Sitatrett

Fra Språkrådets termwiki
Hopp til: navigasjon, søk


INFORMASJON
definisjon bestemmelse i Åndsverkslovens §22 som tillater siteringer fra offentliggjorte verk i samsvar med "god skikk" og "i den utstrekning formålet betinger"
referanse Børde, C., Sønderud, V. (2008). På rett hylle med åndsverkloven : en veiledning i opphavsrett for arkiv, bibliotek og museum. Oslo: ABM-utvikling. Hentet fra: https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013041905014
bruksområde Bibliotekfag
ansvarlig/ansvarleg Biblioterm
inndato 08.03.2018