Søk etter egenskap

Hopp til: navigasjon, søk

This page provides a simple browsing interface for finding entities described by a property and a named value. Other available search interfaces include the page property search, and the ask query builder.

Søk etter egenskap

En liste over alle sider som har egenskapen «Engelsk:anbefalt/tilrådd term:referanse» med verdien «International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC)». Siden det bare ble noen få resultater, vises også nære verdier.

Nedenfor vises opptil 127 resultater fra og med nummer 1.

Vis (forrige 250 | neste 250) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)


    

List of results

 • Addisjonsreaksjon  + (International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC))
 • Adsorbere  + (International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC))
 • Aerob prosess  + (International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC))
 • Aktiveringsenergi  + (International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC))
 • Aldehyd  + (International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC) [http://goldbook.iupac.org/A00208.html]. Lest 15.11.2012)
 • Ikke-ionisk tensid  + (Iti Som et al. "Status of surfactants as penetration enhancers in transdermal drug delivery" J Pharm Bioallied Sci. 2012 Jan-Mar; 4(1): 2–9. doi: 10.4103/0975-7406.92724)
 • Bakgrunn  + (J. Taylor 2002 “Cognitive Grammar”. Oxford)
 • Prototype  + (J. Taylor 2002 “Cognitive Grammar”. Oxford)
 • Kognitiv lingvistikk  + (J. Taylor 2002 “Cognitive Grammar”. Oxford)
 • Fonologisk enhet  + (J. Taylor 2002 “Cognitive Grammar”. Oxford)
 • Tegn  + (J. Taylor 2002 “Cognitive Grammar”. Oxford)
 • Base (Kognitiv lingvistikk)  + (J. Taylor 2002 “Cognitive Grammar”. Oxford)
 • Sekundærdeltaker  + (J. Taylor 2002 “Cognitive Grammar”. Oxford)
 • Konstruksjon  + (J. Taylor 2002 “Cognitive Grammar”. Oxford)
 • Innprenting  + (J. Taylor 2002 “Cognitive Grammar”. Oxford)
 • Utbygging  + (J. Taylor 2002 “Cognitive Grammar”. Oxford)
 • Begrepsdanning  + (J. Taylor 2002 “Cognitive Grammar”. Oxford)
 • Semantisk enhet  + (J. Taylor 2002 “Cognitive Grammar”. Oxford)
 • Konstruksjonsgrammatikk  + (J. Taylor 2002 “Cognitive Grammar”. Oxford)
 • Instans  + (J. Taylor 2002 “Cognitive Grammar”. Oxford)
 • Vinkling  + (J. Taylor 2002 “Cognitive Grammar”. Oxford)
 • Domenematrise  + (J. Taylor 2002 “Cognitive Grammar”. Oxford)
 • Skjema (Kognitiv lingvistikk)  + (J. Taylor 2002 “Cognitive Grammar”. Oxford)
 • Primærdeltaker  + (J. Taylor 2002 “Cognitive Grammar”. Oxford)
 • Instansiering  + (J. Taylor 2002 “Cognitive Grammar”. Oxford)
 • Domene  + (J. Taylor 2002 “Cognitive Grammar”. Oxford)
 • Enhet  + (J. Taylor 2002 “Cognitive Grammar”. Oxford)
 • Skjematisitet  + (J. Taylor 2002 “Cognitive Grammar”. Oxford)
 • Profil  + (J. Taylor 2002 “Cognitive Grammar”. Oxford)
 • Kognitiv grammatikk  + (J. Taylor 2002 “Cognitive Grammar”. Oxford)
 • Figur  + (J. Taylor 2002 “Cognitive Grammar”. Oxford)
 • Symbolsk enhet  + (J. Taylor 2002 “Cognitive Grammar”. Oxford)
 • Saliens  + (J. Taylor 2003 “Cognitive Grammar”. Oxford)
 • Dehydrering  + (John E. McMurry 2011 «Organic Chemistry» 8. utg. Brooks/Cole)
 • Toprotisk syre  + (John E. McMurry 2011 «Organic Chemistry» 8. utg. Brooks/Cole)
 • Elektrofil  + (John E. McMurry 2011 «Organic Chemistry» 8. utg. Brooks/Cole)
 • Degenerert orbital  + (John E. McMurry 2011 «Organic Chemistry» 8. utg. Brooks/Cole)
