Søk etter egenskap

Hopp til: navigasjon, søk

This page provides a simple browsing interface for finding entities described by a property and a named value. Other available search interfaces include the page property search, and the ask query builder.

Søk etter egenskap

En liste over alle sider som har egenskapen «Definisjon» med verdien «fagarbeider som driver med reparasjoner av bilmotorer og bilunderstell». Siden det bare ble noen få resultater, vises også nære verdier.

Nedenfor vises opptil 26 resultater fra og med nummer 1.

Vis (forrige 50 | neste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)


    

List of results

 • Vaskemiddel  + (et produkt som inneholder vaskeaktive stoffer, se [[tensid|tensid]].)
 • Referansehåndteringsprogram  + (et program som lar deg organisere [[referanse|referanser]] digitalt)
 • Autoritetsregister  + (et register som inneholder vedtatte navnef
  et register som inneholder vedtatte navneformer og varianter for personnavn, organisasjonsnavn, serietitler og emneord, som først og fremst skal sikre konsekvent bruk av navneformer og emneord i forbindelse med [[katalogisering|katalogisering]] og [[indeksering|indeksering]]
  ogisering]] og [[indeksering|indeksering]])
 • Bibliografisk beskrivelse  + (et sett [[bibliografiske data|bibliografiske data]] som beskriver og identifiserer et dokument)
 • Naturlig språk  + (et språk som snakkes, skrives eller uttrykkes med tegn for å kommunisere med andre mennesker)
 • Impact factor  + (et statistisk mål for bl.a. tidsskrifters gjennomslagskraft i form av antall siteringer i andre tidsskrifter, det er omdiskutert i hvilken grad IF gir et riktig bilde av tidsskrifters gjennomslagskraft)
 • Programtillegg  + (et tillegg til et annet program)
 • Mapping  + (etablering av relasjon mellom [[Begrep|omgrep]] i ulike [[Kontrollert_vokabular|vokabular]])
 • Kartverket  + (etat under Kommunal- og moderniseringsdepartementet, med ansvar for den geografiske infrastrukturen og offentlig eiendomsinformasjon, samt tinglysingsmyndighet for hele landet)
 • Statens kartverk  + (etat under Kommunal- og moderniseringsdepartementet, med ansvar for den geografiske infrastrukturen og offentlig eiendomsinformasjon)
 • Stjernebilde  + (ett av de 88 områdene som stjernehimmelen er delt inn i)
 • Piksel  + (ett av de små punktene som utgjør et bilde på en dataskjerm eller skjermen på et digitalt kamera)
 • Kunstig intelligens  + (etterligning av menneskelig intelligens i et datamaskinsystem)
 • Kjøretøykontroll  + (ettersyn med kjøretøy som utføres for å tilse at det er i forsvarlig og forskriftsmessig stand)
 • Risikovurdering  + (evaluering av type og nivå på de risiki et prosjekt eller en aktivitet innebærer)
 • Kjemisk egenskap  + (evna eit stoff har til å gjennomgå ein [[kjemisk reaksjon|kjemisk reaksjon]])
 • Elektronegativitet  + (evne eit atom har til å trekkje til seg elektron i ei kjemisk binding)
 • Elektronaffinitet  + (evne et atom i gassfase har til trekke til seg elektroner og danne negative ioner)
 • Affinitet  + (evne som eit [[Kjemisk stoff|kjemisk stoff]] har til å reagere med eller binde seg til eit anna kjemisk stoff)
 • Driftsikker stand  + (evne til å fungere i henhold til funksjonsmessige krav)
 • Tilpasningsevne  + (evne til å redusere de negative konsekvensene av [[Klimaendring|klimaendringer]] og utnytte mulighetene som de gir)
 • Energi  + (evne til å utføre [[arbeid|arbeid]] eller overføre [[varme|varme]])
