Pliktavleveringseksemplar

Fra Språkrådets termwiki
Hopp til: navigasjon, søk


BOKMÅL
anbefalt/tilrådd term pliktavleveringseksemplar


NYNORSK
anbefalt/tilrådd term pliktavleveringseksemplar


ENGELSK
anbefalt/tilrådd term legal deposit copy


INFORMASJON
definisjon eksemplar av dokument som kommer inn under loven for pliktavlevering
referanse https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1989-06-09-32
bruksområde Bibliotekfag
ansvarlig/ansvarleg Biblioterm
inndato 20.10.2017