Søk etter egenskap

Hopp til: navigasjon, søk

This page provides a simple browsing interface for finding entities described by a property and a named value. Other available search interfaces include the page property search, and the ask query builder.

Søk etter egenskap

En liste over alle sider som har egenskapen «Definisjon» med verdien «kraft som virker over en avstand». Siden det bare ble noen få resultater, vises også nære verdier.

Nedenfor vises opptil 26 resultater fra og med nummer 1.

Vis (forrige 50 | neste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)


    

List of results

 • Feltforsøk  + (kontrollerte forsøk ute i naturen, f.eks utsetting av genmodifiserte organismer på avgrenset område i forskningsøyemed)
 • Oblat  + (kontrollmerke som viser at avgift er betalt)
 • Sikkerhetskopi  + (kopi av en fil eller et filsystem)
 • Attestert kopi  + (kopi av originaldokument med gyldig stempel/underskrift som bekrefter at kopien er riktig)
 • Sikkerhetskopiering  + (kopiering av informasjon lagret i et informasjonssystem for at den ikke skal gå tapt)
 • Filoverføring  + (kopiering eller flytting av datafiler mellom to datamaskiner eller -systemer)
 • Tegn  + (kopling mellom eit [[Sansebegrep|sanseomgrep]] og eit anna [[Begrep|omgrep]])
 • Profilbestemming  + (korrespondanse mellom profilane i ein [[Komposittstruktur|komposittstruktur]] og ein [[Komponentstruktur|komponentstruktur]])
 • Tverrforbindelse  + (korridor mellom to tunnelløp utstyrt med branndører)
 • Smusstittel  + (kort [[tittel|tittel]] på et blad foran tittelbladet)
 • Tittelkort  + (kort i [[Kortkatalog|kortkatalogen]] med innførsel på tittel)
 • Kretskort  + (kort med sett av integrerte kretser og annen elektronikk for bruk i en datamaskin)
 • Referat  + (kortfattet formell gjengivelse av innholdet i dokumenter, særlig artikler og avhandlinger)
 • Sammendrag  + (kortfattet gjengivelse av en tekst)
 • Indusert dipol  + (kortvarig [[dipol|dipol]] forårsaka av tiltrekking eller fråstøyting mellom elektron i ein partikkel og ein nærliggande dipol eller ion)
 • Midlertidig dipol  + (kortvarig [[dipol|dipol]] forårsaka av forskuving av [[elektronfordeling|elektronfordeling]])
 • Forkortelser  + (kortversjon av flerordssammensetninger)
 • Teorien om det store smellet  + (kosmologisk teori som forklarer [[Universet|universets]] utvikling og ekspansjon med utgangspunkt i [[Det store smellet|det store smellet]])
 • Enkeltbinding  + (kovalent binding mellom to atom som deler eitt elektronpar)
 • Trippelbinding  + (kovalent binding mellom to atom som deler tre elektronpar)
 • Dobbeltbinding  + (kovalent binding mellom to atomer som deler to elektronpar.)
 • Trykk  + (kraft per flateeining)
 • Dipol–dipol-kraft  + (kraft som oppstår på grunn av interaksjoner av permanente [[Dipolmoment|dipolmomenter]] mellom to polare molekyler)
 • Debye-kraft  + (kraft som oppstår på grunn av interaksjon av et [[Dipolmoment|dipolmoment]] i et polart molekyl og et indusert dipolmoment i et ikke-polart molekyl)
 • Gravitasjon  + (kraft som trekker legemer med [[Masse|masse]] eller [[Energi|energi]] mot hverandre)
 • Arbeid  + (kraft som virker over en avstand)
 • Dreiemoment  + (kraften som virker på et dreiepunkt fra en arm)
 • Supernova  + (kraftig eksplosjon av en [[Stjerne|stjerne]])
 • Firehjulsdrift  + (kraftoverføringssystem som tillater at alle fire hjulene får kraft fra motoren samtidig)
 • Omsetningspåbud  + (krav om at det totale salget av drivstoff til vegtrafikken skal omfatte minst en viss prosent biodrivstoff)
 • Sporingskrav  + (krav om svingradius angitt ved at et vogntog skal kunne kjøre innenfor to nærmere angitte konsentriske sirkler)
 • Habilitetskrav  + (krav som offentlig tjenestemann må oppfylle for å ikke være ugild til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse i en forvaltningssak)
 • Innblandingspåbud  + (krav til innblanding av en viss prosent biodrivstoff i normalt petroleumsbasert drivstoff)
 • Systemkrav  + (krav til maskin-/programvare for at en annen gitt maskin-/programvare skal kunne installeres og brukes)
 • Håndbok  + (kravdokumenter (normaler og retningslinjer) og hjelpedokumenter (veiledninger) som inngår i Statens vegvesens håndbokserie)
 • Retningslinjer  + (kravdokumenter som inngår i Statens vegves
  kravdokumenter som inngår i Statens vegvesens håndbokserie og som gjelder gjelder kun for riksveg og for Statens vegvesen (samt for konsulenter og entreprenører som gjør oppdrag for Statens vegvesen), og er hjemlet i lovverk eller i instruks fra Vegdirektøren
  lovverk eller i instruks fra Vegdirektøren)
 • Normaler  + (kravdokumenter som inngår i Statens vegvesens håndbokserie og som er hjemlet i lovverk og gjelder all offentlig veg/gate eller Statens vegvesen og andre myndigheter)
 • Lydkort  + (kretskort for avspilling og innspilling av lyd på PC-er)
 • Nettverkskort  + (kretskort som benyttes i en datamaskin for at denne skal kunne knyttes til et datanett)
 • Grafikkort  + (kretskort som gjør en datamaskin i stand til å vise datagrafikk på en skjerm)
 • Kjønnsperspektiv  + (kritisk analyse som avdekker korleis kjønn har ei konstituerande rolle på sentrale område i livet)
 • Indusert pluripotent stamcelle  + (kroppscelle som er omprogrammert i laboratoriet til å bli [[Pluripotent stamcelle|pluripotent stamceller]])
 • Menisk  + (krumma væskeoverflate i eit røyr eller ein flaskehals)
 • Gravitasjonsbølge  + (krusninger i [[Tidrom|tidrommets]] geometri som brer seg med lysets hastighet)
 • Planskilt kryss  + (kryss der minst en av vegene (primærvegen) ikke har kryssende trafikkstrømmer)
 • Plankryss  + (kryss der vegene møtes i samme plan)
 • Lille istid  + (kuldeperiode fra ca. 1600 til ca. 1920, da isbreene hadde større utbredelse enn i dag)
 • S-orbital  + (kulesymmetrisk [[Orbital|orbital]])
 • Renkultur  + (kultur med bare en type mikroorganismer)
 • Ramme  + (kulturelt innarbeidd omgrepsstruktur som ein forstår konkrete situasjonar ut frå)
 • Kjønnsforskjell  + (kulturelt symbolisert og kroppsleggjort skilnad mellom menn og kvinner)