 • Oktantall  + (evnen bensin har til å motstå selvantenning i sylinderen i en motor.)
 • Bufferkapasitet  + (evnen en [[Bufferløsning|bufferløsning]] har til å motsette seg endringer i pH som følge av tilsetning av [[Syre|syre]] eller [[base|base]])
 • Dokumentasjonsvitenskap  + (fag opprettet ved Universitetet i Tromsø i 1996 som bygger på et utvidet [[Dokument_(bibliotekfag)|dokumentbegrep]], behandler alle typer objekter som kan gi oss kunnskap ved at de studeres)
 • Bilmekaniker  + (fagarbeider som driver med reparasjoner av bilmotorer og bilunderstell)
 • Spesialbibliotek  + (fagbibliotek der tilbudet begrenses til dokumentform, emne, målgruppe, tilknytning til en institusjon, eller en kombinasjon av disse)
 • Skolebibliotek  + (fagbibliotek knyttet til en skole, som regel grunnskole eller videregående skole, med elever og ansatte som primær målgruppe)
 • Høyskolebibliotek  + (fagbibliotek tilknyttet en høyskole, med studenter og ansatte som primær målgruppe)
 • Medisinsk bibliotek  + (fagbibliotek ved en helseinstitusjon med samling preget av medisinsk faglitteratur og helsefaglig personell som målgruppe)
 • Akademisk bibliotek  + (fagbibliotek, som regel knyttet til et universitet, en høgskole eller en forskningsinstitusjon)
 • Kunnskapsorganisasjon  + (fagfelt knyttet til å beskrive, ordne og systematisere dokument, emne og begrep)
 • Konseptvalgutredning  + (faglig statlig utredning i tidlig fase for store prosjekter, strekninger og for transportsystem i byområder)
 • Drift og vedlikehold  + (fagområde som består av oppgaver og rutiner som er nødvendig ute på vegnettet for at vegene skal fungere godt for trafikantenes daglige bruk, samt innsats og aktiviteter som ivaretar den fysiske infrastrukturen i et lengre perspektiv)
 • Vegetasjonskontroll  + (fagområde som inkluderer tilsyn, vedlikehold og [[rydding av vegetasjon]] innen et område)
 • Bibliometri  + (fagområde som utvikler og anvender metoder for å analysere litteratur og forfatterskap ut fra statistiske kriterier, der [[siteringsanalyse|siteringsanalyse]] er en sentral metode)
 • Informasjonsviter  + (fagperson innen [[informasjonsvitenskap|informasjonsvitenskap]])
 • Informatikk  + (fagretning innenfor teknologi og vitenskap som studerer behandling av informasjon ved bruk av datamaskiner)
 • Mekaniker  + (fagutdannet person som passer og reparerer maskiner, instrumenter o.l.)
 • Vegmelding  + (faktaopplysning om et forhold eller en tilstand på vegnettet som påvirker trafikantenes framkommelighet og trafikksikkerhet)
 • Klimapådriv  + (faktor som bidrar til å endre [[Klimasystem|klimasystemet]])
 • Juksevirus  + (falske meldinger om skadeprogrammer)
 • Farlig sving  + (fareskilt 100.1 som varsler farlig sving til høyre og fareskilt 100.2 som varsler farlig sving til venstre)
 • Farlige svinger  + (fareskilt 102 som varsler om to farlige svinger etter hverandre)
 • Smalere veg  + (fareskilt 106 som varsler om innsnevring av kjørebanen)
 • Glatt kjørebane  + (fareskilt 116 som varsler om fare for glatt kjørebane)
 • Kai, strand eller ferjeleie  + (fareskilt 120)
 • Farlig vegkryss  + (fareskilt 124 som varsler om farlig vegkryss)
 • Vegbanereflektor  + (fargede glasselementer som settes ned i asfalten og reflekterer lys fra billykter)
 • 2-metylpropan  + (fargelaus gass med formelen C4H10)
 • Karbondioksid  + (fargeløs gass med svak syrlig lukt og smak ved alminnelig temperatur og trykk)