Informasjonskløft

Fra Språkrådets termwiki
Hopp til: navigasjon, søk


BOKMÅL
anbefalt/tilrådd term informasjonskløft
synonym term informasjonsgap, kognitiv kløft


NYNORSK
anbefalt/tilrådd term informasjonskløft
synonym term informasjonsgap, kognitiv kløft


ENGELSK
anbefalt/tilrådd term information gap


INFORMASJON
definisjon beskriver gapet mellom det å ha et informasjonsbehov og det å utføre handlinger, som for eksempel et informasjonssøk for å redusere avstanden mellom behov og handling
referanse

Dervin, Brenda. (1983). An overview of sense-making research: concepts, methods and results to date. In: International Communications Association Annual

Meeting. Dallas, Texas
kommentar gapet, eller avstanden beskriver ofte følelsene som kan oppstå når et informasjonsbehov ikke er dekket, Dervin omtaler dette som en kognitiv kløft, informasjonsbehovet kan være å skaffe grunnlag for beslutninger
bruksområde Bibliotekfag
Kunnskapsorganisasjon
ansvarlig/ansvarleg Biblioterm
inndato 9.3.18