Søk etter egenskap

Hopp til: navigasjon, søk

This page provides a simple browsing interface for finding entities described by a property and a named value. Other available search interfaces include the page property search, and the ask query builder.

Søk etter egenskap

En liste over alle sider som har egenskapen «Definisjon» med verdien «husvogn brukt som tilhengervogn til personbil». Siden det bare ble noen få resultater, vises også nære verdier.

Nedenfor vises opptil 26 resultater fra og med nummer 1.

Vis (forrige 50 | neste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)


    

List of results

 • Det store smellet  + (hendelse hvor tid, rom og [[Stoff|materie]] oppstod fra en ekstremt varm og tett tilstand for rundt 13,8 milliarder år siden)
 • Behandle en søknad  + (hente inn og gjennomgå informasjon samt fatte vedtak i henhold til gjeldende regler og retningslinjer, som svar på henvendelse fra søker)
 • Kildehenvisning  + (henvisning til en skriftlig kilde (i bok, avhandling e.l.))
 • POST  + (her brukt om PC-ens selvtest etter at den slås på eller starter på nytt)
 • Blandingslag  + (heterogent overflatelag som er 40–150 dypt, og som er generert av vindblanding og [[Konveksjon|konveksjon]])
 • Purin  + (heterosyklisk aromatisk forbindelse som består av en pyrimidinring som er koblet sammen med en imidazolring)
 • Pyrimidin  + (heterosyklisk aromatisk forbindelse som består av en seksring med to nitrogener)
 • Brun dvergstjerne  + (himmellegeme av [[Gass|gass]] som ikke er massivt nok til at kjernefusjon settes i gang i kjernen, og som derfor ikke kan bli en [[Stjerne|stjerne]])
 • Legacy free  + (historieløs, her motsatt av bakoverkompatibel)
 • Gay-Lussacs lov  + (historisk lov som uttrykkjer at når gassar reagerer ved konstant trykk og temperatur, vil tilhøvet mellom voluma til reaktantane og produkta vere enkle heiltalstilhøve)
 • Reanalyseprodukt  + (historiske meteorologiske og oseanografiske data som temperatur, vind, havstrømmer og lignende som er beregnet ved å assimilere andre historiske data i en værvarslingsmodell)
 • Veiviser  + (hjelp i dataprogram som viser hvordan en funksjon kan brukes)
 • Veghjelp  + (hjelp ved motorstopp, punktering, utelåsing fra bil, feilfylling av drivstoff og annen assistanse)
 • Brukerstøtte  + (hjelp, assistanse til brukere av et datasystem)
 • Veiledninger  + (hjelpedokumenter som inngår i Statens vegvesens håndbokserie og som understøtter [[normaler]] og [[retningslinjer]] ved at de inneholder mer utdypende fagstoff og beskriver mer i detalj hvordan normalkravene kan brukes.)
 • Felg  + (hjulring på vognhjul, bilhjul og sykkelhjul)
 • Navnetjener  + (holder orden på domenenavn og IP-adresser på ett eller flere domener på internett)
 • Fase  + (homogen del av et system)
 • Homograf  + (homonym har samme ortografiske form, men er ulike fonetisk)
 • Homofon  + (homonymer som har samme uttale, men ulik ortografisk form)
 • Underkjøringshinder  + (horisontal bjelke e.l. som er montert på kjøretøy og som strekker seg over kjøretøyets bredde eller del av kjøretøyets bredde, for å hindre eller redusere skader på personer og kjøretøy ved påkjøring bakfra)
 • Periode  + (horisontal rad av [[grunnstoff|grunnstoff]]er i [[periodesystemet|periodesystemet]])
 • Aggregattilstand  + (hovedform et stoff opptrer i. De vanligste er [[fast stoff|fast form]], [[væske|væske]] og [[gass|gass]])
