arealer og utviklingen i kommunen)
 • Gebyrpliktig overlast  + (last som overskrider tillatt vekt slik at det ved vektkontroll ilegges gebyr for overtredelse av bestemmelser om last av aksel/akselkombinasjon eller totalvekt)
 • Telerestriksjoner  + (last-eller kjørerestriksjoner under [[teleløsning]])
 • Trekkvogn  + (lastebil konstruert for å trekke [[semitrailer]])
 • Unnslipningshastighet  + (laveste hastighet som er nødvendig for å unnslippe gravitasjonsfeltet til et objekt)