Informasjonskompetanse

Fra Språkrådets termwiki
Hopp til: navigasjon, søk


BOKMÅL
anbefalt/tilrådd term informasjonskompetanse
synonym term informasjonsferdighet


NYNORSK
anbefalt/tilrådd term informasjonskompetanse
synonym term informasjonsferdigheit


ENGELSK
anbefalt/tilrådd term information literacy


INFORMASJON
definisjon kunnskaper, ferdigheter, eller forståelser folk behøver for å finne fram til, evaluere eller ta i bruk relevant informasjon i en gitt kontekst, informasjon kan både være digital og analog
referanse Bøyum, I., Gullbekk, E, Byström, K. (2017). Et nytt 'mindset'? I: Åpne bibliotek. Oslo: Cappelen Damm
kommentar Informasjonskompetanse er til en viss grad overlappende med digital komptense og mediakompetanse
referanse Sundin, Olof, Eckerdal (2013).Inledning: Från informationskompetens till medie- och informationskunnighet. I Medie- & informationskunnighet – en forskningsantologi. S.l, Svensk bibliotekforening. S 9-26
ansvarlig/ansvarleg Biblioterm
inndato 23.05.2017