Opphavsrett

Fra Språkrådets termwiki
Hopp til: navigasjon, søk


BOKMÅL
anbefalt/tilrådd term opphavsrett


NYNORSK
anbefalt/tilrådd term opphavsrett


ENGELSK
anbefalt/tilrådd term copyright


INFORMASJON
definisjon retten opphavet til et kunstnerisk verk har til å omsette og mangfoldiggjøre verket
referanse Basert på: Åndverkloven (2015). Lov om opphavsrett til åndsverk m.v. Hentet fra https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1961-05-12-2
bruksområde Bibliotek og samfunn
ansvarlig/ansvarleg Biblioterm
inndato 13.02.2018