Søk etter egenskap

Hopp til: navigasjon, søk

This page provides a simple browsing interface for finding entities described by a property and a named value. Other available search interfaces include the page property search, and the ask query builder.

Søk etter egenskap

En liste over alle sider som har egenskapen «Definisjon» med verdien «[[kulvert]] med maks lysåpning 1 m». Siden det bare ble noen få resultater, vises også nære verdier.

Nedenfor vises opptil 26 resultater fra og med nummer 1.

Vis (forrige 50 | neste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)


    

List of results

 • Åpen fagfellevurdering  + ([[fagfellevurdering|fagfellevurdering]] der både forfatteren og den som skal vurdere kjenner hverandres identitet)
 • Analog fartsskriver  + ([[fartsskriver]] som registrerer data på [[diagramskive]])
 • Digital fartsskriver  + ([[fartsskriver]] som registrerer data på [[fartsskriverkort]])
 • Bedriftskort (til fartsskriver)  + ([[fartsskriverkort]] som utstedes til transportbedrifter og som brukes for å låse data fra fartsskriverens kjøretøyenhet)
 • Genplassering  + ([[gen|genets]] plass i et [[Kromosom|kromosom]])
 • Hovedgruppegrunnstoff  + ([[grunnstoff|grunnstoff]] i 1. og 2. og 13. til 18. gruppe i periodesystemet, dvs. s- og p-blokkgrunnstoff)
 • Innskuddsmetall  + ([[grunnstoff|grunnstoff]] i 3. til 12. gruppe i periodesystemet, dvs. [[d-blokk|d-blokka]])
 • Halvmetall  + ([[grunnstoff|grunnstoff]] som har eigenskapar som ligg mellom [[metall|metall]] og [[ikke-metall|ikkje-metall]])
 • Innskuddsgrunnstoff  + ([[grunnstoff|grunnstoffene]] i gruppene 3–12 i periodesystemet)
 • Meridional strøm  + ([[havstrøm|havstrøm]] som går langs en lengdegrad, enten nordover eller sørover)
 • Løsning  + ([[homogen blanding|homogen blanding av]] to eller fleire [[stoff|stoff]])
 • Umettet hydrokarbon  + ([[hydrokarbon|hydrokarbon]] med en eller flere [[Dobbeltbinding|dobbelt-]] eller trippelbindinger i molekylene.)
 • Syklisk hydrokarbon  + ([[hydrokarbon|hydrokarbon]] som har en ringstruktur heller enn en åpen kjedestruktur)
 • Asyklisk hydrokarbon  + ([[hydrokarbon|hydrokarbon]] som har en åpen kjedestruktur heller enn en ringstruktur)
 • Feltsøking  + ([[informasjonssøking]] der man spesifiserer hvilke [[metadatafelt|metadata]] søket skal gå til, for eksempel tittel, forfatter, emne)
 • Systematisk søk  + ([[informasjons|informasjonssøking]]- eller [[litteratursøk|litteratursøking]] som foretas etter en fastlagt metode)
 • Londons dispersjonskraft  + ([[intermolekylær kraft|intermolekylær kraft]] mellom [[indusert dipol|induserte dipolar]])
 • Enatomig ion  + ([[ion|ion]] som består av eitt atom)
 • Fleratomig ion  + ([[ion|ion]] som består av meir enn eitt atom)
 • Stereoisomeri  + ([[isomeri|isomeri]] mellom to forbindelser hvis molekylære oppbygging bare atskiller seg ved en forskjellig romlig anordning av atomene, dvs. strukturidentiske stoffer)
 • Bikort  + ([[katalogkort|katalogkort]] som er ordnet etter annet [[ordningsord|ordningsord]] enn hovedinnførselen)
 • Bibliotekkatalog  + ([[katalog|katalog]] som består av [[bibliografiske data|bibliografiske data]] knyttet til samlingen i et bibliotek)
