Søk etter egenskap

Hopp til: navigasjon, søk

This page provides a simple browsing interface for finding entities described by a property and a named value. Other available search interfaces include the page property search, and the ask query builder.

Søk etter egenskap

En liste over alle sider som har egenskapen «Definisjon:referanse» med verdien «Datatilsynet». Siden det bare ble noen få resultater, vises også nære verdier.

Nedenfor vises opptil 159 resultater fra og med nummer 1.

Vis (forrige 250 | neste 250) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)


    

List of results

 • Søk etter kjent dokument  + (Definisjonen er basert på: Known item search. (2016). I Informationsordbogen. Hentet 29.08.2019 fra http://www.informationsordbogen.dk.)
 • Forkiling  + (Definisjonsliste for Statens vegvesens håndbøker (oktober 2021))
 • Informasjonskløft  + (Dervin, Brenda. (1983). An overview of sense-making research: concepts, methods and results to date. In: International Communications Association Annual Meeting. Dallas, Texas)
 • Meningskaping  + (Dervin, Brenda. (2013). An overview of sense-making research: concepts, methods and results to date. In: International Communications Association Annual Meeting. Dallas, Texas)
 • Kvele motoren  + (Det Norske Akademis Ordbok)
 • Organell  + (Det Norske Akademis ordbok)
 • Akiral  + (Diesen, J.S. og Sandtorv, A.H. (2019): Organisk kjemi)
 • Digital bevaring  + (Digital bevaring (2015). I Informationsordbogen.dk. Hentet 13.2.18 fra http:\\www.informationsordbogen.dk)
 • Oppgradering  + (Direktiv 2008/57/EC artikkel 2 avsnitt (m))
 • Rammetillatelse  + (Direktoratet for byggkvalitet)
 • Dokumentalist  + (Dokumentalist. (2016). Hentet 19.10.2017 fra http://www.informationsordbogen.dk)
 • Saktelading  + (Dsb, Norsk elbilforening og Statens vegvesen, i samarbeid med Språkrådet: "Til deg som eier en elbil" (23.06.2017))
 • Elbilkontakt (type 2-kontakt)  + (Dsb, Norsk elbilforening og Statens vegvesen, i samarbeid med Språkrådet: "Til deg som eier en elbil" (23.06.2017))
 • Hurtiglading  + (Dsb, Norsk elbilforening og Statens vegvesen, i samarbeid med Språkrådet: "Til deg som eier en elbil" (23.06.2017))
 • Ladestolpe  + (Dsb, Norsk elbilforening og Statens vegvesen, i samarbeid med Språkrådet: "Til deg som eier en elbil" (23.06.2017))
 • Normallading  + (Dsb, Norsk elbilforening og Statens vegvesen, i samarbeid med Språkrådet: "Til deg som eier en elbil" (23.06.2017))
 • Ladeboks  + (Dsb, Norsk elbilforening og Statens vegvesen, i samarbeid med Språkrådet: "Til deg som eier en elbil" (23.06.2017))
 • Tilkoblingspunkt  + (Dsb, Norsk elbilforening og Statens vegvesen, i samarbeid med Språkrådet: "Til deg som eier en elbil" (23.06.2017))
 • Ladestasjon  + (Dsb, Norsk elbilforening og Statens vegvesen, i samarbeid med Språkrådet: "Til deg som eier en elbil" (23.06.2017))
 • Hurtigladekontakt  + (Dsb, Norsk elbilforening og Statens vegvesen, i samarbeid med Språkrådet: "Til deg som eier en elbil" (23.06.2017))
 • Ladepunkt  + (Dsb, Norsk elbilforening og Statens vegvesen, i samarbeid med Språkrådet: "Til deg som eier en elbil" (23.06.2017))
 • Dublin Core  + (Dublin Core (2015). I Informationsordbogen. Hentet 13.2.18 fra www.informationsordbogen.dk)
 • Termovarer  + (EMM Strategi/SoS Vd)
 • ERTMS  + (ERTMS-togframføringsforskriften: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2012-01-12-63)
 • ETCS  + (ERTMS-togframføringsforskriften: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2012-01-12-63)
 • Infrastrukturforvalter  + (ERTMS-togframføringsforskriften: https://lovdata.no/forskrift/2012-01-12-63/§1-4)
 • Emnesøk  + (Emnesøgning (2014). I Informationsordbogen. . Hentet 28.05.2019 fra http://www.informationsordbogen.dk.)
 • Fabrikasjonsplate  + (Eurlex: COMMISSION REGULATION (EU) No 19/2011 (oversatt))
 • Akselløfter  + (Eurlex: EU Regulation 1230/2012 (oversatt))
 • Løftbar aksel  + (Eurlex: EU Regulation 1230/2012 (oversatt))
