Søk etter egenskap

Hopp til: navigasjon, søk

This page provides a simple browsing interface for finding entities described by a property and a named value. Other available search interfaces include the page property search, and the ask query builder.

Søk etter egenskap

En liste over alle sider som har egenskapen «Definisjon» med verdien «betjeningspunkt i bibliotek». Siden det bare ble noen få resultater, vises også nære verdier.

Nedenfor vises opptil 26 resultater fra og med nummer 1.

Vis (forrige 50 | neste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)


    

List of results

 • Reguleringsvedtak  + (beslutning som fattes i tråd med [[reguleringsplan]])
 • Forvaltningsvedtak  + (beslutning truffet av et forvaltningsorgan)
 • Bilpark  + (bestand av personbiler)
 • Kvalitativ analyse  + (bestemmelse av hvilke stoffer eller stoffgrupper som finnes i en prøve)
 • Kvantitativ analyse  + (bestemmelse av hvor stor mengde av et stoff stoffer eller en stoffgrupper som finnes i en prøve)
 • Analyse  + (bestemmelse av hvordan en prøve er sammensatt)
 • Sitatrett  + (bestemmelse i Åndsverkslovens §22 som tillater siteringer fra offentliggjorte verk i samsvar med "god skikk" og "i den utstrekning formålet betinger".)
 • Periodisk egenskap  + (bestemt mønster i den periodiske tabellen som illustrerer ulike aspekter ved et visst grunnstoff, blant annet størrelse og elektroniske egenskaper)
 • Indre innskuddsmetall  + (består av [[lantanoider|lantanoider]] og [[actinoider|actinoider]], dvs. f-blokkgrunnstoffer)
 • Fortolling  + (betaling av merverdiavgift og eventuell klimagassavgift hosTollvesenet i forbindelse med innførsel av kjøretøy fra utlandet)
 • Elektronisk betalingsformidling  + (betaling av varer og/eller tjenester ved hjelp av "elektroniske" penger)
 • Vegprising  + (betaling for bruk av vegen, dvs. beskatning, trengselsavgift, bomringer, veg-, bru- eller tunnelavgifter m.m.)
 • Brukerbetaling  + (betaling knyttet til bruk av offentlige tjenester)
 • Debetkort  + (betalingskort hvor avregningen skjer fortløpende mot saldo på innehaverens bankkonto)
 • Bedriftskort (for betaling)  + (betalingskort som gir en bedrift kreditt ved kjøp av varer og tjenester)
 • Nano  + (betegnelse for en milliarddel)
 • Y2K  + (betegnelse for år 2000)
 • Creative commons  + (betegnelse på bruksrett til opphavsrettslig beskyttet materiale, når det er snakk om ikke-kommersiell bruk)
 • Fagreferent  + (betegnelse på en fagansvarlig som hovedsaklig arbeider i et [[universitetsbibliotek|universitetsbibliotek]],)
 • Forvaltningskontroll  + (betegnelse som brukes for kontroll i hall og som inkluderer alle vedtak som vi gjør,registrering og godkjenning av kjøretøy, ombygninger og oppbygginger.)
 • Referansebibliotekar  + (betegnelsen beskriver ei rolle eller spesi
  betegnelsen beskriver ei rolle eller spesialisering bibliotekar med ansvar for [[referansearbeid|referansearbeid]] har, er spesialist i å gjennomføre [[referanseintervju!referanseintervju]], avklare [[informasjonsbehov|informasjonsbehov]] og har bred og dyp kunnskap til ulike [[informasjonskilder|informasjonskilde]] og informasjonsressurser
  formasjonskilde]] og informasjonsressurser)
 • Bibliotekvitenskap  + (betegnelser for forskningssområdet som har bibliotekfunksjoner, organisasjon og prosesser som studiefelt)
 • Skrifttype  + (betegner et bestemt utseende på bokstaver og tall)
 • Engelsk syke  + (betegner feilaktig bruk av engelske skriveregler og ordstillinger i norsk)
 • UMTS  + (betegner høyhastighets datatrafikk for mobiltelefoner og andre mobile enheter)
 • Relevans  + (betydning eller viktighet av noe i en gitt sammenheng)
 • Spindelapparat  + (bevegelig samling av [[Mikrotubuli|mikrotubuli]] som skiller kromosomer under [[Mitose|mitose]] og [[Meiose|meiose]])
 • Dataanimasjon  + (bevegelige ("levende") bilder laget ved hjelp av en datamaskin og tilhørende animasjonsprogram)
 • Atmosfærisk sirkulasjon  + (bevegelse av luft i [[Atmosfære|atmosfæren]] som fordeler varme på jordens overflate)
 • Havstrøm  + (bevegelse av sjøvann som en kontinuerlig strømning langs en gitt bane)
 • Tilbakeslag av røyk  + (bevegelse/spredning av røyk og varme gasser mot luftstrømmen)
 • Reotaksis  + (bevegelsesrespons hos en organisme som lever i en strøm av luft eller vann)
 • Kompetansebevis for yrkessjåfører  + (bevis på at en person innehar kompetansen som gir rett til å utføre person- eller godstransport mot vederlag)
 • Universalbibliografi  + (bibliografi over litteratur som skal dekke alle kunnskapsfelt og fag)
 • Kryptobibliografi  + (bibliografi publisert som en del av et dokument, for eksempel i en biografi)
 • Retrospektiv bibliografi  + (bibliografi som er utgitt som et avsluttet verk, ikke som et periodikum, og som derfor registrerer litteratur fra en avgrenset tidsperiode)
 • Leiebibliotek  + (bibliotek der låneren må betale en vanligvis lav sum for å låne bøker)
 • Musikkbibliotek  + (bibliotek eller avdeling i et bibliotek med en samling av innspilt musikk, musikalier og litteratur om musikk)
 • Mobil bibliotektjeneste  + (bibliotek eller bibliotektjeneste plassert i eit flyttbart lokale eller kjøretøy)
 • Kunstbibliotek  + (bibliotek hvor samlingen er avgrenset til kunsfaglig litteratur og/eller kunstverk)
 • Folkebibliotek  + (bibliotek i ein kommune, drifta og finansiert av denne kummunen og med kommunen sine innbyggjarar som målgruppe)
 • Fengselsbibliotek  + (bibliotek i fengsel, med innsatte som målgruppe)
 • Pasientbibliotek  + (bibliotek knyttet til en helseinstitusjon, med pasienter og pårørende som målgruppe)
 • Forvaltningsbibliotek  + (bibliotek knyttet til en offentlig institusjon med overveiende forvaltningsmessige oppgaver, for eksempel et departement)
 • Sykehusbibliotek  + (bibliotek på sykehus, som regel brukt om bibliotek som kan benyttes av ansatte og pasienter)
 • Forskningsbibliotek  + (bibliotek som er en del av et universitet eller en høyskole, et forskningsinstitutt eller en annen offentlig eller privat institusjon der forskning er en primæraktivitet)
 • Meråpent bibliotek  + (bibliotek som er åpent for publikum utenom betjent åpningstid)
 • Nasjonalbibliotek  + (bibliotek som har som sin viktigste oppgave å samle inn, bevare og gjøre tilgjengelig den nasjonale litteraturen i et land)
 • Læringssenter  + (bibliotek som legger spesielt til rette for ulike læringsaktiviteter og læringsstiler)
 • Depotbibliotek  + (bibliotek som mottar dokumenter fra andre bibliotek med det formål å bevare og gjøre tilgjengelig materialet for ettertiden)