Søk etter egenskap

Hopp til: navigasjon, søk

This page provides a simple browsing interface for finding entities described by a property and a named value. Other available search interfaces include the page property search, and the ask query builder.

Søk etter egenskap

En liste over alle sider som har egenskapen «Definisjon» med verdien «funksjon som gjør et objekt større på skjermen». Siden det bare ble noen få resultater, vises også nære verdier.

Nedenfor vises opptil 26 resultater fra og med nummer 1.

Vis (forrige 50 | neste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)


    

List of results

 • Datapakke  + (fragment av informasjonsmengde for overføring på datanettverk)
 • Søkestrategi  + (framgangsmåte for gjennomføring av søk)
 • Kombinatorisk kjemi  + (framgangsmåte for omsetning av et lite antall kjemikalier til å lage et meget stort antall forbindelser, kalt biblioteker, som så undersøkes for å identifisere brukbare produkter slik som legemiddelkandidater)
 • Ulykkesrapportering  + (framskaffelse av informasjon om karakteristika ved en ulykke presentert i et definert format)
 • Hendelsesrapportering  + (framskaffelse av informasjon om karakteristika ved en hendelse i trafikken presentert i et definert format)
 • Enantioselektiv syntese  + (framstilling av kjemiske sambindingar slik at ein får danna meir av den eine [[Enantiomer|enantiomeren]] enn den andre enantiomeren)
 • Sikkerhet (mot ulykker)  + (fravær av uakseptabel risiko (for ikke-villede hendelser))
 • Sikkerhet (mot angrep)  + (fravær av uakseptabel risiko (for villede hendelser))
 • Trafikksikkerhet  + (fravær av ulykker og skader i trafikken)
 • Bakhjulsdrift  + (fremdriftssystem der kraft fra motoren overføres til kjøretøyets bakre hjul)
 • Forhjulsdrift  + (fremdriftssystem der kraft fra motoren overføres til forhjulene)
 • Forhjul  + (fremre hjul på kjøretøy)
 • Reverstranskripsjon  + (fremstilling av en RNA-kopi av en [[DNA-sekvens|DNA-sekvens]] ved bruk av enzymet [[Reverstranskriptase|reverstranskriptase]])
 • Opplag  + (fremstillingsomgang av en publikasjon i én og samme utførelse, ordet brukes også om antall eksemplarer i opplaget)
 • Figur  + (fremtredende element i et opplevelsesfelt)
 • Desorpsjon  + (frigjering av absorberte eller adsorberte stoff)
 • Dispensasjon  + (fritak (i et enkelt tilfelle) fra å følge en lov, en forskrift eller et påbud)
 • Leseombud  + (frivillig som leser høyt for andre, for å skape leselyst, gjerne i bibliotek)
 • Nærlys  + (frontlys som lyser opp bare det nærmeste feltet foran kjøretøyet)
 • Frostvæske  + (frostfri [[kjølevæske]] til kjøretøy)
 • Normalfrysepunkt  + (frysepunkt ved 1 atm)
 • Annulen  + (fullstendig konjugert monosyklisk hydrokarbon)
 • Klipp-og-lim  + (funksjon for å overføre data fra et sted til et annet)
 • Automatisk formatering  + (funksjon i tekstbehandlingsprogram som automatisk formaterer innskrevet eller innlimt tekst)
 • Sletting av fil  + (funksjon som fjerner filen fra lagringsmediet den er lagret på)
 • Maksimere  + (funksjon som gjør et objekt større på skjermen)
 • Syntaktisk funksjon  + (funksjon som innehas av en [[Dependent|dependent]] til et [[Hode|hode]] på setningsnivå eller i en [[Frase|frase]])
 • Dra-og-slipp  + (funksjon som lar brukeren trekke et objekt over skjermen ved hjelp av mus)
 • Acetyl  + (funksjonell gruppe i organisk kjemi. Den består av en karbonylgruppe som er bundet til en metylgruppe.)
 • Fenylgruppe  + (funksjonell gruppe med formelen C6H5−, hvor karbonatomene er arrangert i en 6-ring)
 • Posisjonsisomerer  + (funksjonell gruppe som har ulik plassering i ein struktur)
 • Tjener  + (funksjonsenhet som sørger for tjenester til arbeidsstasjoner i et datanett)
 • Saksbehandler  + (funksjonær som bearbeider saker og utarbeider forslag til avgjørelse)
 • Fylkesbibliotek  + (fylkeskommunal enhet med ansvar for regionale bibliotekoppgaver og regional bibliotekutvikling, herunder bibliotekfaglig rådgivning og veiledning til kommuner og bibliotek, samt kompetanseutviklingstiltak)
 • Vegobjekt  + (fysisk gjenstand som er knyttet til en veg)
 • Bom  + (fysisk hinder over veg som har som funksjon å begrense eller stoppe trafikk)
 • Teknisk kontroll  + (fysisk kontroll/besiktigelse av kjøretøy knyttet til godkjenning, forvaltningskontroll eller korreksjon av tekniske data på kjøretøy)
 • Midtrekkverk  + (fysisk skille med rekkverk mellom kjørefelt/ kjørebaner for trafikk i motsatte retninger)
 • Gravitasjonsfelt  + (fysisk størrelse som beskriver [[Gravitasjon|gravitasjonskreftene]] i et område)
 • Biblioteksløyd  + (fysiske arbeidsseminar der bibliotekarer kommer sammen for å utvikle egen digital eller teknologisk kompetanse og ferdigheter i bruk av programvare, består av forelesninger og egenaktivitet)
 • Bibliotek  + (fysiske eller digitale arenaer der organiserte samlinger med informasjonsbærende materiale tilgjengeliggjøres og formidles til ulike målgrupper)
 • CMR-fraktbrev  + (følgebrev for internasjonal godssending med vegtransport)
 • Overtittel  + (første ledd i en tittel bestående av flere ledd)
 • Ideell gass  + (gass der det ikke virker tiltreknings- eller frastøtningskrefter mellom partiklene, og enkeltpartiklene har intet volum)
 • Damp  + (gass når temperaturen er under kokepunktet til væska)
 • Intergalaktisk stoff  + (gass og støv som befinner seg mellom [[Galakse|galakser]])
 • Interstellart stoff  + (gass og støv som befinner seg mellom [[Stjerne|stjerner]])
 • Drivhusgass  + (gass som påverkar strålingsbalansen i atmosfæren og dimed temperaturen på jorda)
 • Klimagass  + (gass som tar opp og avgir varmestråling i atmosfæren, og som bidrar til økt [[Drivhuseffekt|drivhuseffekt]])
 • Naturgass  + (gassblanding (hovedsakelig metan) fra petroleumssfelt.)
 • Fotosfære  + (gasslag i sola som det sendes ut synlig lys fra, og som vi derfor oppfatter som solas overflate)