 • Kontrollseddel  + (FOR 2009-05-13 nr 591: Forskrift om periodisk kontroll av kjøretøy)
 • Fasettert klassifikasjon  + (Facetteret klassificering. (2016). I Informationsordbogen. Hentet 13.02.2017 fra http://www.informationsordbogen.dk.)
 • Livslang læring  + (Fafo (udatert). Hentet fra: http://www.fafo.no/index.php/nb/forskningstema/migrasjon-integrasjon-og-kompetanse/livslang-laering)
 • Alkan  + (Faggruppa i kjemisk terminologi)
 • Satellittgalakse  + (Faggruppe for astronomisk terminologi)
 • Kosmisk stråling  + (Faggruppe for astronomisk terminologi)
 • Adaptiv optikk  + (Faggruppe for astronomisk terminologi)
 • Rekombinasjonsepoke  + (Faggruppe for astronomisk terminologi)
 • Steinplanet  + (Faggruppe for astronomisk terminologi)
 • Okkultasjon  + (Faggruppe for astronomisk terminologi)
 • Kometkjerne  + (Faggruppe for astronomisk terminologi)
 • Tidrom  + (Faggruppe for astronomisk terminologi)
 • Interferometri  + (Faggruppe for astronomisk terminologi)
 • Astronomi  + (Faggruppe for astronomisk terminologi)
 • Planetarisk ringsystem  + (Faggruppe for astronomisk terminologi)
 • Koronaløkke  + (Faggruppe for astronomisk terminologi)
 • Stjerneutbruddsgalakse  + (Faggruppe for astronomisk terminologi)
 • Galaksehalo  + (Faggruppe for astronomisk terminologi)
 • Absolutt størrelsesklasse  + (Faggruppe for astronomisk terminologi)
 • Kosmologi  + (Faggruppe for astronomisk terminologi)
 • Visuell dobbeltstjerne  + (Faggruppe for astronomisk terminologi)
 • Intergalaktisk stoff  + (Faggruppe for astronomisk terminologi)
 • Formørkelsesmetoden  + (Faggruppe for astronomisk terminologi)
 • Baryonisk materie  + (Faggruppe for astronomisk terminologi)
 • Asteroide  + (Faggruppe for astronomisk terminologi)
 • Refraktor  + (Faggruppe for astronomisk terminologi)
 • Verdensrom  + (Faggruppe for astronomisk terminologi)
 • Overgangssone  + (Faggruppe for astronomisk terminologi)
 • Stjernesystem  + (Faggruppe for astronomisk terminologi)
 • Observasjonsskarphet  + (Faggruppe for astronomisk terminologi)
 • Rød kjempestjerne  + (Faggruppe for astronomisk terminologi)
 • Aktiv galakse  + (Faggruppe for astronomisk terminologi)
 • Gravitasjonell rødforskyvning  + (Faggruppe for astronomisk terminologi)
 • Universet  + (Faggruppe for astronomisk terminologi)
 • Kunstig satellitt  + (Faggruppe for astronomisk terminologi)
 • Iskjempe  + (Faggruppe for astronomisk terminologi)
 • Ekstrasolar  + (Faggruppe for astronomisk terminologi)
 • Det kosmologiske prinsipp  + (Faggruppe for astronomisk terminologi)
 • Konveksjonssone  + (Faggruppe for astronomisk terminologi)
 • Spiralgalakse  + (Faggruppe for astronomisk terminologi)
 • Hendelseshorisont  + (Faggruppe for astronomisk terminologi)
 • Flersignalastronomi  + (Faggruppe for astronomisk terminologi)
 • Gravitasjonslinse  + (Faggruppe for astronomisk terminologi)
 • Frakoblingsepoke  + (Faggruppe for astronomisk terminologi)
 • Komet  + (Faggruppe for astronomisk terminologi)
 • Passasje  + (Faggruppe for astronomisk terminologi)
 • Komethale  + (Faggruppe for astronomisk terminologi)
 • Krumning av tidrom  + (Faggruppe for astronomisk terminologi)
 • Apertursyntese  + (Faggruppe for astronomisk terminologi)
 • Astrofysikk  + (Faggruppe for astronomisk terminologi)
 • Planetarisk tåke  + (Faggruppe for astronomisk terminologi)
 • Protuberanse  + (Faggruppe for astronomisk terminologi)
 • Galaksegruppe  + (Faggruppe for astronomisk terminologi)
 • Svart hull  + (Faggruppe for astronomisk terminologi)
 • Tilsynelatende størrelsesklasse  + (Faggruppe for astronomisk terminologi)
 • Det store smellet  + (Faggruppe for astronomisk terminologi)
 • Fysisk dobbeltstjerne  + (Faggruppe for astronomisk terminologi)
 • Interstellart stoff  + (Faggruppe for astronomisk terminologi)
 • Direkte avbildning  + (Faggruppe for astronomisk terminologi)
 • Mørk energi  + (Faggruppe for astronomisk terminologi)
 • Emisjonståke  + (Faggruppe for astronomisk terminologi)
 • Radioteleskop  + (Faggruppe for astronomisk terminologi)