Søk etter egenskap

Hopp til: navigasjon, søk

This page provides a simple browsing interface for finding entities described by a property and a named value. Other available search interfaces include the page property search, and the ask query builder.

Søk etter egenskap

En liste over alle sider som har egenskapen «Definisjon» med verdien «avgrensa del av eit [[Protein|protein]] som utgjer ei strukturell eining». Siden det bare ble noen få resultater, vises også nære verdier.

Nedenfor vises opptil 26 resultater fra og med nummer 1.

Vis (forrige 50 | neste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)


    

List of results

 • Helseattest  + (attest fra lege om en persons helsetilstand)
 • Vandelsattest  + (attest utstedt av politiet som godtgjør at en person har ført en hederlig vandel og er ustraffet)
 • Matrikkelbrev  + (attestert utskrift av matrikkelen som viser alle registrerte opplysninger om en matrikkelenhet ved oppgitt dato)
 • Adaptiv optikk  + (automatisert mekanisk system som kontinuerlig deformerer et speil i et [[Teleskop|teleskop]] for å kompensere for effekten av dårlig [[Observasjonsskarphet|observasjonsskarphet]])
 • Aktiv optikk  + (automatisert mekanisk system som korrigerer deformasjoner og forskyvninger i speilet i en [[Reflektor|reflektor]] som oppstår som følge av tyngdekraftens virkning på speilet, temperaturendringer osv.)
 • Streknings-ATK  + (automatisk fartskontroll ved hjelp av snittmåling av fart mellom fotobokser)
 • Nyhetsvarsling  + (automatisk nettjeneste som overvåker forva
  automatisk nettjeneste som overvåker forvalgte nettsider og registrerer nytt stoff som blir publisert der, og som varsler om det nye stoffet i en kortform som inneholder noen tekstrader og en tilhørende klikkbar lenke til fullversjonen av det aktuelle stoffet
  til fullversjonen av det aktuelle stoffet)
 • Cruisekontroll  + (automatisk regulering av farten til det nivå som er bestemt av føreren)
 • Automatisering  + (automatisk utføring av en prosess ved hjelp av en eller annen form for teknisk innretning)
 • Fletteutskrift  + (automatisk utskrift med variabler hentet fra en eller flere datafiler)
 • Maskinoversettelse  + (automatisk, datamaskinell oversettelse fra et språk til et annet)
 • Nettverkstilgang  + (autorisert tilgang for bruker til et datanettverk slik at han/hun kan logge seg inn og bruke de tjenestene som tilbys)
 • Kunstig virkelighet  + (avansert, tredimensjonal grafikk som gir brukeren mulighet til å delta og påvirke en simulering)
 • Barneavdeling  + (avdeling eller sone i [[folkebibliotek|folkebibliotek]] spesielt tilrettelagt for barn både m.h.t møblering og innhold)
 • Ungdomsavdeling  + (avdeling i et folkebibliotek med samlinger for ungdom, ofte mellom 10 og 15 år)
 • Gjenvinning  + (avfall brukt i produksjon av nye materialer eller som energikilde eller til å lage nye kjemiske forbindelser.)
 • Omregistreringsavgift  + (avgift du må betale til staten når en bil eller annet kjøretøy blir registrert på ny eier i det sentrale motorvognregisteret)
 • Bompenger  + (avgift for passering av bomstasjon)
 • Trafikkforsikringsavgift  + (avgift på [[trafikkforsikring]] som kreves inn av forsikringsselskapene på vegne av staten og som fra 2018 erstatter [[årsavgift]]en)
 • Vrakpantavgift  + (avgift som betales som del av [[engangsavgift]]en for å kunne utbetales som [[vrakpant]] når kjøretøyet vrakes på godkjent måte)
 • Engangsavgift  + (avgift som må betales ved første gangs registrering av motorkjøretøy i Norge og betales bare én gang)
 • Merverdiavgift  + (avgift til staten på salg av varer og tjenester i alle ledd)
 • Piggdekkgebyr  + (avgift ved bruk av piggdekk i enkelte (by)kommuner)
 • Utslipp  + (avgivning (av skadestoffer fra naturlige og menneskeskapte prosesser))
 • Regional planbestemmelse  + (avgjørelse som skal sikre at det ikke foretas arealbruksendringer som er i strid med retningslinjene i en [[regional plan]])
 • Proteindomene  + (avgrensa del av eit [[Protein|protein]] som utgjer ei strukturell eining)
 • Parallelt univers  + (avgrenset område av [[Verdensrom|verdensrommet]] som hypotetisk sett kan eksisterer side om side med [[Universet|universet]] vårt i et tenkt [[Multivers|multivers]])
 • Lukke program  + (avlutte et program)
 • Eksos  + (avløpsgass fra en forbrenningsmotor)
 • Administrativ avregistrering  + (avregistrering av et kjøretøy foretatt uten at kjennemerker er innlevert)
 • Adsorbsjon  + (avsetning av et stoff på en overflate)
 • Bacheloroppgave  + (avsluttende oppgave skrevet på en bachelorutdanning)
 • Evolusjonær avstand  + (avstand mellom organismegrupper på et fylogenetisk evolusjonært tre, ofte målt som forskjell i sekvens av aminosyrer og nukleotider i makromolekyler)
 • Bindingsavstand  + (avstand mellom to atom som er bundne til kvarandre)
 • Overheng  + (avstanden fra bakerste dekk på et kjøretøy til bakkanten av kjøretøyets ramme eller påbygg)
 • Seilingshøyde  + (avstanden fra vannet/bakken til høyeste punkt under broen)
 • Brennvidde  + (avstanden mellom det optiske midtpunktet og brennpunktet til en linse eller et linsesystem)
 • Akselavstand  + (avstanden mellom foraksel og bakaksel på et kjøretøy)
 • Bremsepedalvandring  + (avstanden mellom uinntrykket bremsepedal og fullt inntrykket bremsepedal)
 • Rammeavtale  + (avtale inngått mellom en eller flere oppdragsgivere og en eller flere leverandører som har til formål å fastsette vilkårene for de kontrakter som skal tildeles i løpet av en gitt periode)
 • AutoPASS-avtale  + (avtale med et bompengeselskap som omfatter en rabattert betalingsordning via elektronisk [[bombrikke]])
 • Programvareavtale  + (avtale om innkjøp av større mengde programvare)
 • Lisensavtale  + (avtale som gir rett til utnyttelse av en oppfinnelse eller teknisk eller kommersiell knowhow som lisensgiveren disponerer)
 • Baksete  + (bakerste sete i bil og buss)
 • Bakhjul  + (bakre hjul på kjøretøy)
 • Gang- og sykkelveg  + (bane for fotgjengere og syklister langs el. nær en kjørevei)
 • Sterk base  + (base med høg dissosiasjonsgrad i ei vasshaldig løysning)
 • Svak base  + (base med låg dissosiasjonsgrad i ei vasshaldig løysning)
 • Tekstdatabase  + (base som inneholder tekst)
 • Alkaloid  + (basisk nitrogenforbindelse (vanligvis heterosyklisk) for det meste fra planteriket)
 • Avbruddsfri strømforsyning  + (batteridrevet strømforsyning som sikrer strømtilførsel til en datamaskin hvis strømnettet svikter)