Livslang læring

Fra Språkrådets termwiki
Hopp til: navigasjon, søk


BOKMÅL
anbefalt/tilrådd term livslang læring


NYNORSK
anbefalt/tilrådd term livslang læring


ENGELSK
anbefalt/tilrådd term lifelong learning


INFORMASJON
definisjon omfatter læring på alle arenaer, for alle aldersgrupper, og både opplæring og læring gjennom andre aktiviteter
referanse Fafo (udatert). Hentet fra: http://www.fafo.no/index.php/nb/forskningstema/migrasjon-integrasjon-og-kompetanse/livslang-laering
bruksområde Bibliotekfag
ansvarlig/ansvarleg Biblioterm
inndato 08.03.2018