 • Newman-projeksjon  + (John E. McMurry 2011 «Organic Chemistry» 8. utg. Brooks/Cole)
 • Krakking  + (John E. McMurry 2011 «Organic Chemistry» 8. utg. Brooks/Cole)
 • Allylgruppe  + (John E. McMurry 2011 «Organic Chemistry» 8. utg. Brooks/Cole)
 • Kationradikal  + (John E. McMurry 2011 «Organic Chemistry» 8. utg. Brooks/Cole)
 • Kiralitet  + (John E. McMurry 2011 «Organic Chemistry» 8. utg. Brooks/Cole)
 • Deltaverdi  + (John E. McMurry 2011 «Organic Chemistry» 8. utg. Brooks/Cole)
 • Kondensasjonsreaksjon  + (John E. McMurry 2011 «Organic Chemistry» 8. utg. Brooks/Cole)
 • Node  + (John E. McMurry 2011 «Organic Chemistry» 8. utg. Brooks/Cole)
 • Eliminasjonsreaksjon  + (John E. McMurry 2011 «Organic Chemistry» 8. utg. Brooks/Cole)
 • Kovalent binding  + (John E. McMurry 2011 «Organic Chemistry» 8. utg. Brooks/Cole)
 • Karbonoksid  + (John E. McMurry 2011 «Organic Chemistry» 8. utg. Brooks/Cole)
 • Dekarboksylering  + (John E. McMurry 2011 «Organic Chemistry» 8. utg. Brooks/Cole)
 • Treprotisk syre  + (John E. McMurry 2011 «Organic Chemistry» 8. utg. Brooks/Cole)
 • Nukleofil  + (John E. McMurry 2011 «Organic Chemistry» 8. utg. Brooks/Cole)
 • Kombinatorisk kjemi  + (John E. McMurry 2011 «Organic Chemistry» 8. utg. Brooks/Cole)
 • Diedervinkel  + (John E. McMurry 2011 «Organic Chemistry» 8. utg. Brooks/Cole)
 • Strukturformel  + (John E. McMurry 2011 «Organic Chemistry» 8. utg. Brooks/Cole)
 • Vinylgruppe  + (John E. McMurry 2011 «Organic Chemistry» 8. utg. Brooks/Cole)
 • Kjemisk skift  + (John E. McMurry 2011 «Organic Chemistry» 8. utg. Brooks/Cole)
 • Benzenring  + (John E. McMurry 2011 «Organic Chemistry» 8. utg. Brooks/Cole)
 • Delokalisering  + (John E. McMurry 2011 «Organic Chemistry» 8. utg. Brooks/Cole)
 • Kjedereaksjon  + (John E. McMurry 2011 «Organic Chemistry» 8. utg. Brooks/Cole)
 • Ikke-bindende elektron  + (John E. McMurry 2011 «Organic Chemistry» 8. utg. Brooks/Cole)
 • Kelat  + (John E. McMurry 2011 «Organic Chemistry» 8. utg. Brooks/Cole)
 • Karbanion  + (John E. McMurry 2011 «Organic Chemistry» 8. utg. Brooks/Cole)
 • Synkronreaksjon  + (John E. McMurry 2011 «Organic Chemistry» 8. utg. Brooks/Cole)
 • Standardløsning  + (John E. McMurry 2011 «Organic Chemistry» 8. utg. Brooks/Cole)
 • Polarreaksjon  + (John E. McMurry 2011 «Organic Chemistry» 8. utg. Brooks/Cole)
 • Konjugert base  + (John E. McMurry 2011 «Organic Chemistry» 8. utg. Brooks/Cole)
 • Radikal  + (John E. McMurry 2011 «Organic Chemistry» 8. utg. Brooks/Cole)
 • Binær forbindelse  + (John E. McMurry 2011 «Organic Chemistry» 8. utg. Brooks/Cole)
 • Metylengruppe  + (John E. McMurry 2011 «Organic Chemistry» 8. utg. Brooks/Cole)
 • Brohodeatom  + (John E. McMurry 2011 «Organic Chemistry» 8. utg. Brooks/Cole)
 • Benzen  + (John E. McMurry 2011 «Organic Chemistry» 8. utg. Brooks/Cole)
 • Deoksysukker  + (John E. McMurry 2011 «Organic Chemistry» 8. utg. Brooks/Cole)
 • Deaminering  + (John E. McMurry 2011 «Organic Chemistry» 8. utg. Brooks/Cole)
 • Sigmabinding  + (John E. McMurry 2011 «Organic Chemistry» 8. utg. Brooks/Cole)
 • Grad av umettethet  + (John E. McMurry 2011 «Organic Chemistry» 8. utg. Brooks/Cole)
 • Sigmatropisk omleiring  + (John E. McMurry 2011 «Organic Chemistry» 8. utg. Brooks/Cole)
 • Dess-Martin-oksidasjon  + (John E. McMurry 2011 «Organic Chemistry» 8. utg. Brooks/Cole)
 • Denaturert protein  + (John E. McMurry 2011 «Organic Chemistry» 8. utg. Brooks/Cole)