 • Alfabetisk katalog  + ([[katalog|katalog]] som er alfabetisk ordnet, ofte brukt om kortkatalogen)
 • Hydrokarbon  + ([[kjemisk forbindelse|kjemisk sambinding]] som er bygd opp av berre C-atom og H-atom)
 • Korporativ forfatter  + ([[korporasjon|korporasjon]] som regnes som [[forfatter|forfatter]] til et verk)
 • Fonologisk enhet  + ([[lydbegrep|lydomgrep]] som har fått status som [[Enhet|eining]])
 • Eddik  + ([[løsning|løsning]] av eddiksyre i vann)
 • Vandig løsning  + ([[løsning|løsning]] der [[løsningsmiddel|løsningsmiddelet]] er vann)
 • Nanomateriale  + ([[materiale|materiale]] som er bygd opp [[atom|atom]] for atom.)
 • Generisk rom  + ([[mentalt rom|mentalt rom]] som omfattar strukturar som er felles for alle [[Innputtrom|innputtrom]])
 • Bibliografiske data  + ([[metadata|metadata]] som inngår i en [[bibliografisk post|bibliografisk post]], f.eks. beskrivelser av forfatter, tittel, emne osv.)
 • Lettmetall  + ([[metall|metall]] med tettleik på under 5 g/mL)
 • Edelt metall  + ([[metall|metall]] som ikke blir oksidert av O<sub>2</sub>(g) eller av H<sup>+</sup>-ioner)
 • Bokbuss  + ([[mobil bibliotektjeneste|mobil bibliotektjeneste]] lokalisert i et kjøretøy)
 • Bokbåt  + ([[mobil bibliotektjeneste|mobil bibliotektjeneste]] lokalisert i en båt)
 • Delokalisert molekylorbital  + ([[molekylorbital|molekylorbital]] som ikke er begrenset til to atomer som ligger ved siden av hverandre, men strekker seg over tre eller flere atomer)
 • Diatomisk molekyl  + ([[molekyl|molekyl]] som består av to atomer)
 • Flerbindsverk  + ([[monografi|monografi]] i et på forhånd fastsatt antall fysisk adskilte deler som er planlagt eller utgitt som en enhet, de enkelte delene kan ha egne titler og ansvarsangivelser)
 • Atomorbital  + ([[orbital|orbital]] som beskriver elektroner i et isolert atom)
 • Molekylorbital  + ([[orbital|orbital]] som beskriver elektroner i et molekyl)
 • Oppslagsord  + ([[ordningsord|ordningsord]] i en innførsel i et register, en liste eller et verk beregnet på oppslag, det kan være et enkeltord, en ordforbindelse (jf. flerordsterm) eller et symbol.)
 • Hovedordningsord  + ([[ordningsord|ordningsordet]] på hovedinnførselen til en katalogpost)
 • Eter  + ([[organisk forbindelse|organisk forbindelse]] av typen R-O-R' hvor R og R' er [[alkylgruppe|alkyl]] og eller [[arylgruppe|aryl]])
 • Ester  + ([[organisk forbindelse|organisk sambinding]] som er danna i ein reaksjon mellom ein [[alkohol|alkohol]] og ei syre)
 • Årbok  + ([[periodikum|periodikum]] som kommer en gang i året og inngår i en serie)
 • Podet kopolymer  + ([[polymer|polymer]] med ei hovudkjede av éin polymertype og forgreningar av ein annen polymertype)
 • Lineær kopolymer  + ([[polymer|polymer]] som er samansett av ei uforgreina kjede av monomerar)
 • Årsprøvekjennemerke  + ([[prøveskilt]] som brukes av bilforhandlere og i Norge er gyldig i 12 mnd)
 • Digital referansetjeneste  + ([[referansetjeneste|referansetjeneste]] der kommunikasjonen med bibliotekaren foregår via digitale kanaler som for eksempel via [[chat|Internett Relay Chat]], [[sosiale medier|sosialt medium]] eller [[e-post|e-post]])
 • Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak  + ([[skjema]] som skal brukes ved klage på enkeltvedtak)