 • Hovedseriestjerne  + (hovedstadium i en [[Stjerne|stjernes]] liv hvor den er ferdig dannet og produserer [[Energi|energi]] gjennom fusjon av hydrogen i kjernen)
 • Stamveg  + (hovedveg innenfor et distrikt eller mellom distrikter)
 • Campingvogn  + (husvogn brukt som tilhengervogn til personbil)
 • DNA-tråd  + (hvert av to [[Polynukleotid|polynukleotider]] som sammen danner et [[Dobbelttrådet DNA-molekyl|dobbelttrådet DNA-molekyl]])
 • Filformat  + (hvilken type data en fil inneholder)
 • Klimamodelloppløsning  + (hvor finmasket den romlige og tidsmessige inndelingen av [[Klimamodell|klimamodeller]] er)
 • Kronologi  + (hvordan hendelser eller begivenheter står i forhold til hverandre)
 • Bremsevæske  + (hydraulikkvæske utviklet for bruk i bremsesystemer på biler)
 • Halogenert hydrokarbon  + (hydrokarbon der ett eller flere H-atomer i molekylene er byttet ut med halogenatom)
 • Alkan  + (hydrokarbon med berre enkeltbindingar)
 • Mettet hydrokarbon  + (hydrokarbon som bare inneholder karbon-karbon-enkeltbindering)
 • Etylgruppe  + (hydrokarbongruppe i organisk kjemi med formelen C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>)
 • Alkymi  + (hypotese fra oldtiden om at man kunne forvandle uedle metaller til gull og gi evig liv)
 • Risiko  + (hypotese om hvilken fare en hendelse representerer eller sannsynlighet kombinert med konsekvens)
 • Rød dronning-hypotesen  + (hypotese som sier at en art må utvikle seg kontinuerlig for å holde tritt med andre organismer som også utvikler seg, og som derved endrer tilgjengeligheten av næringsstoffer)
 • Opprinnelig svart hull  + (hypotetisk [[Svart hull|svart hull]] som man ser for seg at kan ha blitt dannet rett etter [[Det store smellet|det store smellet]])
 • Multivers  + (hypotetisk samling av et endelig eller uendelig antall [[Parallelt univers|parallelle univers]] som til sammen utgjør alt som eksisterer av tid, rom, materie og [[Energi|energi]])
 • Instruksjonsbok  + (håndbok fra kjøretøyprodusenten som inneholder beskrivelse av kjøretøyet og medfølgende utstyr samt informasjon om betjening og vedlikehold)
 • Stoppspak  + (håndholdt skilt som benyttes til dirigering og stans av trafikk)
 • Avfallshåndtering  + (håndtering av avfall fra og som følge av Statens vegvesens virksomhet)
 • Lappestyring  + (håndtering av midlertidige feilrettinger (lapper) eller rettinger i operativsystemer og andre programmer)
 • Overgangstilstand  + (høgste energistruktur involvert i ein reaksjon)
 • Likevektskonstant  + (høvetal som uttrykkjer i kor stor grad produktet eller reaktanten dominerer i ei reaksjonsblanding ved likevekt: Di større verdien er, di meir dominerer produktsida, og di mindre verdien er, di meir dominerer reaktantsida)
 • Gesimshøyde  + (høyde til skjæringen mellom ytterveggens ytre flate og takflaten)
 • Informasjonsmotorvei  + (høyhastighetsnettverk som kan overføre lyd, data, video m.m.)
 • Recto  + (høyre side av oppslaget i en bok (har vanligvis odde sidetall), eller den siden av et trykt blad som skal leses først)
 • Sykkelekspressveg  + (høystandard og sammenhengende sykkelveg forbeholdt syklister som er tilrettelagt for rask og direkte sykling over lengre avstander)
 • Framvoksende struktur  + (i [[Konseptuell integrasjon|konseptuell integrasjon]]: struktur i eit [[Blandingsrom|blandingsrom]] som ikkje kjem frå noko [[Innputtrom|innputtrom]])