Søk etter egenskap

Hopp til: navigasjon, søk

This page provides a simple browsing interface for finding entities described by a property and a named value. Other available search interfaces include the page property search, and the ask query builder.

Søk etter egenskap

En liste over alle sider som har egenskapen «Definisjon» med verdien «den laveste temperatur som i teorien kan oppnås». Siden det bare ble noen få resultater, vises også nære verdier.

Nedenfor vises opptil 26 resultater fra og med nummer 1.

Vis (forrige 50 | neste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)


    

List of results

 • Slitebane  + (den delen av dekk på kjøretøy som berører vegbanen)
 • Profil  + (den delen av en konseptuell struktur som et uttrykk står for, et spesialtilfelle av [[Figur|figur]])
 • Base (Kognitiv lingvistikk)  + (den delen av en konseptuell struktur som profilen står for, et spesialtilfelle av [[Bakgrunn|bakgrunn]])
 • Fundament  + (den delen av et byggverk som overfører vekten av bygget og annen belastning som bygget utsettes for, ned til grunnen)
 • Bakgrunn  + (den delen av et opplevelsesfelt som utgjør omgivelsene til en [[Figur|figur]])
 • Stereokjemi  + (den delen av kjemi som omhandlar den tredimensjonale strukturen av eit molekyl)
 • IT-pressen  + (den delen av pressen som helt eller hovedsaklig skriver om IKT)
 • Kjørebane  + (den delen av veg/gate som er beregnet for kjøretøyer)
 • Overbygning  + (den delen av vegkroppen som er over [[planum]])
 • Emulering  + (den egenskapen hos program- eller maskinvare at det gir seg ut for å være et annet program eller en annen enhet)
 • Inndelingskriterium  + (den egenskapen ved et begrep som brukes for å dele inn i underbegrep)
 • Faradaykonstanten  + (den elektriske ladningen av ett mol elektroner: 96 490 C/mol.)
 • Bind  + (den enkelte enhet i en [[serie|serie]])
 • Nøkkeltittel  + (den entydige [[tittel|tittelen]] som International Serials Data System (ISDS) har satt på et periodikum eller en serie, er direkte tilknyttet [[ISSN|ISSN]])
 • Aktuell totalvekt  + (den faktiske vekten kjøretøyet har på et gitt tidspunkt, med last inkludert)
 • Cytosol  + (den flytende delen av [[Cytoplasma|cytoplasma]])
 • Løpetittel  + (den fullstendige eller forkortede [[tittel|tittelen]] på boken som kan finnes øverst (eller nederst) på hver side eller på den ene siden av et oppslag)
 • Hovedinnførsel  + (den fullstendige innførselen for et dokume
  den fullstendige innførselen for et dokument; den standardformen som ønskes brukt ved beskrivelse av og henvisning til den aktuelle enheten, kan også omfatte en fortegnelse (tracing) over alle de andre ordningsordene som innførselen vil bli presentert under i katalogen
  selen vil bli presentert under i katalogen)
 • Daltons atomteori  + (den første anerkjente teori som beskriver materien som bygget opp av [[atom|atomer]].)
 • Relativ atommasse  + (den gjennomsnittlige massen av de stabile [[isotop|isotopene]] som forekommer i naturen av et [[grunnstoff|grunnstoff]])
 • World Wide Web  + (den grafiske delen av Internett hvor hypertekst er vanlig, og hvor filer i forskellige formater, produsert på forskjellige computere, kan utveksles)
 • Konstruktiv hastighet  + (den hastighet kjøretøyet er konstruert for av fabrikanten og som bare ved vesentlig konstruktiv forandring kan endres)
 • Fartsgrense  + (den høyeste tillatte hastighet for en, flere eller alle kategorier av kjøretøy på en vegstekning)
 • Vedlikeholdsetterslep  + (den innsats som kreves for å heve den tekniske tilstanden på veiene (veielementene) til et definert ambisjonsnivå)
 • Atomkjerne  + (den inste, sentrale positivt ladde delen av eit [[atom|atom]] som utgjer mesteparten av [[masse|massen]] til atomet.)
 • Hovedspenn  + (den lengste av de horisontale avstandene mellom understøttelsene for en bygningskonstruksjon)
 • Byråd  + (den lokale «regjering» i en bykommune, som utgår fra flertallet i bystyret)
 • Kommuneråd  + (den lokale «regjering» i en kommune eller by, som utgår fra flertallet i kommunestyret og leder kommunalforvaltningen på tilsvarende måte som regjeringen leder statsforvaltningen)
 • Batterikapasitet  + (den maksimale elektrisitetsmengda som kan trekkjast frå eit fulladd batteri)
 • Største totalvekt  + (den maksimale totalvekt kjøretøyet er konstruert og garantert for av fabrikanten)
 • Tillatt totalvekt  + (den maksimale totalvekt kjøretøyet, inkludert last, er registrert for i vognkortet)
 • Holosen  + (den mellomistiden vi er inne i nå)
 • Prototype  + (den mest representative underkategorien i en kategori)
 • Fonem  + (den minste betydningsdifferensierende enheten i språk)
 • Aktiveringsenergi  + (den minste energi som må tilføres reaktanter for å danne produkter)
 • Elementærladning  + (den minste kjente elektriske ladningen)
 • Celle  + (den minste levende enhet, kjennetegnet av at den er omsluttet av en membran og inneholder organeller)
 • Atom  + (den minste nøytrale delen av eit [[Grunnstoff|grunnstoff]] som kan delta i ein kjemisk reaksjon)
 • Formelenhet  + (den minste repeterande eininga for ein ionisk forbindelse)
 • Absolutt konfigurasjon  + (den nøyaktige tredimensjonale strukturen til et [[Kiralt molekyl|kiralt molekyl]])
 • Redokspar  + (den oksiderte formen og den reduserte formen av et stoff)
 • Karboksygruppe  + (den organiske gruppa -COOH)
 • Folkefinansiering  + (den samlede innsatsen til enkeltpersoner som danner et nettverk og bidrar med penger, vanligvis via [[Internett|Internett]], for å støtte tiltak som er startet av andre personer eller organisasjoner)
 • Utstyrspakke  + (den samlede mengde av en type utstyr som disponeres av et firma, en institusjon eller en organisasjon)
 • Utstyrspark  + (den samlede mengde tilgjengelig datautstyr hos et firma, en institusjon eller organisasjon)
 • Aksellast  + (den samlede tyngde som overføres til vegen fra alle hjul på samme aksel)
 • Boggilast  + (den samlede tyngde som overføres til vegen fra en [[boggi]])
 • Databehandler  + (den som behandlar [[Personopplysning|personopplysingar]] på oppdrag frå den [[Behandlingsansvarlig|behandlingsansvarlege]])
 • Behandlingsansvarlig  + (den som bestemmer føremålet med behandlinga av [[Personopplysning|personopplysingar]] og kva for nokre hjelpemiddel som skal nyttast)
 • Vevredaktør  + (den som er ansvarlig for innholdet på et nettsted på internett)