Søk etter egenskap

Hopp til: navigasjon, søk

This page provides a simple browsing interface for finding entities described by a property and a named value. Other available search interfaces include the page property search, and the ask query builder.

Søk etter egenskap

En liste over alle sider som har egenskapen «Definisjon» med verdien «funksjonær som bearbeider saker og utarbeider forslag til avgjørelse». Siden det bare ble noen få resultater, vises også nære verdier.

Nedenfor vises opptil 26 resultater fra og med nummer 1.

Vis (forrige 50 | neste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)


    

List of results

 • Sikkerhet (mot ulykker)  + (fravær av uakseptabel risiko (for ikke-villede hendelser))
 • Sikkerhet (mot angrep)  + (fravær av uakseptabel risiko (for villede hendelser))
 • Trafikksikkerhet  + (fravær av ulykker og skader i trafikken)
 • Bakhjulsdrift  + (fremdriftssystem der kraft fra motoren overføres til kjøretøyets bakre hjul)
 • Forhjulsdrift  + (fremdriftssystem der kraft fra motoren overføres til forhjulene)
 • Forhjul  + (fremre hjul på kjøretøy)
 • Opplag  + (fremstillingsomgang av en publikasjon i én og samme utførelse, ordet brukes også om antall eksemplarer i opplaget)
 • Figur  + (fremtredende element i et opplevelsesfelt)
 • Desorpsjon  + (frigjering av absorberte eller adsorberte stoff)
 • Dispensasjon  + (fritak (i et enkelt tilfelle) fra å følge en lov, en forskrift eller et påbud)
 • Leseombud  + (frivillig som leser høyt for andre, for å skape leselyst, gjerne i bibliotek)
 • Nærlys  + (frontlys som lyser opp bare det nærmeste feltet foran kjøretøyet)
 • Frostvæske  + (frostfri [[kjølevæske]] til kjøretøy)
 • Normalfrysepunkt  + (frysepunkt ved 1 atm)
 • Annulen  + (fullstendig konjugert monosyklisk hydrokarbon)
 • Klipp-og-lim  + (funksjon for å overføre data fra et sted til et annet)
 • Automatisk formatering  + (funksjon i tekstbehandlingsprogram som automatisk formaterer innskrevet eller innlimt tekst)
 • Sletting av fil  + (funksjon som fjerner filen fra lagringsmediet den er lagret på)
 • Maksimere  + (funksjon som gjør et objekt større på skjermen)
 • Syntaktisk funksjon  + (funksjon som innehas av en [[Dependent|dependent]] til et [[Hode|hode]] på setningsnivå eller i en [[Frase|frase]])
 • Dra-og-slipp  + (funksjon som lar brukeren trekke et objekt over skjermen ved hjelp av mus)
 • Acetyl  + (funksjonell gruppe i organisk kjemi. Den består av en karbonylgruppe som er bundet til en metylgruppe.)
 • Fenylgruppe  + (funksjonell gruppe med formelen C6H5−, hvor karbonatomene er arrangert i en 6-ring)
 • Posisjonsisomerer  + (funksjonell gruppe som har ulik plassering i ein struktur)
 • Tjener  + (funksjonsenhet som sørger for tjenester til arbeidsstasjoner i et datanett)
 • Saksbehandler  + (funksjonær som bearbeider saker og utarbeider forslag til avgjørelse)
 • Fylkesbibliotek  + (fylkeskommunal enhet med ansvar for regionale bibliotekoppgaver og regional bibliotekutvikling, herunder bibliotekfaglig rådgivning og veiledning til kommuner og bibliotek, samt kompetanseutviklingstiltak)
 • Vegobjekt  + (fysisk gjenstand som er knyttet til en veg)
 • Bom  + (fysisk hinder over veg som har som funksjon å begrense eller stoppe trafikk)
 • Midtrekkverk  + (fysisk skille med rekkverk mellom kjørefelt/ kjørebaner for trafikk i motsatte retninger)
 • Biblioteksløyd  + (fysiske arbeidsseminar der bibliotekarer kommer sammen for å utvikle egen digital eller teknologisk kompetanse og ferdigheter i bruk av programvare, består av forelesninger og egenaktivitet)
 • Bibliotek  + (fysiske eller digitale arenaer der organiserte samlinger med informasjonsbærende materiale tilgjengeliggjøres og formidles til ulike målgrupper)
 • CMR-fraktbrev  + (følgebrev for internasjonal godssending med vegtransport)
 • Overtittel  + (første ledd i en tittel bestående av flere ledd)
 • Ideell gass  + (gass der det ikke virker tiltreknings- eller frastøtningskrefter mellom partiklene, og enkeltpartiklene har intet volum)
 • Damp  + (gass når temperaturen er under kokepunktet til væska)
 • Drivhusgass  + (gass som påverkar strålingsbalansen i atmosfæren og dimed temperaturen på jorda)
 • Klimagass  + (gass som tar opp og avgir varmestråling i atmosfæren, og som bidrar til økt [[Drivhuseffekt|drivhuseffekt]])
 • Naturgass  + (gassblanding (hovedsakelig metan) fra petroleumssfelt.)
 • Overlastgebyr  + (gebyr for overtredelse av bestemmelser om last av aksel/akselkombinasjon eller totalvekt)
 • Onkogen  + (gen som kan omdanne ei normal [[Celle|celle]] til ei kreftcelle)
 • Elektronfordeling  + (generell betegnelse på den romlige fordelingen av elektroneri et atom, molekyl eller ion)
 • RDF  + (generell referanseramme for å beskrive internettressurser)
 • Mikroform  + (generell term for alle materialer som inneholder små bilder eller mikroreproduskjoner av dokumenter)
 • Preimplantasjonsdiagnostikk  + (genetisk undersøkelse av et embryo før det settes inn i livmoren ved assistert befruktning for å undersøke om embryoet har arveanlegg for sykdom, eller for å undersøke kjønnskromosomene)
 • Evolusjon  + (genetiske endringer i levende organismer over lange tidsperioder)
 • Transgen organisme  + (genmodifisert organisme som har fått arvestoffet endret ved at det er satt inn nytt arvestoff fra en annen art)
 • CRISPR-metode  + (genteknologisk metode som bruker Cas-nucleaser for målrettet endring av en celles [[DNA|DNA]])
 • Sinkfingernukleasemetode  + (genteknologisk metode som bruker [[Nuklease|nukleaser]] med et sinkfingerproteindomene for målrettet endring av en celles [[DNA|DNA]])
 • Genredigering  + (genteknologisk metode som gjør det mulig å målrettet endre en celles DNA)
 • Genetisk selvtest  + (gentest som tilbys direkte til forbrukeren utenfor helsetjenesten)