Søk etter egenskap

Hopp til: navigasjon, søk

This page provides a simple browsing interface for finding entities described by a property and a named value. Other available search interfaces include the page property search, and the ask query builder.

Søk etter egenskap

En liste over alle sider som har egenskapen «Definisjon» med verdien «kjøretøy som er konstruert eller modifisert for å brukes utenfor veg». Siden det bare ble noen få resultater, vises også nære verdier.

Nedenfor vises opptil 26 resultater fra og med nummer 1.

Vis (forrige 50 | neste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)


    

List of results

 • Homologiseringsreaksjon  + (kjemisk reaksjon som omdannar ein reaktant til den neste medlemmen av ein homolog serie)
 • Monomer  + (kjemisk sambinding der molekyla under eigna vilkår reagerer innbyrdes og med det blir bundne saman til større molekyl)
 • Derivat  + (kjemisk sambinding som er avleidd av ei anna sambinding gjennom ein kjemisk reaksjon)
 • Epoksid  + (kjemisk sambinding som inneheld eit oksygenatom i ein treledda ring)
 • Fehlings test  + (kjemisk test med Cu2+ i basisk løsning påvises et aldehyd eller en reduserende sukkerart hvis det blir rødt bunnfall.)
 • Karbonoksid  + (kjemiske forbindelse mellom karbon og oksygen)
 • Organisk forbindelse  + (kjemiske forbindelser hvor ett eller flere karbonatomer er kovalent bundet til andre atomer, vanligvis hydrogen, oksygen eller nitrogen)
 • Karbider  + (kjemiske forbindelser med karbon der karbon er det mest elektronegative grunnstoffet)
 • Nuklide  + (kjerne med eit bestemt tal på [[nøytron|nøytron]] og eit bestemt tal på [[proton|proton]].)
 • Androgyni  + (kjønnskategori som kombinerer hunkjønn og hankjønn, kvinne og mann, [[Femininitet|feminin]] og [[Maskulinitet|maskulin]], slik at kjønn i sum blir nøytralisert, gjort tvetydig, forsterket eller duplisert)
 • Transkjønn  + (kjønnskategori som overskrid eller rører seg imellom hokjønn og hankjønn, kvinne og mann, [[Femininitet|feminin]] og [[Maskulinitet|maskulin]])
 • Hen  + (kjønnsnøytralt pronomen som brukes i stedet for ‘han’ og ‘hun’, og i kjønnsforskning særlig brukt kritisk for å signalisere at binære kjønnskategorier ikke er dekkende eller relevante i den aktuelle sammenhengen)
 • Homososialitet  + (kjønnsordnende prosess som styrker sosiale bånd mellom personer av samme kjønn, og som dermed gjensidig bekrefter deres sosiale tilhørighet og posisjon)
 • Kvotehandel  + (kjøp og salg av utslippskvoter for karbondioksid)
 • Trafikklomme  + (kjøreareal som ligger inntil ytterste kjørefelt)
 • Tungtrafikkfelt  + (kjørefelt for motorvogn med tillatt totalvekt høyere enn angitt (på skilt))
 • Motgående kjørefelt  + (kjørefelt for trafikk i motsatt retning)
 • Kollektivfelt  + (kjørefelt som er bestemt for [[kollektivtransport]])
 • Sambruksfelt  + (kjørefelt som er forbeholdt kjøretøy med et visst antall passasjerer)
 • Tunge kjøretøy  + (kjøretøy med lengde større enn 5,6 meter eller totalvekt større enn 3,5 tonn)
 • Rammebil  + (kjøretøy med separat ramme (understell) som karosseriet er festet på)
 • Sparkesykkel  + (kjøretøy som består av en plate til å stå på, hjul (som regel to), og et styre med håndtak)
 • Motorvogn  + (kjøretøy som blir drevet fram med motor)
 • Utrykningskjøretøy  + (kjøretøy som brukes under utrykning (politi, brann, helse))
 • Tilhengerredskap  + (kjøretøy som er innrettet til å trekkes av motorvogn og som ikke anses som tilhenger)
 • Terrengkjøretøy  + (kjøretøy som er konstruert eller modifisert for å brukes utenfor veg)
 • Ledebil  + (kjøretøy som leder en vognrekke ved [[kolonnekjøring]])
 • Delebil  + (kjøretøy som på grunn av mangler brukes som eller er tiltenkt å være deledonor for andre biler)
 • Førerkortklasse  + (kjøretøykategori som innehaver av [[førerkort]] har [[førerrett]] for)
 • Intelligent fartstilpasning  + (kjøretøyteknisk tiltak som har til formål å varsle føreren om gjeldende fartsgrense og å gjøre det vanskelig eller umulig å kjøre fortere enn fartsgrensen)
 • Vinterkjøring  + (kjøring på frossen mark el. snøføre)
 • Formatering  + (klargjøring av datamaskin for bruk)
 • Kjønn  + (klassifikasjonssystem som deler mennesker inn i kategorier, hovedsakelig hunkjønn og hankjønn, og forbinder disse kategoriene med ulike biologiske, sosiale, kulturelle og psykologiske egenskaper og handlingsmønstre)
 • Arkivnøkkel  + (klassifiseringssystem for materiale som skal arkiveres)
 • Klimavirkning  + (klimaendringers effekt på natur og mennesker)
 • Kantslått  + (klipping av vegetasjon/ugras langs veg)
 • Pukkstein  + (knust stein fremstilt av hard, seig naturstein ved knusing i steinknuser)
 • Finpukk  + (knust steinmateriale med sortering innenfor området 4-22 mm)
 • Steinmel  + (knust steinmateriale med øvre siktstørrelse mindre enn 4 mm)
 • Bibliotekfilial  + (knyttet til et hovedbibliotek, men fysisk adskilt, er ofte brukt for å beskrive en mindre avdeling i et folkebibliotek)
 • USB  + (kobling mellom en datamaskin og inn-/utenheter)
 • Fjernkobling  + (kobling mellom klimavariasjoner over deler av verden som ligger langt unna hverandre)
 • Tilhengerkopling  + (koblingsanordning til å feste tilhenger til trekkende kjøretøy)
 • Hub  + (koblingspunkt for datakabler i et nettverk)
 • ASCII  + (kode for å angi tegnsett for datamaskiner)
 • Hastighetskode  + (kode som beskriver hvor fort dekket er konstruert for å kunne kjøres)
 • Strekkode  + (kode som representerer tegn ved å bruke parallelle streker)
 • Klassekode  + (koden en klasse har i et klassifikasjonsskjema, som regel i form av tall og/eller bokstaver satt sammen etter gitte regler)
 • Notasjon  + (koder tilordnet til klasser i et [[klassifikasjonsskjema|klassifikasjonsskjema]], som består av tall, bokstaver eller andre tegn, og som skal sikre systematisk ordning)
 • Leire  + (kohesjonsjordart med over 30 masseprosent materiale med kornstørrelse i leirfraksjonen (mindre enn 0,002 mm).)
 • Målekolbe  + (kolbe som brukes til å lage løsninger med nøyaktig konsentrasjon)