Søk etter egenskap

Hopp til: navigasjon, søk

This page provides a simple browsing interface for finding entities described by a property and a named value. Other available search interfaces include the page property search, and the ask query builder.

Søk etter egenskap

En liste over alle sider som har egenskapen «Definisjon:referanse» med verdien «Katalogiseringsregler (2007). Oslo: Nasjonalbiblioteket». Siden det bare ble noen få resultater, vises også nære verdier.

Nedenfor vises opptil 126 resultater fra og med nummer 1.

Vis (forrige 250 | neste 250) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)


    

List of results

 • Særtittel  + (Katalogiseringsregler (2007). Oslo: Nasjonalbiblioteket.)
 • Vertsdokument  + (Katalogiseringsregler (2007). Oslo: Nasjonalbiblioteket.)
 • Fascikkel  + (Katalogiseringsregler (2007). Oslo: Nasjonalbiblioteket.)
 • Korporasjon  + (Katalogiseringsregler (2007). Oslo: Nasjonalbiblioteket.)
 • Anonymt verk  + (Katalogiseringsregler (2007). Oslo: Nasjonalbiblioteket.)
 • Hovedtittel  + (Katalogiseringsregler (2007). Oslo: Nasjonalbiblioteket.)
 • Serieinnførsel  + (Katalogiseringsregler (2007). Oslo: Nasjonalbiblioteket.)
 • Tittel  + (Katalogiseringsregler (2007). Oslo: Nasjonalbiblioteket.)
 • Forlag  + (Katalogiseringsregler (2007). Oslo: Nasjonalbiblioteket.)
 • Originaltittel  + (Katalogiseringsregler (2007). Oslo: Nasjonalbiblioteket.)
 • Verso  + (Katalogiseringsregler (2007). Oslo: Nasjonalbiblioteket.)
 • Fellestittel  + (Katalogiseringsregler (2007). Oslo: Nasjonalbiblioteket.)
 • Løpetittel  + (Katalogiseringsregler (2007). Oslo: Nasjonalbiblioteket.)
 • Bibliografisk beskrivelse  + (Katalogiseringsregler (2007). Oslo: Nasjonalbiblioteket.)
 • Impressum  + (Katalogiseringsregler (2007). Oslo: Nasjonalbiblioteket.)
 • Sine loco (s.l.)  + (Katalogiseringsregler (2007). Oslo: Nasjonalbiblioteket.)
 • Tittelanalytt  + (Katalogiseringsregler (2007). Oslo: Nasjonalbiblioteket.)
 • Biinnførsel  + (Katalogiseringsregler (2007). Oslo: Nasjonalbiblioteket.)
 • Oversetter  + (Katalogiseringsregler (2007). Oslo: Nasjonalbiblioteket.)
 • Verk  + (Katalogiseringsregler (2007). Oslo: Nasjonalbiblioteket.)
 • Flerbindsverk  + (Katalogiseringsregler (2007). Oslo: Nasjonalbiblioteket.)
 • Makroform  + (Katalogiseringsregler (2007). Oslo: Nasjonalbiblioteket.)
 • Deltittel  + (Katalogiseringsregler (2007). Oslo: Nasjonalbiblioteket.)
 • Incipit  + (Katalogiseringsregler (2007). Oslo: Nasjonalbiblioteket.)
 • Sine nomine (s.n.)  + (Katalogiseringsregler (2007). Oslo: Nasjonalbiblioteket.)
 • Opplag  + (Katalogiseringsregler (2007). Oslo: Nasjonalbiblioteket.)
 • Serie  + (Katalogiseringsregler (2007). Oslo: Nasjonalbiblioteket.)
 • Parallelltittel  + (Katalogiseringsregler (2007). Oslo: Nasjonalbiblioteket.)
 • Utgave  + (Katalogiseringsregler (2007). Oslo: Nasjonalbiblioteket.)
 • Foliert  + (Katalogiseringsregler (2007). Oslo: Nasjonalbiblioteket.)
 • Medforfatter  + (Katalogiseringsregler (2007). Oslo: Nasjonalbiblioteket.)
 • Explicit  + (Katalogiseringsregler (2007). Oslo: Nasjonalbiblioteket.)
 • Kombidokument  + (Katalogiseringsregler (2007). Oslo: Nasjonalbiblioteket.)
 • Smusstittel  + (Katalogiseringsregler (2007). Oslo: Nasjonalbiblioteket.)
 • Akronym  + (Katalogiseringsregler (2007). Oslo: Nasjonalbiblioteket.)
