Søk etter egenskap

Hopp til: navigasjon, søk

This page provides a simple browsing interface for finding entities described by a property and a named value. Other available search interfaces include the page property search, and the ask query builder.

Søk etter egenskap

En liste over alle sider som har egenskapen «Definisjon» med verdien «gyldighetsperiode for avtale om leie av bygslet grunn». Siden det bare ble noen få resultater, vises også nære verdier.

Nedenfor vises opptil 26 resultater fra og med nummer 1.

Vis (forrige 50 | neste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)


    

List of results

 • Hull i vegen  + (grop eller fordypning i vegbanen)
 • Offentlig besiktigelse  + (grundig undersøkelse utført av offentlig myndighet for å påse at fastsatte krav er oppfylt)
 • Boligtomt  + (grunn hvor det skal bygges hus)
 • Ubebygd tomt  + (grunn som det ikke er bygd på)
 • Kelvin  + (grunneining for temperatur. 0 K = –273,16 oC)
 • Enhetscelle  + (grunnleggende gjentakende enhet av atomer, molekyler eller ioner i et krystallinsk stoff)
 • Halogen  + (grunnstoff i gruppe 17: F, Cl, Br, I og At)
 • Overgangsmetall  + (grunnstoff i gruppene 3–12 i periodesystemet)
 • Ikke-metall  + (grunnstoff som ikke har metallkarakter)
 • P-blokk  + (grunnstoffene i de seks siste kolonnene i periodesystemet (13.til 18.))
 • S-blokk  + (grunnstoffene i første og andre gruppe i periodesystemet)
 • Edelgass  + (grunnstoffene i gruppe 18: He, Ne, Ar, Kr, Xe og Rn.)
 • Jordalkalimetall  + (grunnstoffene i gruppe 2: Be, Mg, Ca, Sr, Ba og Ra.)
 • D-blokk  + (grunnstoffenen i 3. til 12. kolonne i periodesystemet)
 • Polykarbonat  + (gruppe av [[Termoplastiske polymer|termoplastiske polymerer]] som inneholder karbonatgrupper)
 • Poredyr  + (gruppe av eincella organismar)
 • Ordklasse  + (gruppe av ord som hører sammen på grunnlag av felles morfologiske og syntaktiske trekk)
 • Lantanoid  + (gruppe med grunnstoffene fra 57La til 71Lu i periode­systemet.)
 • Utgående gruppe  + (gruppe som blir erstattet i en [[Substitusjonsreaksjon|substitusjonsreaksjon]])
 • Actinoider  + (gruppe som er sett saman av actinium og dei 14 påfølgjande grunnstoffa i periodesystemet, og som utgjer f-blokka Ac til Lr)
 • Kjøretøyklasse  + (gruppe som motorkjøretøy inndeles i etter tekniske kriterier ifbm godkjenning og kontroll)
 • Lesesirkel  + (gruppe som møtes jevnlig, fysisk eller online, for å diskutere bøker de har lest)
 • Fasett  + (gruppe termar eller underklassar innanfor eit avgrensa emne- eller fagfelt, som kjem fram gjennom bruk av eitt inndelingskriterium)
 • Irr  + (grønt belegg dannet ved korrosjon av kopperholdig metall)
 • Kjørelys  + (gult eller hvitt lys foran på kjøretøy som ifølge norske trafikkregler skal være tent under kjøring for å markere kjøretøyet overfor omgivelsene)
 • Festetid  + (gyldighetsperiode for avtale om leie av bygslet grunn)
 • Fotgjenger  + (gående trafikant)
 • Maskinstøttet oversettelse  + (halvautomatisk oversettelsesprosess med programvare som hjelpemiddel til å oversette fra et språk til et annet)
 • Sporing  + (handling der man kan følge de elektroniske sporene en person etterlater seg)
 • Autentisering  + (handling for å bekrefte identitet)
 • Reidentifisering  + (handling som resulterer i at [[Avidentifisert personopplysning|avidentifiserte opplysninger]] blir koblet til en person)
 • Arbeidslivskriminalitet  + (handlinger som bryter med norske lover om lønns- og arbeidsforhold, trygder, skatter og avgifter, gjerne utført organisert, som utnytter arbeidstakere eller virker konkurransevridende og undergraver samfunnsstrukturen.)
 • Syntetisk harpks  + (harpiks av flytande polymerar som kan herdast ved ulike behandlingar, f.eks. varme)
 • Dataoverføringshastighet  + (hastighet som sier hvor fort en viss mengde data overføres mellom to enheter)
 • Utskriftshastighet  + (hastigheten til en skriver)
 • Snøfonn  + (haug av sammenføket [[snø]])
 • Temanummer  + (hefte av et gitt [[Tidsskrift|tidsskrift]] som inneholder artikler som omhandler et spesielt emne)
 • Pocketbok  + (heftet bok med myke omslag, ofte i mindre format enn innbundne bøker)
 • Kvantetall  + (heiltalig eller halvtalig storleik som karakteriserer tilstanden til eit elektron i eit atom, dvs. energinivå, orbital og spinn)
 • Lesersørvis  + (helhetlig litteraturformidlingstilbud som handler om hvordan vi snakker og skriver og bøker, samt hvordan vi hjelper leseren med å finne frem til den neste gode leseopplevelsen)
 • HMS  + (helse, miljø og sikkerhet - samlebetegnelse på arbeid med helsevern, miljøvern, arbeidsmiljø, sikkerhet og trygghet for ansatte og brukere)
 • Avvik (Datatilsynet)  + (hendelse eller situasjon som bryter med gjeldende regler)
 • Det store smellet  + (hendelse hvor tid, rom og [[Stoff|materie]] oppstod fra en ekstremt varm og tett tilstand for rundt 13,8 milliarder år siden)
 • Behandle en søknad  + (hente inn og gjennomgå informasjon samt fatte vedtak i henhold til gjeldende regler og retningslinjer, som svar på henvendelse fra søker)
 • Kildehenvisning  + (henvisning til en skriftlig kilde (i bok, avhandling e.l.))
 • POST  + (her brukt om PC-ens selvtest etter at den slås på eller starter på nytt)
 • Blandingslag  + (heterogent overflatelag som er 40–150 dypt, og som er generert av vindblanding og [[Konveksjon|konveksjon]])
 • Purin  + (heterosyklisk aromatisk forbindelse som består av en pyrimidinring som er koblet sammen med en imidazolring)
 • Pyrimidin  + (heterosyklisk aromatisk forbindelse som består av en seksring med to nitrogener)
 • Brun dvergstjerne  + (himmellegeme av [[Gass|gass]] som ikke er massivt nok til at kjernefusjon settes i gang i kjernen, og som derfor ikke kan bli en [[Stjerne|stjerne]])
 • Legacy free  + (historieløs, her motsatt av bakoverkompatibel)