Søk etter egenskap

Hopp til: navigasjon, søk

This page provides a simple browsing interface for finding entities described by a property and a named value. Other available search interfaces include the page property search, and the ask query builder.

Søk etter egenskap

En liste over alle sider som har egenskapen «Definisjon» med verdien «forbigående nedbør i form av [[regn]]». Siden det bare ble noen få resultater, vises også nære verdier.

Nedenfor vises opptil 26 resultater fra og med nummer 1.

Vis (forrige 50 | neste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)


    

List of results

 • Tidrom  + (fire-dimensjonal matematisk beskrivelse av [[Universet|universet]] hvor posisjonen til en hendelse er spesifisert med en tidskoordinat og tre romkoordinater)
 • Vindu  + (firkantet del av skjermbildet når flere programmer eller åpne filer vises på skjermen samtidig)
 • Programvarehus  + (firma som utvikler programvare)
 • Avskilte et kjøretøy  + (fjerne et kjøretøys kjennemerke (vanligvis fordi det ikke oppfyller kravene i [[Kjøretøyforskriften]]))
 • Kassering  + (fjerne materiale fra samling fordi det er utdatert, utslitt eller ikke har vært lånt ut)
 • Deaminering  + (fjerning av ei aminogruppe (-NH2) frå eit molekyl)
 • Dehydrohalogenering  + (fjerning av hydrogenhalid (HX) fra et molekyl)
 • Dekarboksylering  + (fjerning av karbondioksyd frå eit molekyl)
 • Dehydrering  + (fjerning av vann fra en substans)
 • Bilberging  + (fjerning eller flytting av havarert kjøretøy til et sted der reparasjon/oppretting kan foretas)
 • Fjernovervåkning  + (fjernovervåkning og tilstandsvurdering av feltutstyr, f.eks. på en trafikksentral)
 • Spiralfjær  + (fjær fremstilt av ståltråd som er spunnet som en spiral)
 • Galakseskive  + (flat, roterende skive av [[Stjerne|stjerner]], [[Gass|gass]] og støv som roterer rundt [[Galakseutbuling|galakseutbulingen]])
 • UNIX  + (flerbruker- og flerbehandlings-operativsystem)
 • Flerbehandling  + (flere programmer er aktive samtidig)
 • Bensin  + (flyktig, fargeløs og lettantennelig væske som hovedsakelig blir brukt som motordrivstoff)
 • Parafin  + (flytende brennstoff, en fraksjon fra destillasjon av råolje.)
 • Strekkstagplatform  + (flytende og vertikalt forankret plattform eller lastebøye)
 • Miniprogram  + (flyttbar kode som kan installeres og kjøres på en eller flere programvareplattformer)
 • Sigmatropisk omleiring  + (flytting av en sigmabinding)
 • Migrasjon  + (flytting av et [[Atom|atom]] eller en gruppe av atomer til en ny posisjon i et [[Molekyl|molekyl]])
 • Møteplass (bibliotekfag)  + (folkebiblioteket skal være en uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt, tilbudet skal være gratis og tilgjengelig for alle som bor i landet)
 • Artikulatorisk fonologi  + (fonologisk modell som er brukt i kognitiv lingvistikk, med representasjoner basert på overlappende [[Artikulatorisk gest|artikulatoriske gester]])
 • Forkulling  + (forandring av en organisk forbindelse til karbon ved oppvarming eller å belegge noe med karbon på denne måten)
 • Solaktivitet  + (forbigående fenomener som oppstår på sola og er forårsaket av endringer i solas magnetfelter)
 • Regnbyge  + (forbigående nedbør i form av [[regn]])
 • Salt  + (forbindelse bygd opp av ioner)
 • Sekundær alkohol  + (forbindelse der −OH-gruppen i molekylene er bundet til et C-atom som selv er bundet til to C-atomer)
 • Tertiær alkohol  + (forbindelse der −OH-gruppen i mole­kylene er bundet til et C-atom som selv er bundet til tre C-atomer.)
 • Stereoisomer  + (forbindelse hvis molekylære oppbygging bare atskiller seg ved en forskjellig romlig anordning av atomene)
 • Keton  + (forbindelse hvor en [[karbonylgruppe|karbonylgruppe]] er bundet til to karbonatomer: R–CO–Rʹ)
 • Tensid  + (forbindelse med en hydrofob kjede (fettsyredel med lang karbonkjede) og en hydrofil ende)
 • Isomer  + (forbindelse med samme [[molekylformel|molekylformel]], men ulik molekylstruktur eller ulik romanordning av atomene)
 • Dikarboksylsyre  + (forbindelse med to −COOH-grupper i molekylet)
 • Oppringt forbindelse  + (forbindelse mellom en datamaskin og et datanettverk over telenettet via modem eller ISDN)
 • Syre  + (forbindelse som avgir et proton (hydrogenion, H<sup>+</sup>) til en annen forbindelse, ofte vann)
 • Molekylær forbindelse  + (forbindelse som består av individuelle molekyler av samme type)
 • Ionisk forbindelse  + (forbindelse som består av positive og negative ioner bundet sammen av elektrostatiske krefter)
 • Karbohydrat  + (forbindelse som enten er en sukkerart, bygd opp av sukkerarter eller har kjemisk likhet med sukker­arter)
 • Sekundært amin  + (forbindelse som formelt er avledet av ammoniakk og hvor to hydrogenatomer er erstattet med hydrokarbylgrupper (R2NH))
 • Tertiært amin  + (forbindelse som formelt er avledet av ammoniakk og hvor alle tre hydrogenatomene er erstattet med hydrokarbylgrupper (R3N))
 • Enantiomer  + (forbindelse som ikke er sammenfallende med sitt speilbilde)
 • Funksjonelle isomerer  + (forbindelser som har samme molekylformel, men forskjellige funksjonelle grupper)
 • Kobling  + (forbindelseslinje mellom element i ulike [[Domene|domene]])
 • Samleveg  + (forbindelsesveg med oppsamlings- og fordelingsfunksjon, mellom for eksempel boligområder eller bydeler, eller mellom atkomstveger og øvrige hovedveger)
 • Forbudt for gående  + (forbudsskilt 306.7)
 • Breddegrense  + (forbudsskilt 312 gjeldende for kjøretøy, medregnet gods, med større bredde enn angitt)
 • Høydegrense  + (forbudsskilt 314 som gjelder kjøretøy, medregnet last, med større høyde enn angitt)
 • Parkering forbudt  + (forbudsskilt 372 som angir forbud mot parkering på den siden av vegen hvor skiltet er satt opp)
 • Brukshendelse  + (forekomst av et [[Uttrykk|uttrykk]] i en bestemt situasjon)
 • Midlertidig feilretting  + (foreløpig retting av feil eller mangler i et dataprogram)