Søk etter egenskap

Hopp til: navigasjon, søk

This page provides a simple browsing interface for finding entities described by a property and a named value. Other available search interfaces include the page property search, and the ask query builder.

Søk etter egenskap

En liste over alle sider som har egenskapen «Definisjon» med verdien «journal for føring av kjørelengde, kjøretid, oppdragstype osv.». Siden det bare ble noen få resultater, vises også nære verdier.

Nedenfor vises opptil 26 resultater fra og med nummer 1.

Vis (forrige 50 | neste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)


    

List of results

 • Bevegelsessensor  + (instrument som reagerer på stimuli i form av gjenstander i bevegelse)
 • Teleskop  + (instrument som samler lys eller annen [[Elektromagnetisk stråling|elektromagnetisk stråling]] fra et [[Himmellegeme|himmellegeme]] for å gi et forsterket og forstørret bilde av det eller for å analysere strålingen på andre måter)
 • Minnebrikke  + (integrert krets som kan kobles til hovedkortet i en datamaskin og brukes som en del av direkteminnet)
 • Nerd  + (intelligent person som er ensidig opptatt av sine egne ting)
 • Permanent dipolinteraksjon  + (interaksjon mellom ein fast dipol og eit anna molekyl)
 • Keesom-interaksjon  + (interaksjon som følgje av elektrostatiske tiltrekkingskrefter mellom to dipolar)
 • Dialog  + (interaktiv, toveis vekslende strøm av språk mellom to individer, et individ og en maskin eller mellom to maskiner)
 • Berlin-gruppen  + (internasjonal arbeidsgruppe som arbeider med problemstillingar knytte til personvern innan telekommunikasjon)
 • Montrealprotokollen  + (internasjonal avtale fra 1987 som regulerer produksjon og bruk av stoffer som skader ozonlaget)
 • Parisavtalen  + (internasjonal avtale fra 2015 om reduksjon av klimagassutslipp, klimatilpasning og støtte til omstilling i utviklingsland)
 • ISO  + (internasjonal organisasjon for standardisering)
 • Business Software Alliance  + (internasjonal sammenslutning av programvareprodusenter for å stanse ulovlig bruk og kopiering av programvare)
 • ISBD  + (internasjonalt regelsett for bibliografisk beskrivelse av dokumenter i en katalog)
 • Det humane genomprosjektet  + (internasjonalt vitenskapelig prosjekt som kartla den samlede menneskelige arvemassen (det humane genom) i perioden 1990–2003)
 • Alkoksid  + (ion som inneholder en negativ ladning på oksygen, og som er dannet ved omsetning med en alkohol med et aktivt metall)
 • Ligand  + (ioner eller molekyler som omgir et sentralt [[Metallion|metallion]] eller -atom)
 • Tilskuerion  + (ioner i en ionereaksjon som ikke deltar i reaksjonen)
 • Protolyse  + (ionisering der en [[Syre|syre]] avgir et [[Proton|proton]])
 • Støy  + (irrelevante dokumenter i en treffliste)
 • Grunnstrukturisomerer  + (isomerar som har ulik lengd på karbonkjeda)
 • Heterogen likevekt  + (jamvekt der ikkje alle involverte stoff er i same fase)
 • Jernbaneinfrastruktur  + (jernbaneinfrastruktur: består av delsystemet infrastruktur, de faste innretninger av delsystemet energi, samt de faste innretninger av delsystemet styring, kontroll og signalering)
 • Rust  + (jernoksid dannet ved korrosjon av jern)
 • Næringsfattig miljø  + (jord, vann eller våtmark med lavt næringsinnhold)
 • Armert jord  + (jordkonstruksjoner forsterket med kunstige materialer med det formål å forbedre egenskapene til konstruksjonen f.eks. mht bæreevne, deformasjon og stabilitet)
 • Kjørebok  + (journal for føring av kjørelengde, kjøretid, oppdragstype osv.)
 • Patent  + (juridisk dokument som gir innehaveren enerett til å utnytte sin oppfinnelse kommersielt for et begrenset tidsrom)
 • EETS-utsteder  + (juridisk person som oppfyller kravene i EETS-forskriftens § 2-2, som er registrert som EETS-utsteder i et medlemsland, og som gir en EETS-bruker tilgang til den europeiske elektroniske trafikantbetalingstjenesten)
 • Gjennomstrømmingsjustering  + (justering for å unngå ikke-fysiske situasjoner i generelle atmosfære-havsirkulasjonsmodeller, typisk ved å justere gjennomstrømmingen av varme og fuktighet i modellene)
 • Bredbånd  + (kabel eller trådløs forbindelse med mulighet til rask overføring av store mengder digital informasjon)
 • Optisk fiber  + (kabel som består av en bunt med glasstråder der hver tråd kan overføre data ved hjelp av lysbølger)
 • Bærekabel  + (kabel som er utspent mellom tårnene på ei hengebru og forankret på hver side, og som holder vekten av kjørebanen oppe)
 • Digitalt kamera  + (kamera som lagrer bilder elektronisk)
 • Automatisk skiltgjenkjenning  + (kamerasystem for gjenkjenning av bilskilt/kjennemerker i kontrollsammenheng)
 • Eksospotte  + (kammer som blir benyttet for å dempe støyen som bilens [[eksosanlegg]] gir fra seg)
 • Informasjonsressurs  + (kan for eksempel være en database, eller en søkemotor som inneholder flere ulike [[informasjonskilde|informasjonskilder]])
 • Aktuell tilstand  + (karakteristika ved både vegbanen (friksjon, jevnhet), vegens drift og trafikkmengde)
 • Fettsyre  + (karboksylsyre med mer enn tre C-atomer, ofte mange. Mettet fettsyre har bare enkeltbindinger i molekylene, umettet fettsyre har en eller flere dobbeltbindinger mellom C-atomer.)
 • Aminosyre  + (karboksylsyre som har en aminogruppe på karbonatom nr. 2)
 • Organometallisk forbindelse  + (karbon-metall-sambinding)
 • Asymmetrisk karbonatom  + (karbonatom som er bundet til fire forskjellige atomer eller grupper av atomer)
 • Sekundært karbonatom  + (karbonatom som er festa til to andre karbonatom)
 • Tertiært karbonatom  + (karbonatom som er festa til tre andre karbonatom)
 • Primært karbonatom  + (karbonatom som er festa til éit anna karbonatom eller til ingen andre)
 • Kommuneplanens arealdel  + (kart med bestemmelser for bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser i hele kommunen)
 • Brukerundersøkelse  + (kartlegger brukernes vurdering av bibliotekets tjenestetilbud)
 • Bioprospektering  + (kartlegging og undersøkelse av det biologiske mangfoldet for å finne bestanddeler som kan brukes industrielt, for eksempel til å utvikle medisiner)
 • Hovedkort  + (katalogkort der hovedinnførselen finnes)
 • Katalytisk aktivitet  + (katalysatordrevet aktivitet der hastigheten på en kjemisk reaksjon økes)
 • Ullen kategori  + (kategori med uklåre grenser)
 • Trafikk-kjegle  + (kjegle som enten angir at trafikantene skal holde seg innenfor det felt som de er ledet inn i eller angir andre forhold trafikantene må være oppmerksom på)