Søkespråk

Fra Språkrådets termwiki
Hopp til: navigasjon, søk


BOKMÅL
anbefalt/tilrådd term søkespråk
synonym term kommandospråk


NYNORSK
anbefalt/tilrådd term søkespråk


ENGELSK
anbefalt/tilrådd term query language
synonym term command language


INFORMASJON
definisjon beskriver for eksempel en metode for informasjonssøking som var kommandobasert, det vil si at man må angi hvilke søkefelt man søkte i
kommentar begrepet ble mye brukt tidligere i forbindelse med online-søking der søkespråket varierte mellom de ulike databasene
bruksområde Bibliotekfag
Kunnskapsorganisasjon
ansvarlig/ansvarleg Biblioterm
inndato 9.3.18