ELLER

Fra Språkrådets termwiki
Hopp til: navigasjon, søk


BOKMÅL
anbefalt/tilrådd term ELLER
synonym term OR


NYNORSK
anbefalt/tilrådd term ELLER
synonym term OR


ENGELSK
anbefalt/tilrådd term OR


INFORMASJON
definisjon kombinasjonsord som brukes ved et systematisk søk der man ønsker å få treff på synonymer, eller ord som dekker noe av det sammen, for å få treff på ett eller flere av termene det søkes på, eksempel på søkestreng kan være 'kassering ELLER kassasjon'
kommentar

i de fleste tilfellende vil norske databaser også akseptere den engelske boolsk operator OR, i tillegg kan tegn som for eksempel + brukes for å angi denne kombinasjonen

se også IKKE, OG
bruksområde Bibliotekfag
Kunnskapsorganisasjon
ansvarlig/ansvarleg Biblioterm
inndato 13.2.18