Montrealprotokollen

Fra Språkrådets termwiki
Hopp til: navigasjon, søk


BOKMÅL
anbefalt/tilrådd term Montrealprotokollen
synonym term Montrealavtalen


NYNORSK
anbefalt/tilrådd term Montrealprotokollen
frarådet/frårådd term Montrealavtalen


ENGELSK
anbefalt/tilrådd term Montreal Protocol


INFORMASJON
definisjon internasjonal avtale fra 1987 som regulerer produksjon og bruk av stoffer som skader ozonlaget
kommentar Flere av stoffene som reguleres av avtalen, er også kraftige klimagasser.
bruksområde Klima
inndato 22.02.2021