Søk etter egenskap

Hopp til: navigasjon, søk

This page provides a simple browsing interface for finding entities described by a property and a named value. Other available search interfaces include the page property search, and the ask query builder.

Søk etter egenskap

En liste over alle sider som har egenskapen «Definisjon» med verdien «andre eller påfølgende ledd i en emneordstreng». Siden det bare ble noen få resultater, vises også nære verdier.

Nedenfor vises opptil 26 resultater fra og med nummer 1.

Vis (forrige 50 | neste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)


    

List of results

 • Bloggsfære  + (alle blogger på Internett og koblingene mellom disse)
 • Kroppscelle  + (alle cellene i kroppen unntatt kjønnscellene)
 • Eksom  + (alle delene av DNA-et som koder for genprodukter ([[Ekson|eksonene]]), altså de delene som oversettes til proteiner og andre funksjonelle molekyler)
 • Utgave  + (alle eksemplarer av et dokument som er mangfoldiggjort ut fra samme utgangspunkt eller som i alt vesentlig har samme innhold og utgiver)
 • Ombygging  + (alle forandringer som fører til at kjøretøyets tekniske spesifikasjoner, utseende osv. blir endret i forhold til hvordan det var da det ble registrert for bruk i Norge)
 • Trafikanter  + (alle som ferdes på veg, eller i kjøretøy på veg)
 • Strømsparing  + (alle tiltak som kan redusere strømforbruket, ofte brukt om teknologi som har dette formålet)
 • Fastlege  + (allmennpraktiserende lege som etter tildeling eller søknad er din faste lege)
 • Dokumentbehandling  + (alt arbeid med dokumenter: oppretting, endring og lagring)
 • Universet  + (alt som eksisterer av rom, tid, [[Energi|energi]] og materie)
 • Altmetri  + (alternativ måte å måle forskningsproduksjon og -gjennomslag på)
 • Omkjøring  + (alternativ rute som brukes i stedet for den normale ruten, f.eks. på grunn av vegarbeid, trengsel, eller en hendelse)
 • Allel  + (alternativ utgave av et [[Gen|gen]] med lik plasseringen på kromosomene)
 • Primær proteinstruktur  + (aminosyresekvensen i eit protein)
 • Emneanalyse  + (analyse av et dokument med det formål å bestemme [[emneord|emneord]] for å muliggøre gjenfinning av dokumentet)
 • Siteringsanalyse  + (analyse av frekvens, mønster og statistikk for siteringer brukt i vitenskapelige dokumenter)
 • Interseksjonalitet  + (analyse av gjensidig konstituering av og samvirke mellom sosiale kategorier, og av hvordan slikt samvirke gir utslag i komplekse former for maktulikhet og identitetsdannelse)
 • Emneindeksering  + (analyse av innholdet i et dokument og utvelgelse av et antall [[emneord|emneord]] som til sammen beskriver emnet i dokumentet)
 • Spektroskopi  + (analysemetode der man måler hvilken effekt en prøve har på elektromagnetisk stråling som sendes mot den)
 • Kjeldahls metode  + (analysemetode for å måle totalt innhold av nitrogen i organiske forbindelser)
 • Treringklimatologi  + (analysemetode som registrerer (signal om) klimaendring gjennom breddeforandring i treringer)
 • Massespektrometri  + (analysemetode til påvisning av massen i forhold til ladning på organiske molekyler)
 • Parse  + (analysere setninger eller annen tekst syntaktisk ved hjelp av dataprogram)
 • Profilering  + (analysering av [[Personopplysning|personopplysninger]] for å avdekke adferd, preferanser, evner eller behov)
 • Molfraksjon  + (andel [[Mol|mol]] av en bestemt komponent av de totale molene som er i en blanding)
 • Underavdeling  + (andre eller påfølgende ledd i en emneordstreng)
 • Flytende logikk  + (anerkjenner andre kategorier enn rett og galt)
 • Volumprosent  + (angir forholdet mellom volumet i mL av et stoff i 100 mL blanding og denne blandingen)
 • Gigabyte  + (angir hvor stor plass en viss mengde data fyller, eller hvilken kapasitet et lagringsmedium har)
 • Tracing  + (angivelse på hovedkortet av alle biinnførsler for samme dokument)
 • Karbanion  + (anion der karbon har eit udelt elektronpar og ei negativ ladning)
 • Tømmestasjon  + (anlegg for tømming av avløpsvann fra bobiler m.v.)
 • Observatorium  + (anlegg utstyrt med instrumenter for astronomiske observasjoner)
 • Innsynskrav  + (anmodning fra berørt part om tilgang til saksdokumenter, journaler o.l.)
 • Alternativ rute  + (annen rute som fører frem til samme destinasjon)
 • Galaksehop  + (ansamling av alt fra rundt 50 til tusenvis av [[Galakse|galakser]] som kan være bundet sammen av gjensidige gravitasjonskrefter)
 • Galaksegruppe  + (ansamling av opp mot 50 [[Galakse|galakser]] som er bundet sammen av gjensidige gravitasjonskrefter)
 • Åpen stjernehop  + (ansamling av opp til noen tusen [[Stjerne|stjerner]] som er dannet fra samme gassky, og som er svakt gravitasjonelt bundet til hverandre)
 • Arkivar  + (ansatt i arkiv, med ansvar for å f.eks forvalte og/eller tilgjengliggjøre [[arkivmateriale|arkivmateriale]])
 • Bibliotekpersonale  + (ansatte i et bibliotek)
 • Informasjonsvisualisering  + (anskueliggjørelse i grafisk form, f.eks. et bibliometrisk kort, diagram eller illustrasjon)
 • Forurensningsmyndighet  + (ansvarlig instans for oppfølging av saker vedrørende forurensning og avfall)
 • Fredningsmyndighet  + (ansvarlig instans som fatter beslutninger og vedtak for å sikre langsiktig vern av kulturminner)
 • Essensialisme  + (antakelse om at det finnes en eller flere egenskaper som medlemmene i en gruppe nødvendigvis må ha for å tilhøre gruppen)
 • Biologisk determinisme  + (antakelse om at kroppslig biologi er en determinerende faktor for sosiale, kulturelle og psykologiske identiteter og posisjoner i samfunnet)
 • Analytisk konsentrasjon  + (antall [[Mol|mol]] som skal løses, dividert på volumet av løsningen)
 • Kilometerstand  + (antall kjørte kilometer som [[kilometerteller]] viser)
 • Fraværsskadefrekvens  + (antall personskadeulykker med fravær utover ulykkesdagen per million arbeidstimer)
 • Molekylaritet  + (antall reaktantmolekyler som inngår i en elementærreaksjon)
 • Grad av umettethet  + (antall ringer og/eller multippelbindinger i et molekyl)
 • Parabolantenne  + (antenne for å ta i mot signaler sendt fra en satelitt)