 • Lydopptak  + (Katalogiseringsregler (2007). Oslo: Nasjonalbiblioteket.)
 • Preliminærside  + (Katalogiseringsregler (2007). Oslo: Nasjonalbiblioteket.)
 • Tittelside  + (Katalogiseringsregler (2007). Oslo: Nasjonalbiblioteket.)
 • Folkebok  + (Katalogiseringsregler (2007). Oslo: Nasjonalbiblioteket.)
 • Medvirkende  + (Katalogiseringsregler (2007). Oslo: Nasjonalbiblioteket.)
 • Faksimile  + (Katalogiseringsregler (2007). Oslo: Nasjonalbiblioteket.)
 • Konkordans  + (Katalogiseringsregler (2007). Oslo: Nasjonalbiblioteket.)
 • Spisstittel  + (Katalogiseringsregler (2007). Oslo: Nasjonalbiblioteket.)
 • Alternativ tittel  + (Katalogiseringsregler (2007). Oslo: Nasjonalbiblioteket.)
 • Ordningsord  + (Katalogiseringsregler (2007). Oslo: Nasjonalbiblioteket.)
 • Recto  + (Katalogiseringsregler (2007). Oslo: Nasjonalbiblioteket.)
 • Tittelblad  + (Katalogiseringsregler (2007). Oslo: Nasjonalbiblioteket.)
 • Foreskreven kilde  + (Katalogiseringsregler (2007). Oslo: Nasjonalbiblioteket.)
 • Omslag  + (Katalogiseringsregler (2007). Oslo: Nasjonalbiblioteket.)
 • Vinterdekk  + (Kjøretøyforskriften § 13-1)
 • Klassifikasjon  + (Klassifikasjon. (2017, 26. juni). I Store norske leksikon. Hentet 13. februar 2018 fra https://snl.no/klassifikasjon.)
 • Klassifikasjonsskjema  + (Klassifikationssystem. (2016). I Informationsordbogen. Hentet 13.02.2018 fra http://www.informationsordbogen.dk.)
 • Klimafotavtrykk  + (Klimaetaten, Oslo kommune)
 • Referansebane  + (Klimaetaten, Oslo kommune)
 • Kontrollert vokabular  + (Kontrollert ordliste. (2016). I Informationsordbogen. Hentet 20.10.2017 fra http://www.informationsordbogen.dk.)
 • CREW  + (Larson, J. (2011). CREW: Håndbok i samlingsutvikling for bibliotek. Buskerud: Buskerud fylkesbibliotek. Henta frå: http://crewinorge.org/wp-content/uploads/forside_crew.jpg)
 • MUSTIE  + (Larson, J. (2011). CREW: Håndbok i samlingsutvikling for bibliotek. Buskerud: Buskerud fylkesbibliotek. Henta frå: http://crewinorge.org/wp-content/uploads/forside_crew.jpg)
 • Falt i det fri  + (Lassen, Birger Stuevold & Lund, Astri M.. (2012, 13. juni). Opphavsrett. I Store norske leksikon. Hentet 18. januar 2018 fra https://snl.no/opphavsrett.)
 • Lisensavtale  + (Lisensavtale. (2009, 14. februar). I Store norske leksikon. Hentet 19. oktober 2017 fra https://snl.no/lisensavtale.)
 • Hypermedium  + (Liseter, Ivar M.. (2009, 14. februar). Hypermedia. I Store norske leksikon. Hentet 19. oktober 2017 fra https://snl.no/hypermedia.)
 • Sensitiv personopplysning  + (Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven))
 • Samtykke  + (Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven))
 • Databehandler  + (Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven))
 • Behandlingsansvarlig  + (Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven))
 • Behandling av personopplysninger  + (Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven))
 • Personopplysning  + (Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven))
 • Møteplass (bibliotekfag)  + (Lov om folkebibliotek. Hentet 27.2.2018 fra https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1985-12-20-108.)
 • Vrakmelding  + (Lovdata)
 • Forvaltningsvedtak  + (Lovdata)
 • Matrikkelbrev  + (Lovdata - Matrikkelloven)
 • Fastmerke  + (Lovdata - Matrikkelloven)
 • Bru  + (Lovdata: Bruforskrift for fylkesveg)
