Gjenvinning

Fra Språkrådets termwiki
Hopp til: navigasjon, søk


BOKMÅL
anbefalt/tilrådd term gjenvinning
referanse Truls Grønneberg et al. 2011. "Kjemien stemmer: kjemi 2". 3. utg. 4.oppl. Cappelen Damm
synonym term resirkulering
godkjent SR-OKV 08.07.2013


NYNORSK
anbefalt/tilrådd term gjenvinning
synonym term resirkulering, attvinning


ENGELSK
anbefalt/tilrådd term recycling
referanse Encyclopædia Britannica [1]. Lest 06.05.2013.


INFORMASJON
definisjon avfall brukt i produksjon av nye materialer eller som energikilde eller til å lage nye kjemiske forbindelser.
referanse Truls Grønneberg et al. 2011. "Kjemien stemmer: kjemi 2". 3. utg. 4.oppl. Cappelen Damm
bruksområde Kjemi
«Miljøkjemi» er ikke i listen over mulige verdier (IKT, Kjemi, Organisk kjemi, Uorganisk kjemi, Fysikalsk kjemi, Materialvitenskap, Biokjemi, Økonomi, Administrasjon, Juss, Personvern, Kjønnsforskning, Lingvistikk, Kognitiv lingvistikk, Jernbane, Bioteknologi, Astronomi, Fysikk, Matematikk, Klima, Meteorologi, Biologi, Økologi, Bibliotekfag, Språkteknologi, Oseanografi, Statistikk, Kunnskapsorganisasjon, Litteratur og kulturformidling, Bibliotek og samfunn, Generativ grammatikk, Glasiologi, Fonetikk og fonologi) for denne egenskapen.

ansvarlig/ansvarleg Faggruppe i kjemisk terminologi
inndato 06.05.2013

Send gjerne en tilbakemelding til Språkrådet via e-post