Søk etter egenskap

Hopp til: navigasjon, søk

This page provides a simple browsing interface for finding entities described by a property and a named value. Other available search interfaces include the page property search, and the ask query builder.

Søk etter egenskap

En liste over alle sider som har egenskapen «Definisjon» med verdien «datamaskinell analyse av menneskelig tale for å identifisere taleren». Siden det bare ble noen få resultater, vises også nære verdier.

Nedenfor vises opptil 26 resultater fra og med nummer 1.

Vis (forrige 50 | neste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)


    

List of results

 • Indirekte indikator  + (data, bevis eller arkiv som er relatert til en miljøvariabel som brukes som et mål eller bevis for det som ikke kan måles eller observeres direkte)
 • Nasjonal vegdatabank  + (database med informasjon om statlige, kommunale, private, fylkes- og skogsbilveger)
 • Bibliografisk database  + (database over bibliografiske poster, [[bibliografisk post|bibliografisk post]], se også [[bibliografiske data|bibliografiske data]])
 • Ordnett  + (database over ord som er ordnet i et semantisk nettverk, f.eks. synonymer, antonymer, hyponymer)
 • Fulltekstdatabase  + (database som inneholder dokumenter i fulltekst i tillegg til bibliografiske opplysninger)
 • Folkeregisteret  + (database som inneholder nøkkelopplysninger om alle personer som er eller har vært bosatt i Norge)
 • Klippkunst  + (datagrafikk for bruk i dokumenter)
 • Tilstandsovervåkning av vegnett  + (datainnsamling og tilstandsvurdering av den aktuelle trafikksituasjonen og oppdatering av status for nettverksdatabase)
 • Overvåkning av omgivelsene  + (datainnsamling og tilstandsvurdering av aktuelt vær og andre forhold ved omgivelsene som er aktuelt for vegtransport)
 • Overvåkning av vegtilstand  + (datainnsamling og tilstandsvurdering av aktuell vegtilstand inkludert utstyr langs vegen)
 • Overvåkning av siktforhold  + (datainnsamling og tilstandsvurdering av aktuelle siktforhold)
 • Trafikkovervåkning  + (datainnsamling og tilstandsvurdering av aktuelle trafikkforhold)
 • Miljøovervåkning  + (datainnsamling og tilstandsvurdering av aktuelle miljøparametere som er påvirket av vegtrafikk)
 • Overvåkning av forurensning  + (datainnsamling og tilstandsvurdering av aktuelle forurensningsparametere som påvirkes av vegtrafikk)
 • Overvåkning av signalanlegg  + (datainnsamling og tilstandsvurdering av forhold knyttet til signalregulering)
 • Overvåkning av vegdekke  + (datainnsamling og vurdering av aktuell tilstand på vegens overflate, som f.eks. friksjon og jevnhet)
 • Ekstern datakommunikasjon  + (datakommunikasjon som foregår i kommunikasjonskanaler utenfor virksomhetens kontroll)
 • Direkteminne  + (datalager som prosessoren i datamaskinen kan lese fra og skrive til)
 • SSD-disk  + (datalagringsenhet som bruker integrerte kretskort som minne til varig lagring av data)
 • Elektronisk oppslagstavle  + (datamaskin med en eller flere modemer som kjører programmer som lager en elektronisk oppslagstavle for beskjeder og evt. datafiler)
 • Bulletin board system  + (datamaskin med en eller flere modemer som kjører programmer som lager en elektronisk oppslagstavle for beskjeder og ev. datafiler)
 • PC  + (datamaskin som brukes av en enkelt bruker)
 • Vert  + (datamaskin som er koblet til et nettverk og som gir et tilgangspunkt til nettverket)
 • Bærbar datamaskin  + (datamaskin som er konstruert for mobil bruk, er liten og lett nok til å ha på fanget, har integrert skjerm og kan ha integrert fysisk eller virtuelt tastatur og pekeenhet)
 • Håndholdt datamaskin  + (datamaskin som er liten nok til å holdes i hånden)
 • Talerverifisering  + (datamaskinell analyse av menneskelig tale for å identifisere taleren)
 • Talegjenkjenning  + (datamaskinell analyse som gjenkjenner menneskelig tale og gjør den om til tekst)
 • Prosessering av naturlig språk  + (datamaskinell behandling av naturlige språkdata)
 • Talesyntese  + (datamaskinell generering av tale fra tekst)
 • Overklokking  + (datamaskinen gir høyere ytelse enn det produsentens spesifikasjoner tilsier)
 • Funksjonskrav til bibliografiske poster  + (datamodell for [[Bibliografiske_data|bibliografiske opplysninger]] og relasjoner mellom dem)
 • Funksjonskrav for emneautoriteter  + (datamodell for beskriving av dokumenters emne i bibliografiske poster, modellen utgjør en del av [[Funksjonskrav_for_bibliografiske_poster|FRBR]])
 • Flerbrukersystem  + (datanettverk med flere brukerkontoer)
 • Flysimulator  + (dataprogram eller datasystem som simulerer flyging)
 • Dataspill  + (dataprogram for en eller flere brukere, primært brukt til underholdning)
 • Posttjener  + (dataprogram som distribuerer elektronisk post)
 • Parser  + (dataprogram som utfører [[Parse|parsing]])
 • Kontaktfølsom skjerm  + (dataskjerm som kan styres ved å trykke på punkter på skjermen)
 • Eventyrspill  + (dataspill der du styrer en eller flere personer som beveger seg i en eventyrverden)
 • Konferansesystem  + (datasystem som setter en gruppe mennesker i stand til å kommunisere over lange avstander ved hjelp av et datanettverk)
 • Språkteknologi  + (datasystemer som kan gjenkjenne, forstå, tolke og generere menneskelig språk i alle dets former)
 • Smartklær  + (datautstyr i form av klesplagg som en bruker kan ha på seg)
 • Smarttilbehør  + (datautstyr som en bruker kan ha på seg, i form av tilbehør som for eksempel klokker, briller og armbånd)
 • Makrovirus  + (datavirus som legger seg i makrofiler)
 • Systemvirus  + (datavirus som ligger på startsektoren til en harddisk)
 • Personnummer  + (de fem siste sifrene i [[Fødselsnummer|fødselsnummeret]])
 • Lantanoider  + (dei 14 grunnstoffa som kjem etter lantan i periodesystemet. Dei tilhøyrer f-blokka.)
 • Programvare  + (dei binære filene med instruksjonar som gjer det mogleg å bruke ein datamaskin eller annan elektronikk)
 • Maskinvare  + (dei fysiske delane ein datamaskin eller anna teknologisk innretning består av)
 • Vinterdekk  + (dekk for vinterkjøring som har mønsterdybde 3 mm eller mer, som er særskilt fremstilt for vinterkjøring, og som er merket med M+S, MS, M&S, M-S eller "Mud and Snow")
 • Helårsdekk  + (dekk som i følge produsenten er laget for å kunne brukes året rundt)