 • Universell utforming  + (Lovdata: Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven)
 • Fartsskriververksted  + (Lovdata: Forskrift om fartsskriververksteder)
 • Biloppsamlingsplass  + (Lovdata: Forskrift om kasserte kjøretøy)
 • Teknisk kontroll  + (Lovdata: Forskrift om kontroll av kjøretøy langs veg)
 • Lastebil  + (Lovdata: Forskrift om krav til kjøretøy (1990))
 • Rammeavtale  + (Lovdata: Forskrift om offentlige anskaffelser)
 • Overlast  + (Lovdata: Forskrift om overlastgebyr)
 • Overlastgebyr  + (Lovdata: Forskrift om overlastgebyr)
 • Smittefarlig  + (Lovdata: Forskrift om smittefarlig avfall fra helsetjeneste og dyrehelsetjeneste mv.)
 • Trinnvurdering  + (Lovdata: Forskrift om trafikkopplæring og førerprøve m.m.)
 • Habilitetskrav  + (Lovdata: Forvaltningsloven)
 • Taushetsplikt  + (Lovdata: Forvaltningsloven)
 • Forhåndsvarsling  + (Lovdata: Forvaltningsloven)
 • Overtredelsesgebyr  + (Lovdata: Forvaltningsloven)
 • Tvangsmulkt  + (Lovdata: Forvaltningsloven ("Kort om loven"))
 • Internkontroll (Statens vegvesen)  + (Lovdata: Internkontrollforskriften/snl.no)
 • Største totalvekt  + (Lovdata: Kjøretøyforskriften)
 • Oppbygging  + (Lovdata: Kjøretøyforskriften)
 • Bremselengde  + (Lovdata: Kjøretøyforskriften)
 • Konstruktiv hastighet  + (Lovdata: Kjøretøyforskriften)
 • Snøscooter  + (Lovdata: Kjøretøyforskriften)
 • Motorredskap  + (Lovdata: Kjøretøyforskriften)
 • Boggi  + (Lovdata: Kjøretøyforskriften)
 • Understellsnummer  + (Lovdata: Kjøretøyforskriften (+SVV-IFS))
 • Påløpsbrems  + (Lovdata: Kjøretøyforskriften/SVV-IS)
 • Tilhengerkopling  + (Lovdata: Kjøretøyforsrkriften /SVV-IS)
 • Matrikkel  + (Lovdata: Matrikkelloven)
 • Oppmålingsforretning  + (Lovdata: Matrikkelloven)
 • Kommunedelplan  + (Lovdata: Plan- og bygningsloven)
 • Tungtrafikkfelt  + (Lovdata: Skiltforskriften)
 • Trafikk-kjegle  + (Lovdata: Skiltforskriften)
 • Ledsager  + (Lovdata: Trafikkopplæringsforskriften)
 • Utsteder (AutoPASS-)  + (Lovdata: Utstederforskriften (forkortet definisjon))
 • Transportløyve  + (Lovdata: Yrkestransportlova)
 • EETS-utsteder  + (Lovdata: [[EETS-forskriften]])
 • Underkjøringshinder  + (Lovdata: [[Kjøretøyforskriften]])
 • Utstedervirksomhet  + (Lovdata: utstederforskriften (definisjon her forkortet for å inkludere både AutoPASS og EETS))
 • Gebyrpliktig overlast  + (Lovdata:Forskrift om gebyr for overlasting/SVV-IFS)
 • Tilhengerredskap  + (Lovdata:Kjøretøyforskriften)
 • Lån  + (Lån. (2015). Hentet 12.13.2018 fra http://www.informationsordbogen.dk)
 • Bærplukking  + (Marcia J. Bates, (1989) "The design of browsing and berrypicking techniques for the online search interface", Online Review, Vol. 13 Issue: 5, pp.407-424, https://doi.org/10.1108/eb024320)
 • Eiendomsgrense  + (Matrikkelloven/SVV-IFS)
 • Nullvekstmålet  + (Meld. St. 21 (2011–2012), www.stortinget.no)
 • Metadata  + (Metadata (2016). I Informationsordbogen. Hentet fra http://www.informationsordbogen.dk)
 • Yr  + (Meteorologisk institutt)
 • Tåke  + (Meteorologisk institutt)
 • Delvis skyet  + (Meteorologisk instituttt)
 • Ettergivende skiltmast/lysmast  + (NA-rundskriv 27/01)
 • Enhet  + (NORKOGs termgruppe)
 • Gestskjuling  + (NORKOGs termgruppe)
 • Konstruksjonsgrammatikk  + (NORKOGs termgruppe)
 • Sammenvoksing  + (NORKOGs termgruppe)
 • Kildedomene  + (NORKOGs termgruppe)