 • Radikalreaksjon  + (John E. McMurry 2011 «Organic Chemistry» 8. utg. Brooks/Cole)
 • Kondensert struktur  + (John E. McMurry 2011 «Organic Chemistry» 8. utg. Brooks/Cole)
 • Aksial  + (John E. McMurry 2011 «Organic Chemistry» 8. utg. Brooks/Cole)
 • Tertiær forbindelse  + (John E. McMurry 2011 «Organic Chemistry» 8. utg. Brooks/Cole)
 • Reaksjonsintermediat  + (John E. McMurry 2011 «Organic Chemistry» 8. utg. Brooks/Cole)
 • Deaktiverende gruppe  + (John E. McMurry 2011 «Organic Chemistry» 8. utg. Brooks/Cole)
 • 2-metylpropan  + (John E. McMurry 2011 «Organic Chemistry» 8. utg. Brooks/Cole)
 • Claisen-kondensasjonsreaksjon  + (John E. McMurry 2011 «Organic Chemistry» 8. utg. Brooks/Cole)
 • Dehydrohalogenering  + (John E. McMurry 2011 «Organic Chemistry» 8. utg. Brooks/Cole)
 • Bindingsenergi  + (John E. McMurry 2011 «Organic Chemistry» 8. utg. Brooks/Cole)
 • Redoksreaksjon  + (John E. McMurry 2011 «Organic Chemistry» 8. utg. Brooks/Cole)
 • Diene  + (John E. McMurry 2011 «Organic Chemistry» 8. utg. Brooks/Cole)
 • Sykloaddisjonsreaksjon  + (John E. McMurry 2011 «Organic Chemistry» 8. utg. Brooks/Cole)
 • Homopolymer  + (John E. McMurry 2011 «Organic Chemistry» 8. utg. Brooks/Cole)
 • Omleiringsreaksjon  + (John E. McMurry 2011 «Organic Chemistry» 8. utg. Brooks/Cole)
 • Cope-omleiring  + (John E. McMurry 2011 «Organic Chemistry» 8. utg. Brooks/Cole)
 • Aksialbinding  + (John E. McMurry 2011 «Organic Chemistry» 8. utg. Brooks/Cole)
 • Konjugert syre  + (John E. McMurry 2011 «Organic Chemistry» 8. utg. Brooks/Cole)
 • Enprotisk syre  + (John E. McMurry 2011 «Organic Chemistry» 8. utg. Brooks/Cole)
 • Overgangstilstand  + (John E. McMurry 2011 «Organic Chemistry» 8. utg. Brooks/Cole)
 • Polysyklisk atom  + (John E. McMurry 2011 «Organic Chemistry» 8. utg. Brooks/Cole)
 • Projeksjonsformel  + (John E. McMurry 2011 «Organic Chemistry» 8. utg. Brooks/Cole)
 • Diasotering  + (John E. McMurry 2011 «Organic Chemistry» 8. utg. Brooks/Cole)
 • Bindingsavstand  + (John E. McMurry 2011 «Organic Chemistry» 8. utg. Brooks/Cole)
 • Reduksjonsmiddel  + (John E. McMurry 2011 «Organic Chemistry» 8. utg. Brooks/Cole)
 • Protonering  + (John E. McMurry 2011 «Organic Chemistry» 8. utg. Brooks/Cole)
 • Sykloalkan  + (John E. McMurry 2011 «Organic Chemistry» 8. utg. Brooks/Cole)
 • Stereoisomer  + (John E. McMurry 2011 «Organic Chemistry» 8. utg. Brooks/Cole)
 • Substitusjonsreaksjon  + (John E. McMurry 2011 «Organic Chemistry» 8. utg. Brooks/Cole)
 • Kjedereaksjonspolymer  + (John E. McMurry 2011 «Organic Chemistry» 8. utg. Brooks/Cole)
 • Ekvatorialbinding  + (John E. McMurry 2011 «Organic Chemistry» 8. utg. Brooks/Cole)
 • Miljøpakken  + (Kristin Gjærevoll)
 • Forankringskammer  + (KÅ Hålogalandsbrua)
 • Forankringshall  + (KÅ Hålogalandsbrua)
 • Tittelanalytt  + (Library of Congress. (2017). MARC 21 format for bibliographic data. Hentet 26. januar 2018 fra https://www.loc.gov/marc/bibliographic/)
 • Det faste utvalg for plansaker  + (Lovdata)
 • Forsøkstakst  + (Lovdata)
 • Planområde  + (Lovdata)
 • Matrikulering  + (Lovdata)
 • Fredningsmyndighet  + (Lovdata)
 • Planprosess  + (Lovdata)
 • Reguleringsplan  + (Lovdata)
 • Konsesjon (Vegvesenet)  + (Lovdata)
 • Kommuneloven  + (Lovdata)
 • Plan- og bygningsloven  + (Lovdata)
 • Brann- og eksplosjonsvernloven  + (Lovdata)
 • Boligtomt  + (Lovdata)
 • Fradele  + (Lovdata)
 • Oppmålingsforretning  + (Lovdata)