Metallkompleks

Fra Språkrådets termwiki
Hopp til: navigasjon, søk


BOKMÅL
anbefalt/tilrådd term metallkompleks
referanse Faggrupe for kjemisk terminologi
godkjent SR-OKV 09.06.2017


NYNORSK
anbefalt/tilrådd term metallkompleks


ENGELSK
anbefalt/tilrådd term metal complex
referanse Faggruppe for kjemisk terminologi


INFORMASJON
definisjon sambinding som er sett sammen av eit sentralt metallatom eller eit -ion omgjeve av to eller fleire ligandar
referanse Faggruppe for kjemisk terminologi
kommentar Eit metallkompleks kan være elektrisk nøytralt eller lada. Eit lada metallkompleks vert kalla eit kompleksion.
bruksområde Kjemi
ansvarlig/ansvarleg Faggruppe for kjemisk terminologi
inndato 09.06.2017