Ontologi

Fra Språkrådets termwiki
Hopp til: navigasjon, søk


BOKMÅL
anbefalt/tilrådd term ontologi


NYNORSK
anbefalt/tilrådd term ontologi


ENGELSK
anbefalt/tilrådd term ontology


INFORMASJON
definisjon formell oversikt over et kunnskapsfelt, representert ved begrep og relasjoner mellom dem, inneholder gjerne et sett med setninger med subjekt, predikat og objekt, som «Jorda har en måne».
referanse Ådland, Marit Kristine. (2017, 16. august). Ontologi: klassifikasjon og indeksering. I Store norske leksikon. Hentet 7. mars 2018 fra https://snl.no/ontologi_-_klassifikasjon_og_indeksering.
kommentar Ontologier ligner tesauri, men blir oppfattet som mer fleksible og blir brukt i flere sammenhenger enn tesauri.
bruksområde Bibliotekfag
Kunnskapsorganisasjon
ansvarlig/ansvarleg Biblioterm
inndato 07.03.2018