Klimavernsone

Fra Språkrådets termwiki
Hopp til: navigasjon, søk


BOKMÅL
anbefalt/tilrådd term klimavernsone
merknad NB! Termen er hentet fra Plan- og bygningsloven av 1985. Termen forekommer ikke i ny Plan- og bygningslov.
godkjent SVV-AKG 061213


ENGELSK
anbefalt/tilrådd term climate conservation zone
referanse Lovdata
godkjent SVV-AKG 061213


INFORMASJON
definisjon område som skal vernes for å hindre at inngrep og endringer i eksisterende terreng og vegetasjon fører til uheldige endringer i lokalklimatiske forhold
referanse www.regjeringen.no/SVV-IS
ansvarlig/ansvarleg SVV-IS
inndato 210314


Send gjerne en tilbakemelding til Statens vegvesen via e-post