Søk etter egenskap

Hopp til: navigasjon, søk

This page provides a simple browsing interface for finding entities described by a property and a named value. Other available search interfaces include the page property search, and the ask query builder.

Søk etter egenskap

En liste over alle sider som har egenskapen «Definisjon» med verdien «karbon-metall-sambinding». Siden det bare ble noen få resultater, vises også nære verdier.

Nedenfor vises opptil 26 resultater fra og med nummer 1.

Vis (forrige 50 | neste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)


    

List of results

 • Det humane genomprosjektet  + (internasjonalt vitenskapelig prosjekt som kartla den samlede menneskelige arvemassen (det humane genom) i perioden 1990–2003)
 • Alkoksid  + (ion som inneholder en negativ ladning på oksygen, og som er dannet ved omsetning med en alkohol med et aktivt metall)
 • Ligand  + (ioner eller molekyler som omgir et sentralt [[Metallion|metallion]] eller -atom)
 • Tilskuerion  + (ioner i en ionereaksjon som ikke deltar i reaksjonen)
 • Støy  + (irrelevante dokumenter i en treffliste)
 • Grunnstrukturisomerer  + (isomerar som har ulik lengd på karbonkjeda)
 • Heterogen likevekt  + (jamvekt der ikkje alle involverte stoff er i same fase)
 • Jernbaneinfrastruktur  + (jernbaneinfrastruktur: består av delsystemet infrastruktur, de faste innretninger av delsystemet energi, samt de faste innretninger av delsystemet styring, kontroll og signalering)
 • Rust  + (jernoksid dannet ved korrosjon av jern)
 • Næringsfattig miljø  + (jord, vann eller våtmark med lavt næringsinnhold)
 • Armert jord  + (jordkonstruksjoner forsterket med kunstige materialer med det formål å forbedre egenskapene til konstruksjonen f.eks. mht bæreevne, deformasjon og stabilitet)
 • Kjørebok  + (journal for føring av kjørelengde, kjøretid, oppdragstype osv.)
 • Patent  + (juridisk dokument som gir innehaveren enerett til å utnytte sin oppfinnelse kommersielt for et begrenset tidsrom)
 • EETS-utsteder  + (juridisk person som oppfyller kravene i EETS-forskriftens § 2-2, som er registrert som EETS-utsteder i et medlemsland, og som gir en EETS-bruker tilgang til den europeiske elektroniske trafikantbetalingstjenesten)
 • Gjennomstrømmingsjustering  + (justering for å unngå ikke-fysiske situasjoner i generelle atmosfære-havsirkulasjonsmodeller, typisk ved å justere gjennomstrømmingen av varme og fuktighet i modellene)
 • Bredbånd  + (kabel eller trådløs forbindelse med mulighet til rask overføring av store mengder digital informasjon)
 • Optisk fiber  + (kabel som består av en bunt med glasstråder der hver tråd kan overføre data ved hjelp av lysbølger)
 • Bærekabel  + (kabel som er utspent mellom tårnene på ei hengebru og forankret på hver side, og som holder vekten av kjørebanen oppe)
 • Digitalt kamera  + (kamera som lagrer bilder elektronisk)
 • Automatisk skiltgjenkjenning  + (kamerasystem for gjenkjenning av bilskilt/kjennemerker i kontrollsammenheng)
 • Eksospotte  + (kammer som blir benyttet for å dempe støyen som bilens [[eksosanlegg]] gir fra seg)
 • Informasjonsressurs  + (kan for eksempel være en database, eller en søkemotor som inneholder flere ulike [[informasjonskilde|informasjonskilder]])
 • Aktuell tilstand  + (karakteristika ved både vegbanen (friksjon, jevnhet), vegens drift og trafikkmengde)
 • Fettsyre  + (karboksylsyre med mer enn tre C-atomer, ofte mange. Mettet fettsyre har bare enkeltbindinger i molekylene, umettet fettsyre har en eller flere dobbeltbindinger mellom C-atomer.)
 • Aminosyre  + (karboksylsyre som har en aminogruppe på karbonatom nr. 2)
 • Asymmetrisk karbonatom  + (karbonatom som er bundet til fire forskjellige atomer eller grupper av atomer)
 • Sekundært karbonatom  + (karbonatom som er festa til to andre karbonatom)
 • Tertiært karbonatom  + (karbonatom som er festa til tre andre karbonatom)
 • Primært karbonatom  + (karbonatom som er festa til éit anna karbonatom eller til ingen andre)
 • Kommuneplanens arealdel  + (kart med bestemmelser for bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser i hele kommunen)
 • Brukerundersøkelse  + (kartlegger brukernes vurdering av bibliotekets tjenestetilbud)
 • Bioprospektering  + (kartlegging og undersøkelse av det biologiske mangfoldet for å finne bestanddeler som kan brukes industrielt, for eksempel til å utvikle medisiner)
 • Hovedkort  + (katalogkort der hovedinnførselen finnes)
 • Katalytisk aktivitet  + (katalysatordrevet aktivitet der hastigheten på en kjemisk reaksjon økes)
 • Ullen kategori  + (kategori med uklåre grenser)
 • Trafikk-kjegle  + (kjegle som enten angir at trafikantene skal holde seg innenfor det felt som de er ledet inn i eller angir andre forhold trafikantene må være oppmerksom på)
 • Indikatorfeil  + (kjelde til [[Titrerfeil|titrerfeil]] som skuldast ein [[Indikator|indikator]] med [[Omslagspunkt|omslagspunkt]] som ikkje samsvarer med [[Ekvivalenspunkt|ekvivalenspunktet]] til [[Titrering|titreringa]])
 • Sporstoff  + (kjemisk eller biologisk substans som spores igjennom jordsystemet)
 • Konjugert forbindelse  + (kjemisk forbindelse som inneholder to eller flere dobbeltbindinger, og som er separert fra hverandre med en enkeltbinding)
 • Homolog  + (kjemisk forbindelse som tilhører en sekvens av forbindelser som skilles fra hverandre med en gjentakende enhet)
 • Dynamisk likevekt  + (kjemisk likevekt på mikronivå mellom to motsatte reaksjoner.)
 • Ostwaldprosess  + (kjemisk prosess for framstilling av salpetersyre frå ammoniak)
 • Redoksreaksjon  + (kjemisk reaksjon der det føregår både ein [[Oksidasjon|oksidasjon]] og ein [[Reduksjon|reduksjon]])
 • Startreaksjon  + (kjemisk reaksjon der det startande molekylet legg til monomermolekyl for å danne [[kjedebærer|kjedeberarar]])
 • Wittig-reaksjon  + (kjemisk reaksjon der eit [[Aldehyd|aldehyd]] vert omforma til eit [[Alken|alken]])
 • Eliminasjonsreaksjon  + (kjemisk reaksjon der eit molekyl vert spalta frå eit større molekyl)
 • Endoterm reaksjon  + (kjemisk reaksjon der energi tas opp, ∆H° > 0)
 • Halogenering  + (kjemisk reaksjon der et halogenatom blir lagt til en forbindelse)
 • Eksergon reaksjon  + (kjemisk reaksjon der forandringa i fri energi er negativ)
 • Endergon reaksjon  + (kjemisk reaksjon der forandringa i fri energi er positiv)