Klassekode

Fra Språkrådets termwiki
Hopp til: navigasjon, søk


BOKMÅL
anbefalt/tilrådd term klassekode
synonym term klassesymbol, klassenummer


NYNORSK
anbefalt/tilrådd term klassekode
synonym term klassesymbol, klassenummer


ENGELSK
anbefalt/tilrådd term class symbol
synonym term class number


INFORMASJON
definisjon koden en klasse har i et klassifikasjonsskjema, som regel i form av tall og/eller bokstaver satt sammen etter gitte regler
bruksområde Bibliotekfag
Kunnskapsorganisasjon
ansvarlig/ansvarleg Biblioterm
inndato 12.03.2018