Søk etter egenskap

Hopp til: navigasjon, søk

This page provides a simple browsing interface for finding entities described by a property and a named value. Other available search interfaces include the page property search, and the ask query builder.

Søk etter egenskap

En liste over alle sider som har egenskapen «Definisjon» med verdien «instrument som måler dekkmønsterets dybde». Siden det bare ble noen få resultater, vises også nære verdier.

Nedenfor vises opptil 26 resultater fra og med nummer 1.

Vis (forrige 50 | neste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)


    

List of results

 • Basseng  + (innretning for opplagring av vann i forbindelse med vegprosjekter, eksempelvis i tilknytning til tunneler)
 • Støtfanger  + (innretning foran og bak på kjøretøy til å ta imot støt)
 • Tenningslås  + (innretning i kjøretøyet som setter motoren i gang ved omdreining av [[tenningsnøkkel]])
 • Kjøretøy  + (innretning som er bestemt til å kjøre på bakken uten skinner)
 • Rullebremseprøver  + (innretning som gjør at bremsene kan testes mens kjøretøyet står stille men hjulene går rundt)
 • Bremsekraftforsterker  + (innretning som gjør at den kraften føreren bruker på bremsepedalen forsterkes slik at det ikke blir så hardt å bremse)
 • Hjullås  + (innretning som gjør at hjulet ikke kan skrus av, og at kjøretøyet ikke kan flyttes)
 • Digital-analog-omformer  + (innretning som konverterer digital til analog informasjon)
 • Støtdemper  + (innretning som monteres på hvert bilhjuls opphengsarm for å dempe eller hindre fjærenes egensvingninger)
 • Røykvarsler  + (innretning som registrerer og gir lydsignal ved røykutvikling)
 • Heisekran  + (innretning til å løfte og flytte tunge ting med)
 • Brems  + (innretning til å redusere el. stoppe farten på aksling, maskindel el. kjøretøy)
 • Bremsepedal  + (innretning, betjent med foten, til å redusere el. stoppe farten på et kjøretøy)
 • Overskuddsinformasjon  + (innsamla informasjon som ikkje trengst for å løyse ei bestemt oppgåve)
 • Datainnsamling med registreringsbiler  + (innsamling av data med spesielt utrustede biler, f.eks reisetid, hastighet og forhold ved omgivelsene som friksjon og værforhold)
 • Brunvanninnsjø  + (innsjø i myrområde som har lite næringsstoffer, lav næringsproduksjon og vann med høyt humusinnhold)
 • Næringsrikt vann  + (innsjø som er næringsrik fordi den inneholder mye nitrogen og/eller fosfor)
 • Horisontal konvergens  + (innstrømming av væske fra et område, som gir nedstrømming)
 • Ettermontert  + (installert i etterkant av produksjon/levering)
 • Forvaltningsorgan  + (instans som har som hovedoppgave å treffe eller forberede forvaltningsvedtak)
 • Kjøreforbud  + (instruks fra politi eller kontrollør om at sjåføren ikke får kjøre videre)
 • Bruksforbud  + (instruks fra politiet eller regionvegkontoret om at motorvogn og/eller tilhenger ikke kan brukes på grunn av feil ved kjøretøyet, manglende omregistrering, mangelfull sikring av last e.l.)
 • Detektor  + (instrument eller utstyr til påvisning av skjulte eller ikke direkte sansbare signaler, gjenstander eller prosesser)
 • Polarimeter  + (instrument for å studere interaksjonen mellom [[Planpolarisert lys|planpolarisert lys]] og [[Kiralt molekyl|kirale molekyl ]])
 • Fartsskriver  + (instrument i bil som kan registrere og nedtegne bilens kjørefart, kjøretid, stillstandstid og kjørt distanse slik at etterkontroll blir mulig)
 • Dybdemåler  + (instrument som måler dekkmønsterets dybde)
 • Bevegelsessensor  + (instrument som reagerer på stimuli i form av gjenstander i bevegelse)
 • Minnebrikke  + (integrert krets som kan kobles til hovedkortet i en datamaskin og brukes som en del av direkteminnet)
 • Nerd  + (intelligent person som er ensidig opptatt av sine egne ting)
 • Permanent dipolinteraksjon  + (interaksjon mellom ein fast dipol og eit anna molekyl)
 • Keesom-interaksjon  + (interaksjon som følgje av elektrostatiske tiltrekkingskrefter mellom to dipolar)
 • Dialog  + (interaktiv, toveis vekslende strøm av språk mellom to individer, et individ og en maskin eller mellom to maskiner)
 • Berlin-gruppen  + (internasjonal arbeidsgruppe som arbeider med problemstillingar knytte til personvern innan telekommunikasjon)
 • ISO  + (internasjonal organisasjon for standardisering)
 • Business Software Alliance  + (internasjonal sammenslutning av programvareprodusenter for å stanse ulovlig bruk og kopiering av programvare)
 • ISBD  + (internasjonalt regelsett for bibliografisk beskrivelse av dokumenter i en katalog)
 • Det humane genomprosjektet  + (internasjonalt vitenskapelig prosjekt som kartla den samlede menneskelige arvemassen (det humane genom) i perioden 1990–2003)
 • Alkoksid  + (ion som inneholder en negativ ladning på oksygen, og som er dannet ved omsetning med en alkohol med et aktivt metall)
 • Ligand  + (ioner eller molekyler som omgir et sentralt [[Metallion|metallion]] eller -atom)
 • Tilskuerion  + (ioner i en ionereaksjon som ikke deltar i reaksjonen)
 • Støy  + (irrelevante dokumenter i en treffliste)
 • Grunnstrukturisomerer  + (isomerar som har ulik lengd på karbonkjeda)
 • Heterogen likevekt  + (jamvekt der ikkje alle involverte stoff er i same fase)
 • Jernbaneinfrastruktur  + (jernbaneinfrastruktur: består av delsystemet infrastruktur, de faste innretninger av delsystemet energi, samt de faste innretninger av delsystemet styring, kontroll og signalering)
 • Rust  + (jernoksid dannet ved korrosjon av jern)
 • Næringsfattig miljø  + (jord, vann eller våtmark med lavt næringsinnhold)
 • Armert jord  + (jordkonstruksjoner forsterket med kunstige materialer med det formål å forbedre egenskapene til konstruksjonen f.eks. mht bæreevne, deformasjon og stabilitet)
 • Kjørebok  + (journal for føring av kjørelengde, kjøretid, oppdragstype osv.)
 • Patent  + (juridisk dokument som gir innehaveren enerett til å utnytte sin oppfinnelse kommersielt for et begrenset tidsrom)
 • EETS-utsteder  + (juridisk person som oppfyller kravene i EETS-forskriftens § 2-2, som er registrert som EETS-utsteder i et medlemsland, og som gir en EETS-bruker tilgang til den europeiske elektroniske trafikantbetalingstjenesten)
 • Gjennomstrømmingsjustering  + (justering for å unngå ikke-fysiske situasjoner i generelle atmosfære-havsirkulasjonsmodeller, typisk ved å justere gjennomstrømmingen av varme og fuktighet i modellene)