Søk etter egenskap

Hopp til: navigasjon, søk

This page provides a simple browsing interface for finding entities described by a property and a named value. Other available search interfaces include the page property search, and the ask query builder.

Søk etter egenskap

En liste over alle sider som har egenskapen «Definisjon» med verdien «[[polymer|polymer]] som er samansett av ei uforgreina kjede av monomerar». Siden det bare ble noen få resultater, vises også nære verdier.

Nedenfor vises opptil 26 resultater fra og med nummer 1.

Vis (forrige 50 | neste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)


    

List of results

 • Azid  + ([[kjemisk forbindelse|forbindelse]] som har gruppen N<sub>3</sub>)
 • Hydrokarbon  + ([[kjemisk forbindelse|kjemisk sambinding]] som er bygd opp av berre C-atom og H-atom)
 • Korporativ forfatter  + ([[korporasjon|korporasjon]] som regnes som [[forfatter|forfatter]] til et verk)
 • Stikkrenne  + ([[kulvert]] med maks lysåpning 1 m)
 • Fonologisk enhet  + ([[lydbegrep|lydomgrep]] som har fått status som [[Enhet|eining]])
 • Eddik  + ([[løsning|løsning]] av eddiksyre i vann)
 • Vandig løsning  + ([[løsning|løsning]] der [[Løsemiddel|løsemiddelet]] er vann)
 • Nanomateriale  + ([[materiale|materiale]] som er bygd opp [[atom|atom]] for atom.)
 • Generisk rom  + ([[mentalt rom|mentalt rom]] som omfattar strukturar som er felles for alle [[Innputtrom|innputtrom]])
 • Bibliografiske data  + ([[metadata|metadata]] som inngår i en [[bibliografisk post|bibliografisk post]], f.eks. beskrivelser av forfatter, tittel, emne osv.)
 • Lettmetall  + ([[metall|metall]] med tettleik på under 5 g/mL)
 • Edelt metall  + ([[metall|metall]] som ikke blir oksidert av O<sub>2</sub>(g) eller av H<sup>+</sup>-ioner)
 • Bokbuss  + ([[mobil bibliotektjeneste|mobil bibliotektjeneste]] lokalisert i et kjøretøy)
 • Bokbåt  + ([[mobil bibliotektjeneste|mobil bibliotektjeneste]] lokalisert i en båt)
 • Delokalisert molekylorbital  + ([[molekylorbital|molekylorbital]] som ikke er begrenset til to atomer som ligger ved siden av hverandre, men strekker seg over tre eller flere atomer)
 • Diatomisk molekyl  + ([[molekyl|molekyl]] som består av to atomer)
 • Flerbindsverk  + ([[monografi|monografi]] i et på forhånd fastsatt antall fysisk adskilte deler som er planlagt eller utgitt som en enhet, de enkelte delene kan ha egne titler og ansvarsangivelser)
 • Atomorbital  + ([[orbital|orbital]] som beskriver elektroner i et isolert atom)
 • Molekylorbital  + ([[orbital|orbital]] som beskriver elektroner i et molekyl)
 • Oppslagsord  + ([[ordningsord|ordningsord]] i en innførsel i et register, en liste eller et verk beregnet på oppslag, det kan være et enkeltord, en ordforbindelse (jf. flerordsterm) eller et symbol.)
 • Hovedordningsord  + ([[ordningsord|ordningsordet]] på hovedinnførselen til en katalogpost)
 • Eter  + ([[organisk forbindelse|organisk forbindelse]] av typen R-O-R' hvor R og R' er [[alkylgruppe|alkyl]] og eller [[arylgruppe|aryl]])
 • Ester  + ([[organisk forbindelse|organisk sambinding]] som er danna i ein reaksjon mellom ein [[alkohol|alkohol]] og ei syre)
 • Årbok  + ([[periodikum|periodikum]] som kommer en gang i året og inngår i en serie)
 • Podet kopolymer  + ([[polymer|polymer]] med ei hovudkjede av éin polymertype og forgreningar av ein annen polymertype)
