Søk etter egenskap

Hopp til: navigasjon, søk

This page provides a simple browsing interface for finding entities described by a property and a named value. Other available search interfaces include the page property search, and the ask query builder.

Søk etter egenskap

En liste over alle sider som har egenskapen «Definisjon» med verdien «gi for mye gass slik at lufttilførselen til motoren hindres». Siden det bare ble noen få resultater, vises også nære verdier.

Nedenfor vises opptil 26 resultater fra og med nummer 1.

Vis (forrige 50 | neste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)


    

List of results

 • Interstellart stoff  + (gass og støv som befinner seg mellom [[Stjerne|stjerner]])
 • Drivhusgass  + (gass som påverkar strålingsbalansen i atmosfæren og dimed temperaturen på jorda)
 • Klimagass  + (gass som tar opp og avgir varmestråling i atmosfæren, og som bidrar til økt [[Drivhuseffekt|drivhuseffekt]])
 • Naturgass  + (gassblanding (hovedsakelig metan) fra petroleumssfelt.)
 • Fotosfære  + (gasslag i sola som det sendes ut synlig lys fra, og som vi derfor oppfatter som solas overflate)
 • Kromosfære  + (gasslag i solas atmosfære som ligger mellom [[fotosfære|fotosfæren]] og [[overgangssone|overgangssonen]], og som har en temperatur mellom 4000 og 30 000 kelvin)
 • Overlastgebyr  + (gebyr for overtredelse av bestemmelser om last av aksel/akselkombinasjon eller totalvekt)
 • Påskiltingsgebyr  + (gebyr for å få tilbake kjennemerker etter at disse har vært inndratt)
 • Onkogen  + (gen som kan omdanne ei normal [[Celle|celle]] til ei kreftcelle)
 • Elektronfordeling  + (generell betegnelse på den romlige fordelingen av elektroneri et atom, molekyl eller ion)
 • RDF  + (generell referanseramme for å beskrive internettressurser)
 • Mikroform  + (generell term for alle materialer som inneholder små bilder eller mikroreproduskjoner av dokumenter)
 • Preimplantasjonsdiagnostikk  + (genetisk undersøkelse av et embryo før det settes inn i livmoren ved assistert befruktning for å undersøke om embryoet har arveanlegg for sykdom, eller for å undersøke kjønnskromosomene)
 • Evolusjon  + (genetiske endringer i levende organismer over lange tidsperioder)
 • Transgen organisme  + (genmodifisert organisme som har fått arvestoffet endret ved at det er satt inn nytt arvestoff fra en annen art)
 • CRISPR-metode  + (genteknologisk metode som bruker Cas-[[nuklease|nukleaser]] for målrettet endring av en celles [[DNA|DNA]])
 • Sinkfingernukleasemetode  + (genteknologisk metode som bruker [[Nuklease|nukleaser]] med et sinkfingerproteindomene for målrettet endring av en celles [[DNA|DNA]])
 • Genredigering  + (genteknologisk metode som gjør det mulig å målrettet endre en celles DNA)
 • Genetisk selvtest  + (gentest som tilbys direkte til forbrukeren utenfor helsetjenesten)
 • Presymptomatisk gentesting  + (gentesting av friske personer for genvarianter som helt sikkert vil gi sykdom senere i livet)
 • Ingeniørgeolog  + (geolog som er spesialisert innen ingeniørgeologi, et fagfelt som er nært beslektet med geologi, geoteknikk, bergmekanikk og anleggsteknikk)
 • Kvartær  + (geologisk periode som har omfattet de siste 2,6 millioner år og fram til i dag)
 • Neogen  + (geologisk periode som sammen med periodene paleogen og [[Kvartær|kvartær]] utgjør jordens nytid)
 • Termokarst  + (geologisk prosess hvor isrik permafrost brytes ned som følge av at rennende vann trenger inn)
 • Antikonformasjon  + (geometriske ordning rundt en karbon-karbon-enkeltbinding hvor de to største [[Substituent|substituentene]] er 180 grader fra hverandre, som vist i en [[Newman-projeksjon|Newman-projeksjon]])
 • Kvele motoren  + (gi for mye gass slik at lufttilførselen til motoren hindres)
 • Referanseliste  + (gir en oversikt over hvilke litteratur, eller kilder som er brukt i en tekst, oftest plassert til slutt i teksten og alfabetisk ordnet)
 • Manuelt gir  + (girsystem der føreren foretar girveksling for hånd ved hjelp av en girspak, i motsetning til [[automatgir]])
 • Rampekontroll  + (gjennomføring av tidsstyrt eller adaptiv signalregulering på en rampe med det formål å kontrollere trafikken som kjører inn på hovedvegen, for å bedre avviklingen på hovedvegen eller i vegnettet)
 • Strekningsregulering  + (gjennomføring av tiltak for å regulere trafikkavviklingen på en vegstrekning)
 • Kjørefeltregulering  + (gjennomføring av tiltak for å styre bruken av kjørefelt, f.eks. endre kjøreretning, stenge kjørefelt eller regulere hastighet i kjørefelt)
 • Trafikkregulering i by  + (gjennomføring av trafikkregulering i gatenett i byer og tettsteder)
 • Tunnelregulering  + (gjennomføring av trafikkreguleringstiltak i eller nær tunneler)
 • Bruregulering  + (gjennomføring av trafikkreguleringstiltak på eller nær bruer)
 • Sikkerhetsrevisjon  + (gjennomgang av et system for å stadfeste om det tilfredstiller de sikkerhetskrav som stilles til det)
 • CSS  + (gjennomgripende stilark til lik formatering av HTML-sider)
 • Atommasse  + (gjennomsnittleg masse av isotopar av grunnstoff)
 • Døgnekvivalent støynivå  + (gjennomsnittlig støynivå over 24 timer)
 • Utbyggingskontrakt  + (gjensidig bindende avtale mellom byggherre og entreprenør om vilkår for utførelse av utbyggingsprosjekt)
 • Refleks  + (gjenstand som reflekterer lys)
 • Kjønnsperformativitet  + (gjentaking av kjønna handlingar som over tid dannar faste mønster som blir oppfatta som naturgitte)
 • ISDN-kort  + (gjør at datamaskinen kan sende, motta og tolke ISDN-signaler sendt over en ISDN-linje)
 • Fildeling  + (gjøre datafiler tilgjengelige over et datanettverk)
 • Serendipitet  + (gjøre en verdifull oppdagelse eller få nyttig informasjon ved en tilfeldighet)
 • Kunngjøre  + (gjøre kjent, offentliggjøre)
 • Global tilbaketrekking av isbreer  + (global reduksjon av isbrevolum over tid)
 • Naturgode  + (gode som et økosystem skaper for mennesker)
 • Typegodkjenning  + (godkjenning av et bestemt fabrikkmerke eller en type kjøre­tøy på grunnlag av kontroll av ett eller flere eksemplarer av fabrikkmerket eller kjøre­tøytypen)
 • Enkeltgodkjenning  + (godkjenning enkeltvis av kjøretøy som ikke omfattes av [[typegodkjenning]]sordningen)
 • Avgiftsklassifisering  + (godkjenningsmyndighetens vurdering og avgjørelse av hvilken avgiftsgruppe motorvogner skal henføres under)
 • Farlig gods  + (gods som av natur er farlig (f.eks. sprengstoff, kjemikalier))