Søk etter egenskap

Hopp til: navigasjon, søk

This page provides a simple browsing interface for finding entities described by a property and a named value. Other available search interfaces include the page property search, and the ask query builder.

Søk etter egenskap

En liste over alle sider som har egenskapen «Definisjon» med verdien «den del av vegen som ligger utenfor kantlinjen». Siden det bare ble noen få resultater, vises også nære verdier.

Nedenfor vises opptil 26 resultater fra og med nummer 1.

Vis (forrige 50 | neste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)


    

List of results

 • DNA-segment  + (del av et [[DNA-molekyl|DNA-molekyl]])
 • Nettverkssone  + (del av et [[Datanettverk|datanettverk]])
 • Ekson  + (del av et [[Gen|gen]] som koder for en [[RNA-sekvens|RNA-sekvens]], og som inngår i RNA-molekylet etter at eventuelle [[intron|introner]] er fjernet)
 • Intron  + (del av et [[Gen|gen]] som koder for en [[RNA-sekvens|RNA-sekvens]], og som blir fjernet under modningen av det endelige RNA-produktet)
 • Sentromer  + (del av et [[Kromosom|kromosom]] som festes til [[Spindelapparat|spindelapparatet]] under [[Mitose|mitose]] og [[Meiose|meiose]])
 • Arealbruk og arealbruksendring  + (del av et lands utslippsregnskap som beskriver hvordan landet utnytter landarealene og slik påvirker opptak og utslipp av [[Klimagass|klimagasser]])
 • Oksidert form  + (del av et redokspar som har høyest oksidasjonstall)
 • Reaksjonskinetikk  + (del av kjemifaget som handlar om reaksjonssnøggleik - mekanismar)
 • Organometallisk kjemi  + (del av kjemifaget som studerer kjemiske sambindingar som inneheld bindingar mellom karbon og metall)
 • Defragmenteringsverktøy  + (del av operativsystemet som utfører defragmentering)
 • Albedo  + (del av solens stråling som reflekteres av en overflate eller et objekt)
 • Deltittel  + (del av tittelen som får egen [[biinnførsel|biinnførsel]], f.eks. [[alternativ tittel|alternativ tittel]])
 • Fortau  + (del av veg reservert for gående som ligger høyere enn kjørebanen og er atskilt fra denne med kantstein (kan også benyttes av syklende))
 • Klientdel  + (delen av eit klient-/tenarprogram som køyrer på klienten)
 • Tjenerdel  + (delen av eit klient-/tenarprogram som køyrer på tenaren)
 • Målgruppe  + (deler av bibliotekets samlinger, men også arrangementer kan rette seg mot forskjellige målgrupper som kan defineres ved hjelp av alder, interesser o.l.)
 • Ekstranett  + (deler av et [[Intranett|intranett]] som er delvis tilgjengelige for utenforstående med begrenset tilgang)
 • Mitose  + (deling av [[Cellekjerne|cellekjernen]] slik at det dannes to nye kjerner med samme kromosomsett som den opprinnelige kjernen)
 • Celledeling  + (deling av en celle i to eller flere celler)
 • Halvreaksjon  + (delreaksjon som enten viser oksidasjonen eller reduksjonen i en redoksreaksjon.)
 • Foreskreven kilde  + (den (de) fastlagte kilden(e) for opplysninger som skal brukes som grunnlag for de enkelte feltene i en bibliografisk beskrivelse)
 • Nitrogruppe  + (den [[Funksjonell gruppe|funksjonelle gruppen]] -NO<sub>2</sub>)
 • Absolutt størrelsesklasse  + (den [[Tilsynelatende størrelsesklasse|tilsynelatende størrelsesklassen]] et [[Himmellegeme|himmellegeme]] har i en avstand på 10 [[Parsec|parsec]])
 • Isoionisk punkt  + (den [[pH|pH]] der det er like mange positive og negative [[ion|ioner]] til stede i en løsning av et stoff som har både positive og negative ladninger)
 • Originaltittel  + (den [[tittelen|tittel]] et [[verk|verk]] første gang ble publisert under)
 • Vegskulder  + (den del av vegen som ligger utenfor kantlinjen)
 • Underbygning  + (den del av vegkroppen som er under [[planum]] og som består av uforedlede materialer)
 • Det observerbare universet  + (den delen av [[Universet|universet]] som er teoretisk mulig å observere fra jorda fordi lys derfra har rukket fram til oss i løpet av tiden siden universets begynnelse)
 • Frostsikringslag  + (den delen av [[overbygning]]en som er beregnet på, helt eller delvis, å hindre frosten i å trenge ned i undergrunn eller [[underbygning]])
 • Dokumentkontroll  + (den delen av [[trafikkontroll]] som består av gjennomgang av papirer som førerkort og vognkort)
 • Slitebane  + (den delen av dekk på kjøretøy som berører vegbanen)
 • Profil  + (den delen av en konseptuell struktur som et uttrykk står for, et spesialtilfelle av [[Figur|figur]])
 • Base (Kognitiv lingvistikk)  + (den delen av en konseptuell struktur som profilen står for, et spesialtilfelle av [[Bakgrunn|bakgrunn]])
 • Fundament  + (den delen av et byggverk som overfører vekten av bygget og annen belastning som bygget utsettes for, ned til grunnen)
 • Bakgrunn  + (den delen av et opplevelsesfelt som utgjør omgivelsene til en [[Figur|figur]])
 • Stereokjemi  + (den delen av kjemi som omhandlar den tredimensjonale strukturen av eit molekyl)
 • IT-pressen  + (den delen av pressen som helt eller hovedsaklig skriver om IKT)
 • Kjørebane  + (den delen av veg/gate som er beregnet for kjøretøyer)
 • Overbygning  + (den delen av vegkroppen som er over [[planum]])
 • Emulering  + (den egenskapen hos program- eller maskinvare at det gir seg ut for å være et annet program eller en annen enhet)
 • Inndelingskriterium  + (den egenskapen ved et begrep som brukes for å dele inn i underbegrep)
 • Faradaykonstanten  + (den elektriske ladningen av ett mol elektroner: 96 490 C/mol.)
 • Bind  + (den enkelte enhet i en [[serie|serie]])
 • Nøkkeltittel  + (den entydige [[tittel|tittelen]] som International Serials Data System (ISDS) har satt på et periodikum eller en serie, er direkte tilknyttet [[ISSN|ISSN]])
 • Aktuell totalvekt  + (den faktiske vekten kjøretøyet har på et gitt tidspunkt, med last inkludert)
 • Cytosol  + (den flytende delen av [[Cytoplasma|cytoplasma]])
 • Løpetittel  + (den fullstendige eller forkortede [[tittel|tittelen]] på boken som kan finnes øverst (eller nederst) på hver side eller på den ene siden av et oppslag)
 • Hovedinnførsel  + (den fullstendige innførselen for et dokume
  den fullstendige innførselen for et dokument; den standardformen som ønskes brukt ved beskrivelse av og henvisning til den aktuelle enheten, kan også omfatte en fortegnelse (tracing) over alle de andre ordningsordene som innførselen vil bli presentert under i katalogen
  selen vil bli presentert under i katalogen)
 • Daltons atomteori  + (den første anerkjente teori som beskriver materien som bygget opp av [[atom|atomer]].)
 • Pleistocen  + (den første av to perioder i epoken kvartær)
 • Relativ atommasse  + (den gjennomsnittlige massen av de stabile [[isotop|isotopene]] som forekommer i naturen av et [[grunnstoff|grunnstoff]])