 • Lineær kopolymer  + ([[polymer|polymer]] som er samansett av ei uforgreina kjede av monomerar)
 • Årsprøvekjennemerke  + ([[prøveskilt]] som brukes av bilforhandlere og i Norge er gyldig i 12 mnd)
 • Digital referansetjeneste  + ([[referansetjeneste|referansetjeneste]] der kommunikasjonen med bibliotekaren foregår via digitale kanaler som for eksempel via [[chat|Internett Relay Chat]], [[sosiale medier|sosialt medium]] eller [[e-post|e-post]])
 • Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak  + ([[skjema]] som skal brukes ved klage på enkeltvedtak)
 • Kationisk tensid  + ([[stoff|stoff]] der hver partikkel har en upolar (hydrofob) hydrokarbonkjede og en polar gruppe (hydrofil) med positiv ladning.)
 • Metall  + ([[stoff|stoff]] med glans som lett leiar varme og elektrisk straum og som lèt seg smide og valse)
 • Katalysator  + ([[stoff|stoff]] som øker farten på en [[kjemisk reaksjon|kjemisk reaksjon]] ved å senke [[aktiveringsenergi|aktiveringsenergien]].)
 • Tilsatsstoff  + ([[stoff|stoff]] tilsatt en polymer for å gi en plast med bedre bruksegenskaper enn polymeren har alene)
 • Nøytron  + ([[subatomær partikkel|subatomær partikkel]] utan lading.)
 • Preliminærside  + ([[tittelside|tittelsiden]] eller tittelsidene i et dokument, foruten baksiden av tittelbladene, alle sider forut for tittelsidene og omslaget)
 • Ryggtittel  + ([[tittel|tittel]] eller andre opplysninger fra tittelsiden skrevet på en boks rygg, som er skrevet på langs hvis bokryggen er for smal til at den, og i tilfelle leses ovenfra og ned.)
 • Omslagstittel  + ([[tittel|tittel]] på et dokuments originale omslag)
 • Spisstittel  + ([[tittel|tittel]] på et verk plassert øverst på første tekstside, eller umiddelbart over første notelinje på et partitur)
 • Særtittel  + ([[tittel|tittelen]] på en enkelt, uselvstendig del av et [[dokument|dokument]], eller på et bibliografisk uselvstendig, men etter innholdet selvstendig, del av [[verk|verk]])
 • Friteksttavle  + ([[variabelt skilt]] med ikke-standardisert tekst)
 • Hybrid åpen tilgang  + ([[åpen tilgang|åpen tilgang]] der forfattere kan velge å betale en APC («Article Processing Charge») for å gjøre sin artikkel åpent tilgjengelig, i et ellers abonnementsbasert tidsskrift)
 • Gull åpen tilgang  + ([[åpen tilgang|åpen tilgang]] der forskningsresultater er publisert i Open Access-tidsskrifter, altså tidsskrifter som er fritt tilgjengelige online.)
 • Grønn åpen tilgang  + ([[åpen tilgang|åpen tilgang]] der forskningsresultater gjøres tilgjengelig på nett i åpne vitenarkiv, ofte kalt egenarkivering)
 • Metylengruppe  + (_:CH2-gruppe)
 • Akvatisk miljø  + (abiotiske og biotiske forhold for økosystem i innsjø, elv eller hav, der organismer lever i stillestående eller rennende vann)
 • Marint miljø  + (abiotiske og biotiske forhold for økosystem i havet)
 • Hydroborering  + (addisjon av en [[Kjemisk forbindelse|forbindelse]] med BH-binding til en umettet forbindelse)
 • Tollkontor  + (administrativ enhet for tollformaliteter)
 • Overtredelsesgebyr  + (administrativ sanksjon (i form av pengekrav) som kan ilegges av et forvaltningsorgan, som retter seg mot en begått overtredelse av lov, forskrift eller individuell avgjørelse, og som regnes som straff etter den europeiske menneskerettskonvensjon)
 • Fylke  + (administrativt hovedområde i Norge)
 • Versjonskontroll  + (administrering av endringer i dokumenter, programvare, nettsider og andre infromasjonkilder)